بیانیە

کودار: مبارزه، ضامن آزادی ملتمان در مسیر مقاومت‌گری شهداست

کودار: مبارزه، ضامن آزادی ملتمان در مسیر مقاومت‌گری شهداست
شهادت، تقدیم بدیلی برای آزادی ملت کورد و ملت‌های تحت ستم خاورمیانه است. هیچ ملتی بدون بدیل به آزادی نرسیده. شهادت شهیدان پژاک «آرگش کارزان و رفقایش» در منطقه کوهستانی سنە...
بیشتر بخوانید

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم

با روحیە‌ی انقلابی خلق‌ها،جامعە را سازماندهی نمودە و کوردستان را ‌آزاد نماییم
سومین کنگرە‌‌ی کودار در روزهای ٧، ٨، ٩ ماە می ٢٠٢٠ مصادف با ١٧، ١٨، ١٩ اردی‌بهشت سال ١٣٩٩ و با شعار “با روحیه‌ی انقلابی خلق‌ها، جامعه را سازماندهی نموده و کوردستان...
بیشتر بخوانید

پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان

پذيرش رسمي خودمديريتي و آزادي زن، حق انساني براي ايزديان
اشغال شنگال و قتل‌عام خلقمان در آن خطه از كوردستان در 3 آگوست 2014 كه توسط تروريست‌هاي چندمليتي داعش تبهكار انجام گرفت و طي آن هزاران تن زنده‌بگور و بيش از 5 هزار تن ازجم...
بیشتر بخوانید

عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم است

عيد قربان، عيد رسيدن به آزادي و مبارزه عليه فاشيسم  است
 عيد قربان امسال درحالي برگزارمي‌شود كه جوامع كوردستان و منطقه گرفتار بحران‌ها و جنگ‌هاي نابودگر هستند ولي همچنان اميدها به مبارزه عليه ظلم و بيداد بويژه از سوي مسلمانان...
بیشتر بخوانید

انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك

انقلاب روژاوا، پيروزي عملي خط سوم و مدرنيته دمكراتيك
هشتمين سالروز انقلاب روژاوا كه در 19 ژوئيه 2012 به ثمر نشست، درحالي جشن گرفته مي‌شود كه خط مدرنيته دمكراتيك تحقق يافته، ملت كرد بيش از پيش به حيات آزاد نزديك گشته و زمينه...
بیشتر بخوانید

با تکوین ملت دموکراتیک بە سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران

با تکوین ملت دموکراتیک بە سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران
ششمین کنگره‌ی پژاک در تاریخ ۱۰ و ۱۱ مارس سال ۲۰۲۰ مصادف با ٢٠ و ٢١ اسفند ١٣٩٨ شمسی با شعار ” با تکوین ملت دموکراتیک به سوی اتحاد دموکراتیک خلق‌های ایران” طی م...
بیشتر بخوانید

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان

برگزاری ششمین کنگره حزب حیات آزاد کوردستان
حزب حیات آزاد کوردستان ششمین کنگره خود را در کوههای کوردستان با موفقیت برگزار کرد. کنگره با مشارکت تمامی نمایندگان و انجمنها بین روزهای ۱۰ تا ۱۱ مارس ۲۰۲۰ مصادف با ۲۰ و ۲...
بیشتر بخوانید

دولت ایران با انکار وجود زندانیان سیاسی و اعدام آن‌ها هیچ‌گاه قادر به حل مسائل نخواهد بود.

دولت ایران با انکار وجود زندانیان سیاسی و اعدام آن‌ها هیچ‌گاه قادر به حل مسائل نخواهد بود.
۱۹ اردیبهشت برای جنبش آزادی‌خواهی شرق کوردستان روز تقابل تاریک‌اندیشی و آزادگی است. رژیم استبدادی ایران در این روز چهار مبارز و انقلابی کورد را بدون حکمی عادلانه و پس از...
بیشتر بخوانید

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است
امسال در شرایطی به اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگری نزدیک شدیم که پیامد بحران ساختاری ایران و بر متن آن، تشدید تحریم های اقتصادی و پیامدهای شیوع گسترده کرونا شرایط بسی...
بیشتر بخوانید