گولان فهیم: لازم است ۸ مارس به آغازی برای پایان انزوا بر رهبر آپو مبدل گردد
گولان فهیم: لازم است ۸ مارس به آغازی برای پایان انزوا بر رهبر آپو مبدل گردد

گولان فهیم: لازم است ۸ مارس به آغازی برای پایان انزوا بر رهبر آپو مبدل گردد

 

ریاست مشترک کودار در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« لازم است مبارزاتمان در ۲۰۲۱ اهداف را متحقق و پیروزی را به ارمغان آورد. زنان می‌توانند با ایستار و مبارزه و مقاومت مهر تاریخی خود را بر نوروز امسال بزنند.‌»

گولان فهیم ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان«کودار» در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی‌سه به ۸ مارس روز جهانی زن پرداخت.

فهیم ابتدا روز جهانی زن را به تمام زنان جهان خصوصا زنانی که در میادین جنگ و زندان‌ها و یا در اعتراضات برحق مشارکت می‌نمایند تبریک و یاد و خاطره‌ی تمام زنانی که در راه آزادی زن مبارزه و جان خود را نثار نموده‌اند گرامی و بر تحقق اهدافشان سوگند یاد نمود و از اهمیت این روز گفت:  ۸ مارس روز مقاومت و مبارزه است. همچنین فراخوانی برای ارتقای مبارزات در راستای آزادی زن در برابر ذهنیت مردسالار و نظام‌های اقتدارگر جهانی است. آزادی زن به معنای آزادی جامعه و انسانیت است و از این رو مبارزه در راه آزادی زن همانا وظیفه‌ای تاریخی است.

ریاست مشترک کودار در ادامه افزود:  در سال ۲۰۲۱ خلق کرد و خصوصا زنان‌ تاکنون موفقیت‌های مهم و تاریخی کسب نموده‌اند. از پیروزی گریلاهای کردستان با پیشاهنگی زنان در گاره در برابر دولت ترکیه و اعتراضات و اعتصابات با ارزشی که در راستای آزادی رهبر آپو صورت گرفته از دستا‌وردهای امسال می‌باشد. این پیروزی‌ها در برابر ذهنیت مردسالار و اقتدارگر سبب می‌گردد تا در آینده گام‌های موفقیت‌آمیزی برداشته شود. گاره می‌تواند به سرآغازی برای تغییر بنیادین در ذهنیت مردسالار و فروپاشی آن مبدل گردد. همچنین زنان در نوروز نیز می‌توانند با مبارزه و مقاومت مهر تاریخی خود را بر نوروز امسال بزنند.

گولان فهیم به نقل قولی از رهبر آپو در مورد قرن ۲۱ قرن آزادی زن است اشاره و در مورد تاثیرات مبارزات زنان در جامعه و خصوصا زنان گفت: بدانیم که مبارزات زنان با پیشاهنگی جنبش آزادیخواه آپویی مبارزه‌ای رادیکال می‌باشد. رهبر آپو با پیشاهنگی زن کرد خواستار تغییر و تحولی ذهنیتی در سطح خاورمیانه و جهان است. این مسئله سبب گشته که ما در کردستان شاهد تغییرات مهم و ارزشمندی نسبت به سال‌های قبل از لحاظ ذهنیتی باشیم.

وی ادامه داد: رهبر آپو با احیای اراده‌مندی و هویت زنان گام‌های بسیار بلندی را برای خلق کرد و تمام زنان جهان برداشت. از سازماندهی زنان تا ایجاد نیروی خوددفاعی و ارتش زنان تا ایجاد حزب به مدلی مهم و بی‌همتا برای مبارزه آزادی زنان مبدل گشته است. این گام‌ها و بسیار گام دیگر از سوی رهبر آپو در راستای آزادی زن از دلایل اصلی تهاجمات استعمارگران بر جنبش‌آزادیخواه آپویی و زنان در کردستان است. البته روژآوا و مبارزات زنان و پیشاهنگی زنان در نظام خودمدیریتی به مدلی برای زنان جهان و گذار از بحران‌های کنونی جامعه‌ی انسانی مبدل گشته است.

فهیم در ادامه‌ی گفته‌های خود به نظام زن‌ستیز حکومت ایران اشاره و گفت: نظام کنونی از آغاز تاکنون نشان داده که خواستار سرکوب و از میان برداشتن اراده زنان است. سرکوب و زندانی نمودن زنان و جلوگیری از جشن گرفتن ۸ مارس از سوی زنان در ایران کارنامه و ساختار ضدزن بودن رژیم کنونی را نشان می‌دهد. در کل ایدئولوژی و ساختار نظام کنونی و تمام حوزه و عرصه‌های آن زن ستیز بوده و لازم است مبارزه‌ای رادیکال در برابر نظام کنونی از سوی زنان و جامعه صورت گیرد.

وی در مورد مبارزات زنان در برابر رژیم استعمارگر ایران گفت: تا کنون مبارزات بسیاری در تمام میادین و عرصه‌ها از سوی زنان در برابر نظام کنونی صورت گرفته است. اما نباید هیچ امیدی به نیروهای خارجی و نظام‌های اقتدارگر برای چاره‌یابی مشکلات زنان داشت. خود زنان هستند که می‌توانند مشکلات عمیق خود را با اتکا بر اراده ذاتی و مبارزات رادیکال حل نمایند. البته شیوه‌ی فعالیت زنان در هر عرصه‌ای از لحاظ ذهنی مهم است. بدین معنا که بایستی دانست با کدام عقلانیت و ذهنیت مبارزه و فعالیت صورت می‌گیرد. وی ادامه داد: در این باره آموزش و آگاهی راستین بر مسائل و شیوه‌ی مبارزات و سازماندهی از اهمیت فراوانی برخوردار است. البته حساب‌خواهی و سطح آن از نظام اقتدارگر و جایگیری فعال در مبارزات در تغییر ذهنتی در جامعه و رسیدن به مطالبات برحق مهم است. مراسم نظامی مردان کوبانی در ۸ مارس نشان از پیشاهنگی زنان و تغییر ذهنیت مردان در کردستان است.

گولان فهیم ریاست مشترک کودار در پایان برنامه هلی گفت: مراسم‌های امسال در ۸ مارس بسیار باشکوه برگزار گشت. لازم است مبارزاتمان در ۲۰۲۱ اهداف را تحقق و پیروزی را به ارمغان آورد. بایستی دانست که این افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو است که اکنون زنان به مرحله از موفقیت‌های بزرگ و تاریخی رسیده‌اند. رهبرآپو در شخصیت خود انتقام تاریخی از ذهنیت مردسالار گرفت. از این رو زنان کرد و آزادیخواهان همانند رهروان آفتاب در این راه مبارزه و جان خود را نثار می‌نمایند. به همین دلیل لازم است ۸ مارس به مبارزه برای پایان انزوا بر رهبر آپو مبدل گردد.

مطالب مرتبط