فعالیتها

نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰

نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰
شماره‌ی ۷۰ نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید. هفتادمین شماره‌ی نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی جزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:   الیگارشی شیعی...
بیشتر بخوانید

گام‌های عملیاتی در راستای همگرایی نیروهای سیاسی شرق کوردستان

گام‌های عملیاتی در راستای همگرایی نیروهای سیاسی شرق کوردستان
کوردستان و ملت کورد نزدیک به یک سده است که برای رسیدن به دموکراسی و آزادی هزینه میدهند. فراتر از چارچوب حزبی، مردم کورد، عزیزترین فرزندان خود را برای رسیدن به آزادی فدا ک...
بیشتر بخوانید

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد
بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد. این شماره به ابعاد نظریه‌ی ملت دمکراتیک و نقش زنان در برساخت نظام مبتنی بر ملت دموکراتیک اختصاص داده است. در این شماره مقالاتی در با...
بیشتر بخوانید

ملت دموکراتیک شماره‌ی هفتم

ملت دموکراتیک شماره‌ی هفتم
شماره‌ی هفتم نشریه‌ی «ملت‌دموکراتیک» با محوریت «منش ویرانگر اقتصاد سیاسی ایران» منتشر شد. هفتمین شماره‌ از نشریه‌ی «ملت ‌دموکراتیک» با محوریت «بررسی اقتصاد سیاسی ایران» م...
بیشتر بخوانید

خاموش شدن ستاره ها ، مژده ی طلوع خورشید است

خاموش شدن ستاره ها ، مژده ی طلوع خورشید است
  این روزها که در حساسترین مرحله تغییرات خاورمیانه قرار داریم ، جمهوری اعدام و نا اسلامی ایران فشارهایش را بر تمامی مردم بخصوص مردم کردستان بیشتر از پیش نموده است و...
بیشتر بخوانید

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸
مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸ نشریه‌ی ایدئولوژیک و نظامی مـا در ایـن شـاره از مجلـه‌ی کـه‌ژوان کـه پیـشروی شمـا قـرار دارد، سـعی در بیـان دفـاع ذاتـی و دلایل نیـاز بـه سـازمان...
بیشتر بخوانید

آلترناتیو شماره ۶۶

آلترناتیو شماره ۶۶
شماره‌ِ‌ی شصت‌و‌ششم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک شصت وششمین شماره‌ی نشریه‌ی آلترناتیو را منتشر کرد. این شماره نشریه به محوریت نور...
بیشتر بخوانید

برادري و محبت حسن روحاني در كدامين بوم و گلستان ايران شكوفه داده است؟!

برادري و محبت حسن روحاني در كدامين بوم و گلستان ايران شكوفه داده است؟!
آمد شاهو جدال قدرت در منطقه ارزش‌ها و كرامت انساني را با خاك يكسان نموده، كه حتي خدايان اين جدال‌ و نزاع‌ها رحمي به هم‌زبان، هم‌جنس و هم‌نوعان خود نمي‌نمايند. ايران بخشي...
بیشتر بخوانید