فعالیتها

جامعه به اتحاد، سنگربندی و سیاست موازنه‌ی منفی مستقل خویش بیاندیشد

جامعه به اتحاد، سنگربندی و سیاست موازنه‌ی منفی مستقل خویش بیاندیشد
در ماه‌های اخیر شاهد ترافیک سنگین دیپلماتیک، سیاسی و اقتصادی‌ـ‌ نفتی در سطح منطقه و جهان بودیم. از‌ لحاظ نظامی نیز بر تداوم جنگ در گستره‌ای وسیع‌تر و با سرعتی بیشتر افزود...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.

شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.
آلترناتیو نشریه‌ی ایدئولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پژاک است. که این شماره‌ی خود را در بهمن و اسفند 1395 منتشر نمود. این شماره شامل مقالاتی با محوریت سالروز سوم اسفند، ر...
بیشتر بخوانید

هویت و آزادی | سربرز کرماشان

هویت و آزادی | سربرز کرماشان
برگرفته از آلترناتیو شماره‌ی ۶۰| یکی از مهم‌ترین چالش‌های مداوم پیش‌‌روی سیاست‌ورزی جامعه‌ی کورد، مسئله‌ی هویت است. مسئله‌ای که قیام‌های هویت‌خواهی متعددی را در طول تاریخ...
بیشتر بخوانید

کنشگران واقعی | هژار رِبین

کنشگران واقعی | هژار رِبین
شکاف فرهنگی و اجتماعی میان احزاب سیاسی و مردم آنچه تاکنون خرده‌ملی‌گرایی کورد را به طور کامل به ورطه‌ی نابودی نکشانده، سنت و فرهنگ ‌است و این واقعیت تا به امروز نیز دیده...
بیشتر بخوانید

عشق به بشریت، نفرت از مردمان واقعی | هیوا آرگش

عشق به بشریت، نفرت از مردمان واقعی | هیوا آرگش
آفرینش و خلقِ آن چیزی که از دریافت خودآگاهانه پدید می‌آید، نیازمند حس و اندیشه‌ای‌ست تا ادراک‌ و در اصل ادراکِ عاشقانه را ممکن نماید. والا‌اندیشی نیازی‌ست که انسان را وام...
بیشتر بخوانید

حضور در حماسه‌ی سوم اسفند، بازتاب درهم‌تنیدگی جهان خیال، اندیشه و عمل یک خلق با رهبر خویش و سرنوشت آن بود.

حضور در حماسه‌ی سوم اسفند، بازتاب درهم‌تنیدگی جهان خیال، اندیشه و عمل یک خلق با رهبر خویش و سرنوشت آن بود.
روز سوم اسفند روز حضور همیشه در صحنه‌ی خلقی است که با ازخودگذشتگی‌ها و جان‌فشانی‌های بسیار در مقاطع حساس تاریخی نشان داده است که حتی یک لحظه از همراهی و همروی با رهبران و...
بیشتر بخوانید

پس از سیزده سال | پارتیزان منگور

پس از سیزده سال | پارتیزان منگور
هر برآیند سیاسی برای اینکه بتواند در مسیر تکوین خود قرار گیرد، رجعتی به منشا و چگونگی پیدایش خود صورت می‌دهد. برآیندهای سیاسی که خود زاده‌ی برآیندهای اجتماعی هستند در طول...
بیشتر بخوانید

آزادی را نمی‌توان به بند کشید

آزادی را نمی‌توان به بند کشید
در فلسفه‌ی آپویی تعریف و مفهوم اسارت و زندان بسیار متفاوت‌تر از مفاهیم دیگر است. در طول تاریخ جنبش آپویی همواره زندان جایی بوده که اراده و مقاومت خلقی را به رخ کشیده و ای...
بیشتر بخوانید

حزب سیاسی، پدیده یا پایبندی | زاگرس مانی

حزب سیاسی، پدیده یا پایبندی | زاگرس مانی
برگرفته از نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۶۰ | در این مقاله سعی بر آن است که لزوم تشکیل و پدید آمدن حزب حیات آزاد کوردستان پژاک را با توجه به بسترهای تاریخ سیاسی تحلیل و ارزیا...
بیشتر بخوانید

پژاک، هویت هم‌گرا | زانا پشکو

پژاک، هویت هم‌گرا | زانا پشکو
برگرفته از نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۶۰ | «در راستای تحقق دموکراتیزه نمودن ایران، کوردستان که به عنوان قلب تپنده‌ی تحول‌خواهی و خاستگاه کنش سیاسی در ایران به شمار می‌رود،...
بیشتر بخوانید