بیانیە

صندوق رای در ایران، سیاه‌چاله‌ای که اراده‌ی عمومی را می‌بلعد.

صندوق رای در ایران، سیاه‌چاله‌ای که اراده‌ی عمومی را می‌بلعد.
دموکراسی و چند‌جانبه‌گرایی بدون وجود پشتیبانی نهادی معنایی نخواهد داشت. تفکرات نئولیبرالی حاکم بر نظام جهانی خود از عوامل بوجود آوردنده‌ی بحران‌هایی است که در حال حاضر در...
بیشتر بخوانید

«تاسیس پژاک، ادای دین به ملتمان است

«تاسیس پژاک، ادای دین به ملتمان است
  هفده سال پرشکوه از زمان تاسیس حزبمان، پژاک گذشت. این تاریخ، لبریز از حماسه‌ها و قهرمانی شهدا و از جان گذشتگی نیروی گریلا با تکیه بر ملت بزرگمان، نویددهنده فتح یکای...
بیشتر بخوانید

همبستگی در مقابل دشمنان مشترک و سیاستی مشابه لازمه‌ی مبارزه و پیروزی است

همبستگی در مقابل دشمنان مشترک و سیاستی مشابه لازمه‌ی مبارزه و پیروزی است
همچنان که در تحلیلات قبلی نیز به آن اشاره نموده‌ایم، نظام در آرایش جنگی تمام‌عیار به سر می‌برد. جنگ در دو جبهه و به صورت همزمان صورت می‌گیرد. یعنی اینکه نظام در داخل و در...
بیشتر بخوانید

رژيم استبدادگر ایران در كوردستان مشروعيت ندارد

رژيم استبدادگر ایران در كوردستان مشروعيت ندارد
موج دستگيرى وبازداشت شهروندان كورد فعالان مدنى و محيط زيست در دو ماه اخير تا كنون به بيش از يكصد و پنجاه نفر رسيده اعدام و ارعاب در ميان خلقهاى ايران بويژه كوردستان و بلو...
بیشتر بخوانید

خیزش خلق بلوچ، حق مسلم دموکراتیک است

خیزش خلق بلوچ، حق مسلم دموکراتیک است
کشتار دست‌کم ده سوخت‌بر در سراوان بلوچستان، یک جنایت بزرگ علیه بشریت و خلق تحت ستم بلوچ است. این عمل جنایتکارانه رژیم ایران باید با اتحاد خلق‌ها پاسخ داده شود. رژیم ایران...
بیشتر بخوانید

رهبر آپو، خلق‌کورد و گریلا روشنگر راه خلق‌ها هستند

رهبر آپو، خلق‌کورد و گریلا روشنگر راه خلق‌ها هستند
۲۲ سال از اسارت رهبر آپو و توطئه بین‌المللی گذشت. این توطئه در راستای ازمیان‌برداشتن رهبر آپو، خلق‌کورد و دستاوردهای شهدای راه آزادیخواهی و دموکراسی‌طلبی صورت گرفت، اما د...
بیشتر بخوانید

«شرط پایان جنگ منطقه، پایان توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد است»

«شرط پایان جنگ منطقه، پایان توطئه علیه رهبر آپو و خلق‌کورد است»
مبارزات خلق‌کورد و خلق‌های منطقه با حمایت آزادی‌خواهان جهان برای آزادی رهبر خلق‌کورد، رهبر آپو در بیست‌ودومین سال اسارت رهبری در جزیره امرالی، ادامه دارد. در آستانه فرارس...
بیشتر بخوانید

رژیم فاشیست بر حقیقت مبارزات و مقاومت خلق‌ها سرپوش می‌گذارد

رژیم فاشیست بر حقیقت مبارزات و مقاومت خلق‌ها سرپوش می‌گذارد
 اوضاع کلی ایران متعاقب نارضایتی‌های ریشه‌ای جامعه نسبت به سلطه و فساد رژیم جمهوری مطلقه ولایی بس بحرانی و آشوب‌زده است که دولتمردان مستبد، آن جرثومه‌های فساد و ستم، از ف...
بیشتر بخوانید