مجله

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد
مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم...
بیشتر بخوانید

آلترناتیو شماره ۷۱

آلترناتیو شماره ۷۱
نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک در این شمار خواهید خواند؛ آزادی پیروز خواهد شد تحلیلات رهبر آپو گفتگو با رفیق سیامند معینی ریاست مشترک پژاک سوم ا...
بیشتر بخوانید

JILEMO

JILEMO
مجله‌ی ژیله‌مو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان منتشر گردید. این نشریه با محوریت جوانان و رابطه‌ی تنگاتنگ آن با تحولات اجتماعی چارچوب بندی و منتشر شده است. برای دری...
بیشتر بخوانید