مجله

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد

شماره ی هفتم از دوره ی سوم نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد
خوانندگان محترم نشریه‌ی آلترناتیو، شماره ی هفتم از دوره ی سوم منتشر شد. بـا توجـه بـه اهمیـت نقـش شـهیدان در جنبـش آپویـی در ایـن شماره بیشـتر بـر روی ایـن موضـوع متمرکـز...
بیشتر بخوانید

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت

مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت
مجله آلترناتیو شماره 6 از دوره سوم چاپ و انتشار یافت این شماره از مجله به صورت ویژه به بررسی میلاد رهبر آپو به عنوان زادروز یک خلق، ظهور پژاک، ابعاد مختلف مبارزاتی و تاثی...
بیشتر بخوانید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید

شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید
شمارەی جدید مجلەی ژیلەمو منتشر گردید مجله ایدئولوژیک، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیلەمو شمارەی بیستم منتشر شد. بیستمین شمارەی مجلەی ژیلەمو، ارگان رسمی جامعە جوانان شرق کوردس...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره ی چهارم مجله ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار شد. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی قیام سوم اسفند و صیانت خلق روژهلات از ره...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی سوم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی سوم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره تازه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار یافت. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی کارنامه ی تحولات مبارزات خلق کورد در راه آزادی –...
بیشتر بخوانید

ژمارەی ١٩ی گۆڤاری ژیلەمۆ چاپ و بڵاو کرایەوە

ژمارەی ١٩ی گۆڤاری ژیلەمۆ چاپ و بڵاو کرایەوە
گۆڤاری ژیلەمۆی ژمارە ١٩ ئورگانی فەرمی کۆمەڵگای جەوانانی رۆژهەڵاتی کوردستان – کەجەڕە و یەکێتی ژنانی جەوانی رۆژهەڵات – یەژەجەڕە چاپ و بڵاو کرایەوە. لەم ژمارەدا لێکۆڵینەوە ل...
بیشتر بخوانید

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد
شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»، ارگان رسمی «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» منتشر شد. در این شماره به «مسئله لر» در زاگرس پرداخته شده و جوانب تاریخی و معاص...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی دوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی دوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی راهکار و شیوه‌‌‌ی گذار، از تنگنا، بحران فراگیر و روزافزون ناشی از ساختار ذهنیتی و فساد مدیریتی رژیم اشغالگر حاکم بر ایران پرداخته...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی مبارزات خلق کورد در راه آزادی – دمکراسی و تاثیرات آن بر مبارزات دیگر خلق‌های منطقه پرداخته شود. مقاله‌ای در باب تغییر موقعی...
بیشتر بخوانید