Archives for آوریل 17, 2014
  • ندای آزادی

    نیشتمان مد — مدت‌ها بود که طلوع و غروب خورشید را به تماشا نشسته بودم؛ آن زمان که همگان در خواب رویاهایشان ...

    نیشتمان مد — مدت‌ها بود که طلوع و غروب خورشید را به تماشا نشسته بودم؛ آن زمان که همگان در خواب رویاهایشان را می‌دیدند من دوان دوان به دنبال راهی که مرگ تدریجی رویاهایم را نبینم. سهم من از خواب و رویا ...

    بیشتر بخوانید