مجله

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی چهارم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره ی چهارم مجله ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار شد. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی قیام سوم اسفند و صیانت خلق روژهلات از ره...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی سوم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی سوم از دوره‌ی سوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره تازه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و انتشار یافت. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی کارنامه ی تحولات مبارزات خلق کورد در راه آزادی –...
بیشتر بخوانید

ژمارەی ١٩ی گۆڤاری ژیلەمۆ چاپ و بڵاو کرایەوە

ژمارەی ١٩ی گۆڤاری ژیلەمۆ چاپ و بڵاو کرایەوە
گۆڤاری ژیلەمۆی ژمارە ١٩ ئورگانی فەرمی کۆمەڵگای جەوانانی رۆژهەڵاتی کوردستان – کەجەڕە و یەکێتی ژنانی جەوانی رۆژهەڵات – یەژەجەڕە چاپ و بڵاو کرایەوە. لەم ژمارەدا لێکۆڵینەوە ل...
بیشتر بخوانید

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد

شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»؛ هویت خلق‌ لر در زاگرس منتشر شد
شماره یازدهم مجله «ملت دموکراتیک»، ارگان رسمی «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان(کودار)» منتشر شد. در این شماره به «مسئله لر» در زاگرس پرداخته شده و جوانب تاریخی و معاص...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی دوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی دوم مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی راهکار و شیوه‌‌‌ی گذار، از تنگنا، بحران فراگیر و روزافزون ناشی از ساختار ذهنیتی و فساد مدیریتی رژیم اشغالگر حاکم بر ایران پرداخته...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی تازه‌ی مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی مبارزات خلق کورد در راه آزادی – دمکراسی و تاثیرات آن بر مبارزات دیگر خلق‌های منطقه پرداخته شود. مقاله‌ای در باب تغییر موقعی...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی 100 مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت

شماره‌ی 100 مجله‌ی آلترناتیو چاپ و انتشار یافت
شماره‌ی 100 از مجله‌ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک چاپ و منتشر شد. در این شماره از مجله سعی شده تا به بررسی الزام پیشبرد اتحاد دمکراتیک خلق‌ها در بر...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید
‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٤٠،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  با فرمت تازە منتشر گردید. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت زنان در منطقە بە...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی شماره‌ی 99 آلترناتیو منتشر گردید

نشریه‌ی شماره‌ی 99 آلترناتیو منتشر گردید
در این شماره از نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک، با محوریت ترور و اعدام پیشاهنگان و مبارزان خلق کورد توسط رژیم اشغالگر ایران، در بخش‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، دفاعی، فر...
بیشتر بخوانید