بیانیە

«جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است»

«جمهوری کوردستان تکیه‌گاه مبارزه امروز است»
تشکیل جمهوری کوردستان در سال ۱۹۴۶ در شرق کوردستان یکی از حلقه‌های بنیادین مبارزه ملت‌کورد است که همچنان انرژی بی‌بدیل انقلاب امروز در هر چهار بخش کوردستان است. بدون‌‌شک ت...
بیشتر بخوانید

کودار: پ.ک.ک، نمود بارز راه اخلاقی و انسانی برای جامعه مدنی

کودار: پ.ک.ک، نمود بارز راه اخلاقی و انسانی برای جامعه مدنی
بر جوامع و ملل عیان است که مبارزات «حزب کارگران کوردستان- پ.ک.ک» امروزه ابعاد جهانی یافته و می‌رود اشاعه دموکراتیک یابد. دلیل این بعد جهانی و منطقه‌ای، ارمغان سیستمی است...
بیشتر بخوانید

خاورمیانه و جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به پ.ک.ک نیاز دارند

خاورمیانه و جهان امروز بیش از هر زمان دیگر به پ.ک.ک نیاز دارند
«حزب کارگران کوردستان- پ.ک.ک» ۴۲ سال شکوهمند از مبارزه برای آزادی را پشت‌سر گذاشت. حاصل این مبارزات و رهاورد آن برای بشریت، کنفدرالیسم و ملت دموکراتیک بر محوریت کرامت و ع...
بیشتر بخوانید

کودار: در برابر ذهنیت جنسیت‌گرای مردسالار مبارزاتمان را ژرف‌تر و ارتقا خواهیم داد

کودار: در برابر ذهنیت جنسیت‌گرای مردسالار مبارزاتمان را ژرف‌تر و ارتقا خواهیم داد
زنان در بخش عمده‌ای ازهزاره‌های گذشته‌ی دنیائی که ما در آن زندگی می‌کنیم، به عرصه‌ی تاخت و تاز مرد اقتدارگرا تبدیل شده و بارها با نسل‌کشی، غارت و استیلا روبرو گشته است. د...
بیشتر بخوانید

«آزادی خلق‌ها و رهبر آپو بهم گره‌خورده»

«آزادی خلق‌ها و رهبر آپو بهم گره‌خورده»
“۹ اکتبر ۱۹۹۸ روز آغاز توطئه بین‌المللی علیه رهبر آپو از سوی هژمونی جهانی و منطقه‌ای با هدف نسل‌کشی ملت ‌کورد و ملل تحت ‌ستم خاورمیانه است. رهبری عملیات توطئه در دس...
بیشتر بخوانید

کودار: مبارزه، ضامن آزادی ملتمان در مسیر مقاومت‌گری شهداست

کودار: مبارزه، ضامن آزادی ملتمان در مسیر مقاومت‌گری شهداست
شهادت، تقدیم بدیلی برای آزادی ملت کورد و ملت‌های تحت ستم خاورمیانه است. هیچ ملتی بدون بدیل به آزادی نرسیده. شهادت شهیدان پژاک «آرگش کارزان و رفقایش» در منطقه کوهستانی سنە...
بیشتر بخوانید

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم
سومین کنگرە‌‌ی کودار در روزهای ٧، ٨، ٩ ماە می ٢٠٢٠ مصادف با ١٧، ١٨، ١٩ اردی‌بهشت سال ١٣٩٩ و با شعار “با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کوردستان...
بیشتر بخوانید

پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان

پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان
اشغال شنگال و قتل‌عام خلقمان در آن خطه از كوردستان در 3 آگوست 2014 كه توسط تروريست‌هاي چندمليتي داعش تبهكار انجام گرفت و طي آن هزاران تن زنده‌بگور و بيش از 5 هزار تن ازجم...
بیشتر بخوانید

عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم است

عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم  است
 عيد قربان امسال درحالي برگزارمي‌شود كه جوامع كوردستان و منطقه گرفتار بحران‌ها و جنگ‌هاي نابودگر هستند ولي همچنان اميدها به مبارزه عليه ظلم و بيداد بويژه از سوي مسلمانان...
بیشتر بخوانید

انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك

انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك
هشتمين سالروز انقلاب روژاوا كه در 19 ژوئيه 2012 به ثمر نشست، درحالي جشن گرفته مي‌شود كه خط مدرنيته دمكراتيك تحقق يافته، ملت كرد بيش از پيش به حيات آزاد نزديك گشته و زمينه...
بیشتر بخوانید