ی.ر.ک مشخصات شهیدان مریوان و شاهو را اعلام کرد
ی.ر.ک مشخصات شهیدان مریوان و شاهو را اعلام کرد

ی.ر.ک مشخصات شهیدان مریوان و شاهو را اعلام کرد

مرکز اطلاع‌رسانی یگانهای مدافع شرق کردستان- ی.ر.ک در بیانیه‌ای مشخصات گریلاهای خود را که در نتیجه توطئه مزدوران محلی رژیم ایران در ١١ و ١۴ ژوئیه / ٢٠ و ٢٣ تیرماه در مریوان و نودشه به شهادت رسیده‌اند منتشر کرد
 
در بیانیه ی.ر.ک آمده است:”در شرایطی که جامعه دمکراتیک و آزاد روژهلات کردستان- کودار پروژه اقدام دمکراتیک را برای حل مسائل از راه آشتی‌خواهانه ارائه نمود بر شدت حملات رژیم ایران افزوده شده است. توطئه حملات رژیم ایران علیه رفقای گریلا در جریان است. نیروهای ما در چهارچوب حق دفاع مشروع ساعت ١ صبح شنبه ٢١ ژوئیه/ ٣٠ تیرماه عملیاتی را در پاسخ به مزدوران انجام داده و تعداد زیادی از عناصر سپاه از پای درآمده و زخمی شده‌اند. نیروهای ما با سلامتی کامل به محل انجام وظایف خود بازگشته‌اند. هدف از این عملیات پاسخگویی به توطئه‌های مزدوران محلی بوده است.
 
مشخصات رفقای شهید به این شرح است:
   نام: خسرو سعیدی
   کد سازمانی: رزگار لیلاخ
   محل تولد: دهگلان
   زمان و مکان شهادت: ٢٠ تیرماه/١١ ژوئیه- مریوان
 
   نام: محمد پیام علیزاده
   کد سازمانی: آرگش سنه
   محل تولد: سنه
   زمان و مکان شهادت: ٢٣ تیرماه/ ١۴ ژوئیه- شاهو
 
   نام: مهمت شن
   کد سازمانی: نومان فارقین
   محل تولد: فارقین- آمد
   زمان و مکان شهادت: ٢٣ تیرماه/ ١۴ ژوئیه – شاهو
 
   نام: یاوز چکماک
   کد سازمانی: مونزور هلگورد
   محل تولد: ارزروم
   زمان و مکان شهادت: ٢٣ تیرماه/ ١۴ ژوئیه- شاهو
 
ی.ر.ک در پایان مراتب تسلیت خود را به خانواده شهدا و خلق میهن‌دوست اعلام نموده و تأکید کرده است هر چهار گریلای شهید با روحیه فدایی، قهرمانی و جسارتی بزرگ مدت مدیدی در مبارزه آزادیخواهی در روژهلات کردستان حضور داشته و به پیشاهنگان معاصر آزادی روژهلات کردستان مبدل شدند. ی.ر.ک با آرمانهای این شهدا و تمام شهدای کردستان تجدید میثاق کرده است.

مطالب مرتبط