حماسه‌ای نو در سرزمینی کهن
حماسه‌ای نو در سرزمینی کهن

حماسه‌ای نو در سرزمینی کهن

 
بیانیه‌ی ریاست مشترک کودار
خاورمیانه به درازای قدمت خویش همیشه مکان کشمکش‌ها و آشفتگی‌ها بوده است. باتوجه به پایگاه تاریخی و نقش ملت کورد در آفرینش معیارهای زندگی آزاد و انسانی، نظام جهانی روزنه‌ی دید متفاوتی نسبت به خطر فرهنگ زاگرسی و در راس آن کوردها دارد. نظامهای تمامیت‌خواه از طریق هدایت قدرت به بطن جوامع سعی بر درهم شکستن بافت جوامع مدنی و طراحی آن بر‌اساس سیستم حاکم جهانی دارند و با هجوم و اشغالگری این سرزمینها باعث هرج و مرج و تحت سلطه درآوردن ملتها می‌شوند. در بحبوحه‌ی جنگ و بحران موجود در خاورمیانه، روژآوای کوردستان به منزله‌ی نقطه‌ی عطف مبارزات آزادی‌خواهی ملت کورد تبدیل به یک جبهه مقاومت برای تمامی نیروهای سوسیالیست و آزادی‌خواه شد و به عنوان خط سوم سیاسی و برپایی نظام کنفدرالیسم دموکراتیک واهمه بزرگی برای دولتهای منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌آید. به همین سبب شاهد حمله رژیم ترکیه و نیروهای واپسگرا به عفرین و سپس لشکرکشی به جنوب کوردستان و اکنون نیز حمله به قندیل با هماهنگی و شراکت سیاسی حزب دموکرات کوردستان عراق می‌باشیم. این حملات در راستای توطئه بین‌المللی و حمله‌ی گوشه‌گیر کردن رهبر ملت کورد رهبر آپو می‌باشد؛ حملاتی که تنها به یک جغرافیا بسنده نمی‌کند بلکه هدفش نابود ساختن و از میان برداشتن تمامی دستاوردهای جوامع کوردستان طی مبارزات آزادی‌خواهی آن در چهار بخش کوردستان می باشد. قندیل به مثابه قلعه‌ی مقاومت در کوردستان همچون آغوش مادری بی‌دریغ مهد آموزش، پرورش و سازماندهی انسانهای آزادی‌خواه و انقلابی و جنبش و احزاب پیشاهنگ از هر چهار بخش کوردستان بوده است که محافظت از این میراث مقاومت یک دورنگار اساسی از آینده و انقلاب کوردستان می‌باشد و می‌تواند کانون همگرایی نیروهای سوسیالیست و آزادی‌خواه و همچنین تشکیل کنگره‌ی ملی کوردستان باشد. مبارزات خلقمان برای رسیدن به آزادی در حساس‌ترین و سرنوشت‌سازترین برهه زمانی خویش قرار دارد. لذا تنها راه، اتحاد و همبستگی اجتماعی همه‌جانبه میان تمامی احزاب کوردستان، نیروهای سوسیالیستی و مردمی و آحاد مردم کوردستان در قندیل است. همچنین از خلقهای ستمدیده در منطقه به خصوص جوانان برای ملحق شدن و سازماندهی خویش در صفوف گریلاهای کوردستان جهت ایفای نقش تاریخی خود و آفرینش حماسه‌ای نو در برابر هرگونه ظلم و بیدادگری دعوت به عمل می‌آوریم؛ باشد که هر گوشه‌ای از این سرزمین گوری باشد برای فاشیسم.
۱ تیر ۱۳۹۷

مطالب مرتبط