Archives for نوامبر 28, 2022
  • هراس از زنان شجاع!

    بیستون مختاری در جغرافیای روژهلات کوردستان و ایران تاریخ کهن خلق‌ها و زنان پنهان است. در ایران، فرهنگ‌ها ...

    بیستون مختاری در جغرافیای روژهلات کوردستان و ایران تاریخ کهن خلق‌ها و زنان پنهان است. در ایران، فرهنگ‌ها و زبان‌های متنوعی وجود دارند. انعکاس این تکثر را در ادبیات، شعر، ترانه، رقص و پایکوبی، پوشاک، ص ...

    بیشتر بخوانید