کتاب

بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.

بخش نخست کتاب «روژآوا، سرزمین زرد، سرخ، سبز» منتشر گردید.
در این کتاب به بحران‌های خاورمیانه، جنگ و آشوب‌های آن و در کنار آن به ارائه‌ی راهکارهایی بر مبنای خاورمیانه نوین و ملت دموکراتیک پرداخته شده است. ادامه‌ی این کتاب به تاثی...
بیشتر بخوانید

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد
«این کتاب مجموعه هایکوها و شعرهای کوتاه گریلایی دوزبانه کوردی و فارسی است با عنوان گوڵدەم سور (شکوفه‌ی سرخ) نوشته‌ی ریوار آبدانان. این اشعار به زبان کوردی خوارین (فِیلی،...
بیشتر بخوانید

دوره‌ی پنج جلدی مانیفست تمدن دموکراتیک، اثر عبدالله اوجالان منتشر گردید

دوره‌ی پنج جلدی مانیفست تمدن دموکراتیک، اثر عبدالله اوجالان منتشر گردید
مانیفست تمدن دموکراتیک(مسائل گذار از مدرنیته سرمایه‌داری و مدرنیته‌ دموکراتیک) نسخه گردآوری و ویرایش شده‌ی، دفاعیات  پنج جلدی عبدالله اوجالان است. «مرکز نشر آثار و اندیشه...
بیشتر بخوانید