4 آوریل، روز میلاد خلق کورد است
4 آوریل، روز میلاد خلق کورد است

4 آوریل، روز میلاد خلق کورد است

هفتاد‌و‌یکمین سالروز میلاد رهبر آپو را که در عین حال روز میلاد خلق کورد است را ابتدا به رهبر آپو و همه‌ی انسانیت، خلق‌های آزادی‌خواه و به‌ویژه خلق کورد و تمامی انقلابیون و مبارزان انقلاب کوردستان و سوسیالیسم تبریک می‌گوییم.

 

میلاد رهبر آپو تولدی تاریخی و میلاد آفرینش حیاتی نو برای خلق کورد است. در حقیقت جستجوی آزادی و احیای روح مقاومت‌گر خلق کورد و کوردستان است. این میلاد، برای جامعه‌ی خلق کورد که سال‌ها تحت ذهنیت اقتدارمحور و کوردستان که مورد استعمار قرار گرفته بود و می‌نالید، به روح قیام و مبارزات رهایی و آزادی مبدل گردید. بنابراین موضع رهبر آپو به پیشبرد مبارزات آزادی و دموکراسی کوردها تبدیل گردید.

 

در اصل ایستار، ادارک، شخصیت و فعالیت‌های رهبر آپو موضع انسان آزاد، مبارز راه حقیقت و خلق مبارز و انقلابی بایستی چگونه باشد و چگونه باید زیست را آشکار ساخت و خود به راهنما و پیشاهنگ این راه مبدل گردید. رهبر آپو در برابر نظام استعمار، درهای آزادی خلق کورد و تمام خلق‌های تحت ستم را گشود و به موازات آن در برابر ایدئولوژی سرمایه‌داری و سیستم نسل‌کشی آن، سوسیالیسم راستین که متعلق به جامعه است را توسعه دارد و در مقابل سیستم سود که جامعه را غارت و مورد استثمار قرار می‌دهد، اقتصاد اکولوژیک و کمونال را به‌عنوان آلترناتیو ارائه داد و در راستای آزادی و برابری جامعه، مسئله‌ی میان زن و مرد را به‌عنوان بنیان تمامی مسائل اجتماعی تعریف نمود. شخصیت‌های مبارزی همچون زیلان، بریتان، سارا، کمال، مظلوم و هزاران مبارز راه آزادی را آماده و به تاریخ آزادی تقدیم نمود. به‌این دلیل میلاد رهبری، در واقع میلاد خلق کورد و انسانیت آزادی‌خواه است.

 

روز چهارم آوریل در عین حال مصادف با شانزدهمین سالروز تاسیس پژاک (حزب حیات آزاد کوردستان) است. شانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به رهبر آپو، شهدای راه آزادی، همه‌ی خلق‌های ایران و شرق کوردستان، خانواده‌ی شهدا  و ملت و مادران مقاومت‌گر در شرق و تمامی کوردستان تبریک می‌گوییم. یاد شهدای پیشاهنگ تاسیس پژاک، رفیق شهید نوزاد، آکیف، زیلان پپوله، دکتر آفاد، مانی، مادورا، دلخواز، شیرین، فرزاد، سمکو، فرهاد، روناهی، باهوز، زاگرس، دلار، هیمن، ژیان سوروج، گلستان دیرک، کمال پنجوینی و همه‌ی شهدای مبارزه‌ی آزادی و دموکراسی را گرامی داشته و عهد به حقیقت پیوند دادن رویاهای آنان و پیروزی را بار دیگر تجدید می‌نماییم.

 

روز چهارم آوریل دارای دو معنای تاریخی، فلسفی و ایدئولوژیک برای خلق شرق کوردستان است. میلاد رهبری برای همه‌‌ی کوردها در واقع میلادی دوباره است و در همان حال تاسیس پژاک نیز میلادی دوباره از فلسفه‌‌ی رهبر آپو برای شرق کوردستان و ایران است. مبارزات آزادی‌خواهی، برابری و دموکراسی پژاک در برابر هر گونه استعمار، اقتدار، تبعیض و نسل‌کشی فرهنگی، سیاسی و فیزیکی  بر اساس فلسفه و ایدئولوژی رهبری و با پیشاهنگی صدها شهید قهرمان و مبارزان آزادی در شرق کوردستان و ایران آغاز گردید؛ بنابراین این مبارزات در واقع صیانت از دستاوردها، ارزش‌ها و مبارزات مردم شرق کوردستان به‌ویژه میراث جمهوری کوردستان و رنج سال‌ها مبارزت خلق است و پژاک این میراث را با شیوه‌ای نوین به‌سوی مبارزات آزادی سوق داد. روح ملی که در جمهوری کوردستان در مهاباد آغاز شده بود، ارتقاء و گسترش داد و این مقاومت و مبارزه را استمرار بخشید.

 

پژاک از همان ابتدای تاسیس خود با هدف ممانعت از تحمیل اشغالگری علیه کورد و کوردستان و برقراری اتحاد ملی، مبارزات خود را گسترش داد. به موازات آن در مقابل تمامی رویکردهای کورد کلاسیک که نوکری دشمن را نموده و مبارزات کوردها را در راستای خدمت به منافع حزبی، عشیره‌ای و حریمی مورد سوء‌استفاده قرار می‌دهد، مبارزه نموده است. رژیم اشغالگر ایران با اتخاد سیاست‌های نسل‌کشی و آنتی‌دموکراتیک 42 است که بی‌امان اقدام به حمله،  اعمال فشار، دستگیری، شکنجه، اعدام و تحمیل ممنوعیت خلق ما نموده است. ما همواره در برابر چنین اعمال و سیاست‌هایی مبارزه‌ای رادیکال و مستمر انجام داده‌ایم.

در شانزده سال از مبارزات خود، برای چاره‌‌یابی دموکراتیک مسئله‌ی کورد در ایران و شرق کوردستان همواره دارای پروژه و برنامه‌ بوده‌ایم. رژیم ایران تاکنون هیچ‌گاه در این راستا گامی برنداشته بالعکس به جنبش آزادی‌خواهی و خلق ما حمله نموده است. نمونه‌ی چنین اقدامی حملات کشنده‌ی رژیم ایران علیه بر معترضین قیام‌های آبان‌ماه سال گذشته  و ممانعت از برقراری یک انتخابات دموکراتیک بود و اثبات نموده که خارج از شیوه‌های خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه، فاقد توانایی برای حل مسائل اجتماعی می‌باشد. این رژیم استبدادمنش و دیکتاتور از قیام‌های مردمی بسیار هراس دارد و از هیچ گونه اقدام غیرانسانی در مقابل مردم فروگذار نمی‌نماید. اگر رژیم موجود در سیاست‌های خود اصرار ورزد، مواضع مردم نیز رادیکال‌تر و گسترده‌تر خواهد شد و به سلطه‌ی این رژیم پایان خواهد داد.

 

پژاک، بنیان فعالیت و مبارزات خود را بر اساس پارادیگمای جامعه‌ی دموکراتیک، اکولوژیک و آزادی زن پیشبرد می‌دهد و در برابر سیاست‌های رژیم همواره مبارزه‌ نموده است. علاوه براین با پیشبرد “دفاع ذاتی” جهت دفاع مردم از خود در برابر شیوه‌‌های جنگ ویژه رژیم همچون ایجاد سرخوردگی، ترس، جاسوسی، بسیج، اشاعه‌ی فحشا و مواد مخدر، همواره درون مبارزه‌ای بی‌امان بوده است. ما ایمان داریم به‌اینکه مبارزاتی که با پیشاهنگی پژاک و بر بنیان افکار و فلسفه‌ی رهبر آپو در شرق کوردستان آغاز شده، سیستم ملت دموکراتیک اجرایی خواهد شد. بدون شک یکی از فعالیت‌های استراتژیک ما نه‌تنها برقراری اتحاد ملی کوردها بلکه برقراری انسجام تمامی خلق‌های ایران با تنوعات فرهنگی است. در مبارزات شانزده ساله‌ی ما آزادی زنان و مشارکت آنان و فعال و ملحق نمودن توانایی و اراده‌ی جوانان یکی از پایه‌های مبارزاتی ما بوده است. زنان و جوانان همچون پیشاهنگان مبارزات آزادی و حیات برابر در صفوف مقدم مبارزه جای خواهند گرفت و همانند نیروی اصلی انقلاب نقش خود را ایفا خواهند نمود. پژاک، خلق کورد و همه‌ی جریان‌های دموکراتیک را به حضوری فعال‌تر در جبهه‌ی مبارزه دعوت نموده و این‌گونه دیوارهای استبداد را در سرزمین خود و منطقه فرو ریخته و نابود سازیم.

 

ما همواره راه مبارزات پیشاهنگانی همچون شهید رزگار زرنه، شروان هورامان، لشکر، بوتان، سیروان، ممیان، اقبال مرادی، بیکس، روژدا جودی، دلیلا ماکو، مادورا اورمیه، سردار و آژوان دیواندره که در سایه‌ی روشنای فلسفه‌ی رهبر آپو در سنینی بسیار کم به صفوف گریلا ملحق شدند و تا آخرین لحظات در صفوف مقدم وظیفه‌ی خود را به‌جای آورده‌اند و به کاروان شهدا پیوسته‌اند را ادامه خواهیم داد. بار دیگر یاد تمامی شهدایی که جان خود را در راه حیاتی آزاد فدا نموده‌اند را گرامی داشته و عهد ارتقای مبارزات خود را تکرار می‌نماییم.

بار دیگر شانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به همه‌ی مردم شرق کوردستان و ایران و خلق مبارز کورد در اروپا تبریک می‌گوییم. علاوه براین سالروز میلاد رهبر آپو را در نمود مادر عُویش، به همه‌ی مادران میهن‌دوست، زنان و مردم آزادی‌خواه تبریک می‌گوییم.  سوگند ما آزادی خلق و پایان دادن اسارت رهبر آپو و تمامی اسرای راه آزادی است. از خلق آزادیخواهمان خواستاریم کە در روز٤ آوریل، با فعالیت کاشتن درخت این روز را خجستە و گرامی بدارند.

زنده‌باد رهبر آپو

زنده‌باد مبارزات آزادی‌خواه خلق‌ها

زنده‌باد حزب حیات آزاد کوردستان

 

 

مجلس حزب حیات آزد کوردستان – پژاک

٢\٤\٢٠٢٠

 

مطالب مرتبط