بیانیە

امروز کمپین «نه به اعدام، بله به دموکراسی» دستاورد شهیدان ۹ می است

امروز کمپین «نه به اعدام، بله به دموکراسی» دستاورد شهیدان ۹ می است
 بیانیه پژاک بمناسبت سالگرد شهیدان ۹ می   شهیدان ۹ می/۱۹ اردیبهشت با مبارزات خویش برگی زرین از تاریخ مبارزات خلقمان در شرق کردستان را ورق زدند. یاد شهدای گرانقدر «فر...
بیشتر بخوانید

روز جهانی کارگر، نماد نابودی فاشیسم‌ جنگ‌افروز در کردستان است

روز جهانی کارگر، نماد نابودی فاشیسم‌ جنگ‌افروز در کردستان است
بیانیه پژاک – ۱ می یک ماه می روز جهانی کارگر، نماد مبارزه مستمر و باشکوه تاریخی کارگران جهان و کردستان برای آزادی کامل همه جوامع تحت ستم است. روز اتحاد، همبستگی و م...
بیشتر بخوانید

روزنامه‌نگاری کُردی آپویی با مبارزه و انقلاب کردستان درآمیخته است

روزنامه‌نگاری کُردی آپویی با مبارزه و انقلاب کردستان درآمیخته است
بیانیه کمیته رسانه‌های آزاد پژاک روزنامه‌نگاری کُردی ۱۲۴ سال را پشت سر گذاشت و امروز روزنامه‌نگاری آزاد که با انقلاب، آزادی و دموکراسی برای خلق کُرد درآمیخته بزرگ‌ترین می...
بیشتر بخوانید

اتحاد خلق و گریلا لازمه گریزناپذیر پیروزی علیه فاشیسم ترکیه است

اتحاد خلق و گریلا لازمه گریزناپذیر پیروزی علیه فاشیسم ترکیه است
بیانیه مشترک پژاک و کودار   حملات اشغالگرانه فاشیسم ترکیه به مناطق حفاظتی میدیا بویژه زاب، آواشین و متینا یک مرحله پرمخاطره دیگر در سال ۲۰۲۲ علیه تمامی خلق کورد و جن...
بیشتر بخوانید

پایان انفال‌ها فقط بدست خلق کورد و جنبش آزادیخواهی آن رقم خواهد خورد

پایان انفال‌ها فقط بدست خلق کورد و جنبش آزادیخواهی آن رقم خواهد خورد
بیانیه پژاک   نسل‌کشی خلق کورد در جنوب کوردستان در ساال ۱۹۸۸ توسط رژیم فاشیست بعثی عراق لکه ننگی است بر پیشانی کشور عراق که بایستی با تمام وجود برای پاک‌کردن آن بکوش...
بیشتر بخوانید

رهبر آپو و پژاک معمار راستین حیات آزاد در شرق کوردستان هستند

رهبر آپو و پژاک معمار راستین حیات آزاد در شرق کوردستان هستند
بیانیه پژاک – ۴ آوریل هجده سال از تأسیس پژاک گذشت. یک تاریخ مالامال از مبارزه برای «حیات آزاد» شکل گرفته و رهاوردیست برای خلق کورد که فراروی نسل‌کشی فرهنگی قرارگرفت...
بیشتر بخوانید

جنبش نوروز، جنبش اتحاد خلق و گریلا در مسیر سخت اما شرافتمندانه آزادی است

جنبش نوروز، جنبش اتحاد خلق و گریلا در مسیر سخت اما شرافتمندانه آزادی است
بیانیه پژاک بمناسبت نوروز پیشاپیش، «نوروز مقاومت، آزادی و دموکراسی» را به خلق‌ها بویژه خلقمان در شرق کوردستان تبریک و شادباش می‌گوییم. نوروز تلألو و درخشندگی جنبش آزادیخو...
بیشتر بخوانید

خلق غیورمان و نیروی فدایی گریلا از تکرار حلبجه‌ها جلوگیری خواهندکرد

خلق غیورمان و نیروی فدایی گریلا از تکرار حلبجه‌ها جلوگیری خواهندکرد
بیانیه پژاک ۱۶ مارس ۱۹۸۸ میلادی (۲۵ اسفند ۱۳۶۶) یادآور جنایت هولناک رژیم بعثی و دیکتاتوری صدام علیه خلقمان در حلبجه شهید است. این جنایت که یکی از بزرگترین جنایات دوره معا...
بیشتر بخوانید

جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه زنان، بی‌بازگشت و سرکوب‌ناپذیر گشته

جنبش دموکراتیک و آزادیخواهانه زنان، بی‌بازگشت و سرکوب‌ناپذیر گشته
بیانیه پژاک بمناسبت روز جهانی زن  «آزادی زن» امروز با «آزادی کورد و کوردستان» درهم تنیده و همه‌ساله هشتم مارس سازمانیافتگی زنان کورد در همه عرصه‌ها بصورت خودمدیر طی راهپی...
بیشتر بخوانید

تبلور حقیقی آزادی یک خلق با آزادی زبان مادری ممکن می‌گردد

تبلور حقیقی آزادی یک خلق با آزادی زبان مادری ممکن می‌گردد
زبان مادری جزو هویت و موجودیت فرهنگی هر خلق آزاد می‌‌باشد. این حق انسانی و فرهنگی، کلیت آزادی خلق تحت‌ستم کُرد را امروزه به همه آزادیخواهان و دموکراسی‌طلبان گوش‌زد می‌نما...
بیشتر بخوانید