کتاب فارسی

کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد

کتاب رهبریت و سیاست آپوئیستی تجدید چاپ شد
این کتاب از دیگر آثار ارزشمند رهبر آپو می‌باشد که از چهار بخش اساسی رهبریت در تاریخ، رهبریت در کردستان، شیوه‌ی کاری رهبریت، رویه و مقایسه آن و اصول استراتژی و تاکتیکی رهب...
بیشتر بخوانید

کتاب اصرار بر سوسیالیسم اصرار بر انسان بودن بازنشر یافت

کتاب اصرار بر سوسیالیسم اصرار بر انسان بودن بازنشر یافت
اصرار بر سوسیالیسم اصرار بر انسان بودن، از دیگر آثار با ارزش رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان می‌باشد که در فوریه‌ی ۱۹۹۸ در مجله‌ی سرخوبون منتشر شده است. کتاب دارای ۷ بخش مهم...
بیشتر بخوانید

کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت

کتاب چگونه باید زیست؟ باز نشر یافت
کتاب چگونه باید زیست؟ یکی دیگر از آثار رهبر خلق کرد عبدالله اوجالان می‌باشد. جلد اول کتاب حاضر، از مجموعه سه جلدی کتاب می‌باشد. جلد سوم این اثر تحت نام عشق کرد به فارسی ب...
بیشتر بخوانید

کتاب مانیفست راه انقلاب کوردستان

کتاب مانیفست راه انقلاب کوردستان
نخستین آثار رهبر خلق کورد عبدالله اوجالان می‌باشد. این اثر را رفقای شهید، مظلوم دوغان و محمد خیری دورموش به نگارش در آورده‌اند. این اثر محصول ۵ سال تلاش بی‌پایان ایدئولوژ...
بیشتر بخوانید

قرارداد اجتماعی کودار منتشر گردید

قرارداد اجتماعی کودار منتشر گردید
قرارداد اجتماعی مصوب سومین کنگره‌ی‌ جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان، کودار، منتشر گردید. سومین کنگره‌ی کودار در روزهای ۷، ۸ و ۹ ماه می ۲۰۲۰ مصادف با روزهای ۱۷، ۱۸ و...
بیشتر بخوانید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید

برنامه و اساس‌نامه‌ی پژاک منتشر گردید
برنامه و اساس‌نامه‌ی مصوب ششمین کنگره‌ی حزب حیات آزاد کردستان، پژاک، منتشر گردید. اساس‌نامه‌ی این حزب در پنجمین کنگره به تاریخ ۲۰۱۶.۹.۲۱ مجددا مورد بررسی قرار گرفته و تغی...
بیشتر بخوانید

تاریخ کامل پژاک چاپ و منتشر شد

تاریخ کامل پژاک چاپ و منتشر شد
تاریخ «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» با عنوان «حیات آزاد یک خلق» و به کوشش «کمیته پژوهش های تاریخ پژاک» در یک مجلد چاپ و منتشر شد. تاریخ «حزب حیات آزاد کردستان(پژاک)» با ع...
بیشتر بخوانید

کتاب تبار آزادی بازنشر یافت

کتاب تبار آزادی بازنشر یافت
کتاب تبار آزادی نوشته‌ی حسن قادر مرزی (رامین گارا)، بازنشر و پخش گردید. محتوای کتاب از ۸  بخش مهم از قبیل؛ ۱ – ایدئولوژی ۲ – دیالکتیک ۳ – سیاست ۴ – روانکاوی ۵ – آزادی ۶ –...
بیشتر بخوانید

مجموعه شعر گفتگو با باد منتشر گردید.

مجموعه شعر گفتگو با باد منتشر گردید.
مجموعه شعر گفتگو با باد به قلم ریوار آبدانان منتشر گردید. این مجموعه شامل اشعار کوتاه به دو زبان کردی و فارسی می‌باشد. چاپ نخست این مجموعه در سال ۱۳۹۹ و ۲۷۲۰ کوردی از سوی...
بیشتر بخوانید

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد

کتاب گوڵدەم سور (شکوفەی سرخ) نوشتەی ریوار آبدانان منتشر شد
«این کتاب مجموعه هایکوها و شعرهای کوتاه گریلایی دوزبانه کوردی و فارسی است با عنوان گوڵدەم سور (شکوفه‌ی سرخ) نوشته‌ی ریوار آبدانان. این اشعار به زبان کوردی خوارین (فِیلی،...
بیشتر بخوانید