نشریات

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
  شماره‌ی‌ ۹۳ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره مصاحبه‌ای اختصاصی با روسای مشترک کودار و پژاک در مورد تحولات سیاسی ش...
بیشتر بخوانید

مرکز رسانه پژاک کتابچه «مافیای نسل‌کشی» را منتشرکرد

مرکز رسانه پژاک کتابچه «مافیای نسل‌کشی» را منتشرکرد
کتابچه سدسازی تحت عنوان «مافیای نسل‌کشی» که به موضوع سدسازی‌های سپاه پاسداران رژیم ایران در کردستان می‌پردازد، از سوی مرکز رسانه‌های پژاک منتشرشد. در این اثر به تاریخچه‌...
بیشتر بخوانید

کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

کتاب دادگاه تاریخ از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد
دادگاه تاریخ در برگیرنده‌ی گفتگویی میان  رهبر آپو و سیاستمدار زنده‌یاد، استاد ابراهیم احمد و روشنفکر و نویسنده‌ی کرد محمد رسول هاوار ،در سال ۱۹۹۶ صورت پذیرفته است. محتوای...
بیشتر بخوانید

 کتاب رهبریت و خلق از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد

 کتاب رهبریت و خلق از آثار رهبر آپو تجدید چاپ شد
  کتاب رهبریت و خلق از دیگر آثار با ارزش رهبر آپو است که در انجام مصاحبه هفت روزه نبیل‌الملحم ادیب روزنامه‌نگار اهل سوریه با رهبر آپو صورت گرفته است. اثر حاضر در حوز...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
  شماره‌ی‌ ویژه‌ی نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. این ویژه‌نامه به ابعاد و زوایای توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبر آپو پرداخته است. در ا...
بیشتر بخوانید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک به زبان فارسی و سورانی تجدید چاپ شد

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک به زبان فارسی و سورانی تجدید چاپ شد
برنامه و اساس‌نامه‌ی مصوب ششمین کنگره‌ی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک پس از بازبینی به زبان‌های فارسی و سورانی بار دیگر منتشر شد. این اساس‌نامه شامل هفت بخش می‌باشد که شامل...
بیشتر بخوانید

کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد

کتاب مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما، تجدید چاپ شد
اثر مسائل خودسازی حزبی و وظایف ما از دیگر آثار باارزش رهبر آپو می‌باشد که شامل ۱۲ فصل می‌باشد. محتوای اساسی کتاب حاضر، تحلیلی درون حزبی است کە  متشکل از؛ حزب، رهبری و دست...
بیشتر بخوانید

قرارداد اجتماعی کودار به زبان فارسی و کردی تجدید چاپ شد

قرارداد اجتماعی کودار به زبان فارسی و کردی تجدید چاپ شد
قرارداد اجتماعی سومین کنگره‌ی جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان- کودار- به زبان‌های فارسی و سورانی بار دیگر منتشر شد. قرارداد اجتماعی کودار شامل نه بخش می‌باشد که شامل...
بیشتر بخوانید

کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد

کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد
این کتاب از دیگر آثار ارزشمند رهبر آپو می‌باشد که از چهار بخش اساسی رهبریت در تاریخ، رهبریت در کردستان، شیوه‌ی کاری رهبریت، رویه و مقایسه آن و اصول استراتژی و تاکتیکی رهب...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ۹۲ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان-پژاک منتشر گردید. در این شماره علاوه بر تحلیل وضعیت سیاسی منطقه، ایران و کردستان، به موضوع آزادی بیان در ا...
بیشتر بخوانید