اخبار

زیلان وژین: در سال ۲۰۲۱ با اتکا بر توان ذاتی می‌توان اهداف دموکراتیک را تحقق بخشید

زیلان وژین: در سال ۲۰۲۱ با اتکا بر توان ذاتی می‌توان اهداف دموکراتیک را تحقق بخشید
ریاست مشترک پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« خلق‌های ایران با اعتراضات خود خواستار تغییر بنیادین و دموکراتیک در نظام کنونی هستند. اتحاد ملی و ایجاد جبهه‌ی...
بیشتر بخوانید

گلان فهیم: به‌جای آوردن مسئولیت‌ها در چارچوب اتحاد ملی وظیفه‌ای تاریخی است

گلان فهیم: به‌جای آوردن مسئولیت‌ها در چارچوب اتحاد ملی وظیفه‌ای تاریخی است
اتحاد دموکراتیک خلق‌ها در ایران می‌تواند به هجمه‌های استعمارگری را پایان دهد و در دموکراتیزاسیون ایران نقش تاریخی خود را ایفا نماید. در این میان خلق کرد نیز با اتحاد ملی...
بیشتر بخوانید

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود

هیئت ک.ن.ک با هیئتی از کودار-پژاک دیدار نمود
هیئت کنگره‌ی ملی کردستان«ک.ن.ک» با هیئتی از جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» و حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در راستای برقراری اتحاد ملی، ممانعت از نابودی دست‌آو...
بیشتر بخوانید

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «تحزب و برنامه‌‌ی سیاسی اپوزیسیون» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «تحزب و برنامه‌‌ی سیاسی اپوزیسیون» منتشر شد
مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت و تحلیل بیشتر مقوله‌ی تحزب از اوایل مشروطه تا امروز، برآن گشته رهیافت‌ها و دستاوردهای احزاب تاریخی را...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی هفتگی هلی سه، دستگیری رئیس اسبق حزب النزال الاهواز را زنگ خطری برای احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم ایران دانست و در این مورد گفت: حکومت‌های اس...
بیشتر بخوانید

ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد

ویژه‌نامه شماره ۵ ژیله‌مو منتشر شد
مجله‌ی ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ژیله‌مو شماره پنجم منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره پنجم ویژه‌نامه، ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان « ک.ج.ر»، این نشریه...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۹ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه و ایران، با توجه به قرار گرفتن در آبان‌ماه...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است
بحران کنونی ناشی از ذهنیت، ایدئولوژی و نظام رژيم ایران است. نظامی که در برابر تغییر و تحول دموکراتیک ایستادگی و مقاومت می‌نماید. ریاست مشترک پژاک در مورد وضعیت سیاسی، نظا...
بیشتر بخوانید

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است
ملحق شدن به صفوف گریلایی پاسخی قاطع و راسخ به سیاست‌های اعدام و یگانه راه رسیدن به دموکراسی است. ملحق شدن به صفوف مبارزات آزادیخواهی گریلا همراستا با مبارزات بر حق برای ت...
بیشتر بخوانید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید
برنامه و اساس‌نامه‌ی مصوب ششمین کنگره‌ی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، منتشر گردید. اساس‌نامه‌ی این حزب در پنجمین کنگره به تاریخ ۲۰۱۶.۹.۲۱ مجددا مورد بررسی قرار گرفته و تغی...
بیشتر بخوانید