مجله

JILEMO

JILEMO
مجله‌ی ژیله‌مو ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان منتشر گردید. این نشریه با محوریت جوانان و رابطه‌ی تنگاتنگ آن با تحولات اجتماعی چارچوب بندی و منتشر شده است. برای دری...
بیشتر بخوانید