مجله

شماره‌ی‌78 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌78 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره هفتاد‌و‌هشت نشریه آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل این شماره به بررسی و واکاوی پدیده «فساد» در دستگاه حاکمیتی ایران و ابعاد وجودی...
بیشتر بخوانید

عدم پذیرش سوریه‌ای دموکراتیک =شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه

عدم پذیرش سوریه‌ای دموکراتیک =شعله‌ور شدن آتش جنگ در خاورمیانه
  پافشاری و اسرار بر سیاست‌های جنگ‌افروزانه در خاورمیانه، بر عمق نسل‌کشی‌‌های فیزیکی و فاجعه‌‌های انسانی در این منطقه‌ افزوده و راه بر ناآرامی و توحشی بزرگ گشوده شد....
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 77 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 77 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 77 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. این شماره به صورت ویژه‌نامه و با محوریت روژآوا و بررسی و واکاوی ابعاد سیاسی، ایدئولوژیک...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هفتادوشش، «تروریسم مقدس» نام‌ دارد و‌ به بررسی ابعاد وجودی «ترور و تروریسم...
بیشتر بخوانید

توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد

توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد
سیامند موعینی توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد. خروج حکومت ترامپ از برجام، زمینە همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایر...
بیشتر بخوانید

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است
با نگاهی به وضعیت کنونی جهان و خاورمیانه به راحتی می‌توان به نوعی ناپایداری و حالت ژله‌ای رویدادها برخورد.  بازه‌ی زمانی رخدادها چنان محدود است که شکاکیت در خوانش صحیح آن...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 75 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر گردید. این شماره‌ به ماهیت چندبعدی شکنجه در سیستم مدرنیته سرمایه‌داری و بخصوص نماینده‌ی متحجر...
بیشتر بخوانید

رمان «پروانه‌ی آزادی» اثر احمد بلوکی منتشر گردید

رمان «پروانه‌ی آزادی» اثر احمد بلوکی منتشر گردید
رمان پروانه‌ی آزادی، اثر احمد بلوکی توسط انتشارات قندیل منتشر گردید. رمان پروانه‌ی آزادی، اثری ادبی احمد بلوکی است که در فضای سخت و جانکاه زندان به همت او به رشته‌ی تحریر...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 74 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» که روح مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، از جنبه‌ها...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.
شماره‌ی‌ 73 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ماهیت وجودی و دلایلی که باعث برساخت حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک به لحاظ سیاسی، ا...
بیشتر بخوانید