اخبار

صندوق رای در ایران، سیاه‌چاله‌ای که اراده‌ی عمومی را می‌بلعد.

صندوق رای در ایران، سیاه‌چاله‌ای که اراده‌ی عمومی را می‌بلعد.
دموکراسی و چند‌جانبه‌گرایی بدون وجود پشتیبانی نهادی معنایی نخواهد داشت. تفکرات نئولیبرالی حاکم بر نظام جهانی خود از عوامل بوجود آوردنده‌ی بحران‌هایی است که در حال حاضر در...
بیشتر بخوانید

پیوستن بە کارزار “نە بە اعدام و آری بە دموکراسی”، موجب برقراری اتحاد و ارتقای مبارزات می‌شود

پیوستن بە کارزار
اهون چیاکو در واقع نە و آری گزارەای دال بر تعیین معیار رد و قبول موضوعات و مقولەها می‌باشد. همچنین با توسل بە موضع رد و قبول در سطح کلان و خُرد هر موضوعی، تعیین مطالبە را...
بیشتر بخوانید

کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه از دیگر آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد

کتاب کرد آزاد هویت نوین خاورمیانه از دیگر آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد
این کتاب در قالب دفاعیه به دادگاه موتلفه‌ی آتن در برابر شکایت از دولت یونان ارائه شده است. این اثر شامل6 بخش است کە رهبر آپو در این اثر نیز همانند سایر آثار خود از ابعاد...
بیشتر بخوانید

پژاک هفده سالگی خود را شکوهمندانه جشن گرفت.

پژاک هفده سالگی خود را شکوهمندانه جشن گرفت.
پژاک هفده سالگی خود و هفتادوسه سالگی رهبر آپو را شکوهمندانه در کوهستان‌های آزاد کردستان جشن گرفت. در ۴/۴/۲۰۲۱ گریلاهای حزب حیات آزاد کردستان ـ پژاک به همراه خلق در کوهستا...
بیشتر بخوانید

«تاسیس پژاک، ادای دین به ملتمان است

«تاسیس پژاک، ادای دین به ملتمان است
  هفده سال پرشکوه از زمان تاسیس حزبمان، پژاک گذشت. این تاریخ، لبریز از حماسه‌ها و قهرمانی شهدا و از جان گذشتگی نیروی گریلا با تکیه بر ملت بزرگمان، نویددهنده فتح یکای...
بیشتر بخوانید

سال ۱۴۰۰ بحران‌های نظام عمیق‌تر خواهد شد.

سال ۱۴۰۰ بحران‌های نظام عمیق‌تر خواهد شد.
  شاهد بازساخت یا بازساماندهی نهادهای بین‌المللی توسط دولت جدید آمریکا در همکاری با دول اروپایی هستیم. این امر را می‌توان نوعی بازگشت به نهادینگی سیاسی در سطح جهانی...
بیشتر بخوانید

کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت، از آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد.

کتاب اورفا، سمبل قداست و لعنت، از آثار عبدالله اوجالان بازنشر شد.
بعد از توطئە بین المللی 1999  رهبر آپو بە زندانی در جزیرە امرالی واقع در دریای مرمرە انتقال دادە شد. این کتاب نیز بە عنوان دفاعیەای از طرف رهبر آپو بە ریاست شعبە 8 دادگاه...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۴ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت ایران و شرق کردستان ارائه داده است.  با توجه به...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ۳۶ منتشر گردید
نشریه‌ی زنان شرق شماره۳۶ جامعه زنان شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیتی که جنبش‌های زنان در جهان، کوردستان وایران...
بیشتر بخوانید

کتاب زبان و عمل انقلاب از آثار  عبدالله اوجالان باز نشر شد

کتاب زبان و عمل انقلاب از آثار  عبدالله اوجالان باز نشر شد
کتاب زبان و عمل انقلاب، گزیده‌ای از تحلیلات رهبر آپو است که در تابستان ۱۹۹۵ میلادی در مکتب مرکزی پ.ک.ک تدوین شده است. طی خواندن کتاب خواننده متوجه خواهد شد که آزادی اوجال...
بیشتر بخوانید