نشریات

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۵ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادوپنج به ششمین کنگره‌ی پژاک پرداخته است. در این شماره با روسای مشترک پژ...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 84  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 84 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. در این شماره به موضوعات مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پرداخته شده است. با توجه به اهمیت بیماری کرونا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 83  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 83 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر شد. با توجه به تشدید خشونت و فشار علیه زندانیان سیاسی و روند صعودی اعدام زندانیان در ماه‌ها...
بیشتر بخوانید

فصل‌نامه‌ی ژیله‌مو منتشر شد

فصل‌نامه‌ی ژیله‌مو منتشر شد
شماره یازدهم فصل‌نامه‌ی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی اجتماعی ژیله‌مو منتشر شد. شماره یازدهم مجله ژیله‌مو، ارگان رسمی جمعیت جوانان شرق کوردستان این فصل‌نامه‌ را به موضوعاتی از ج...
بیشتر بخوانید

بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.

بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.
در این کتاب به بحران‌های خاورمیانه، جنگ و آشوب‌های آن و در کنار آن به ارائه‌ی راهکارهایی بر مبنای خاورمیانه نوین و ملت دموکراتیک پرداخته شده است. ادامه‌ی این کتاب به تاثی...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادو دو، مختص به چهارم آوریل مصادف با میلاد رهبر آپو و شانزدهمین سالروز...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۸۱ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هشتادویک، به انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران اختصاص دارد. در این فایل به...
بیشتر بخوانید

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد
«این کتاب مجموعه هایکوها و شعرهای کوتاه گریلایی دوزبانه کوردی و فارسی است با عنوان گوڵدەم سور (شکوفه‌ی سرخ) نوشته‌ی ریوار آبدانان. این اشعار به زبان کوردی خوارین (فِیلی،...
بیشتر بخوانید