مجله

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است
با نگاهی به وضعیت کنونی جهان و خاورمیانه به راحتی می‌توان به نوعی ناپایداری و حالت ژله‌ای رویدادها برخورد.  بازه‌ی زمانی رخدادها چنان محدود است که شکاکیت در خوانش صحیح آن...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 75  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 75 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر گردید. این شماره‌ به ماهیت چندبعدی شکنجه در سیستم مدرنیته سرمایه‌داری و بخصوص نماینده‌ی متحجر...
بیشتر بخوانید

رمان «پروانه‌ی آزادی» اثر احمد بلوکی منتشر گردید

رمان «پروانه‌ی آزادی» اثر احمد بلوکی منتشر گردید
رمان پروانه‌ی آزادی، اثر احمد بلوکی توسط انتشارات قندیل منتشر گردید. رمان پروانه‌ی آزادی، اثری ادبی احمد بلوکی است که در فضای سخت و جانکاه زندان به همت او به رشته‌ی تحریر...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 74 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» که روح مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، از جنبه‌ها...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی‌ 73  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد.
شماره‌ی‌ 73 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ماهیت وجودی و دلایلی که باعث برساخت حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک به لحاظ سیاسی، ا...
بیشتر بخوانید

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد
مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم...
بیشتر بخوانید

آلترناتیو شماره ۷۱

آلترناتیو شماره ۷۱
نشریه آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان‌ـ پژاک در این شمار خواهید خواند؛ آزادی پیروز خواهد شد تحلیلات رهبر آپو گفتگو با رفیق سیامند معینی ریاست مشترک پژاک سوم ا...
بیشتر بخوانید