اخبار

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۸ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. با توجه به آغاز کارزار «نه‌به‌اعدام و آری به‌دموکراسی» از سوی پژاک و کودار و اهمیت چنین...
بیشتر بخوانید

گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار “بله برای دموکراسی نه به اعدام” اهداف دموکراتیک را تحقق می‌بخشد

گوران شاهو: مشارکتی فعالانه در کارزار
“رژیم ایران در نبود مشروعیت سیاسی و ایدئولوژیک درصدد است تا با حاکمیت بر پیکره حفظ موجودیت نماید. در این راستا لازمه‌ی مبارزه‌ای همه‌گیر در برابر اعدام، تبعیض و ناب...
بیشتر بخوانید

شورش آلان: ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کرد و تمام آزادیخواهان است

شورش آلان: ایزولاسیون رهبر آپو به معنای انزوای خلق کرد و تمام آزادیخواهان است
عضو فرماندهی قرارگاه ی.ر.ک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« نوید افکار فرهنگی پهلوانی را نشان داد که در یاد و خاطره‌ی همگان زنده و ابدی خواهد بود. خلق، همچون کو...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: پ.ک.ک علیه اشغالگری و خیانت در کردستان مبارزه و مقاومت می‌نماید

سرهلدان چیا: پ.ک.ک علیه اشغالگری و خیانت در کردستان مبارزه و مقاومت می‌نماید
اگر جنگی میان پ.ک.ک و بخشی از نیروهای ویژه‌ی تحت نظارت مسرور بارزانی روی دهد، نباید آن را بعنوان جنگ برادرکشی قلمداد نمود. لازم است احزاب شرق کردستان و روشنفکران جامعه‌ی...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین:  پروژه‌ و نقشه‌راه‌های رهبرآپو می‌تواند صلح و آرامش را در منطقه به ارمغان آورد.

زیلان وژین:  پروژه‌ و نقشه‌راه‌های رهبرآپو می‌تواند صلح و آرامش را در منطقه به ارمغان آورد.
رئیس مشترک پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه اظهار نمود:« تنش‌های میان آمریکا و رژيم ایران در راستای چاره‌یابی مشکلات مردم نیست بلکه در راستای منافع خودشان است. لازم است...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: گرامیداشت شکوهمند شهدای محیط زیست از جانب خلق‌مان را تقدیر می‌کنم

آمد شاهو: گرامیداشت شکوهمند شهدای محیط زیست از جانب خلق‌مان را تقدیر می‌کنم
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه گفت:« بایستی نهادهای مدنی در کردستان تشکیل و گسترش یابند و در برابر ذهنیت حاکم فعالانه به مبارزه بپردازند. همچنین از خلق شرق ک...
بیشتر بخوانید

گوران شاهو: اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است

گوران شاهو: اتحاد و مبارزه امری ضروری در راستای تداوم حیات است
عضو شورای مدیریتی کودار در برنامه‌ی هفتگی هلی سه اظهار نمود:« سکوت در برابر رژيم حاکم در وضعیت موجودیت هر فرد و  خلقی را با خطر مواجه می‌سازد. ایجاد جبهه‌ای دموکراتیک ضرو...
بیشتر بخوانید