بیانیە

فراخوان مشترک پژاک، کودار و کژار برای اعتصاب عمومی در 9 مهر در شرق کردستان

فراخوان مشترک پژاک، کودار و کژار برای اعتصاب عمومی در 9 مهر در شرق کردستان
به افکار عمومی   جنبش «ژن، ژیان، آزادی» با مشارکت همه خلق‌های ایران و شرق کردستان و با هدف کسب «آزادی» کامل، خمیرمایه بزرگترین انقلاب قرن بیست‌ویکم بر پایه آزادی زنا...
بیشتر بخوانید

حمله فاشیسم ایران به کویه و زرگویز را بشدت محکوم می‌کنیم

حمله فاشیسم ایران به کویه و زرگویز را بشدت محکوم می‌کنیم
بیانیه پژاک   بمباران‌های امروز، 28 سپتامبر 2022 نظام فاشیست و اشغالگر ایران علیه مناطق غیرنظامی و مقرهای «حزب دمکرات کردستان – ایران» در کویه و «حزب کومله» در زرگوی...
بیشتر بخوانید

بیانیه کمیته دیپلماسی پژاک در خصوص حملات هوایی ترکیه به آسوس

بیانیه کمیته دیپلماسی پژاک در خصوص حملات هوایی ترکیه به آسوس
بیانیه کمیته دیپلماسی پژاک   به افکار عمومی و خلقمان در روز 26 سپتامبر 2022 جنگنده‌های ارتش اشغالگر ترکیه از ساعت 3 الی 4 بعدازظهر به مواضع نیروی گریلا در منطقه کوهس...
بیشتر بخوانید

اتحاد خلقهای انقلابی پایان استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه

اتحاد خلقهای انقلابی پایان استبداد و دیکتاتوری ولایت فقیه
بیانیه مشترک پژاک و کودار   خیزش و قیام سراسری که به پیشاهنگی زنان آغاز شد و در مدت  کوتاهی تمامی شهرهای ایران را دربرگرفت نشان از حجم عظیم مطالبات و خواست‌های بی‌پا...
بیشتر بخوانید

شعار زن، زندگی، آزادی پایەهای رژیم اشغالگر حاکم بر ایران را لرزاندە است.

شعار زن، زندگی، آزادی پایەهای رژیم اشغالگر حاکم بر ایران را لرزاندە است.
  در روزهای اخیر شاهد موجی نوین از مبارزات و اعتراضات خلق‌های شرق کوردستان و ایران هستیم کە در نتیجەی جان باختن دو زن کورد بە نام های شلیر رسولی و ژینا امینی بە دست...
بیشتر بخوانید

قیام 28 شهریور با تحقق اتحاد خلق‌ها و یکپارچگی خلق کورد پیروزی ارزشمند همگان است

قیام 28 شهریور با تحقق اتحاد خلق‌ها و یکپارچگی خلق کورد پیروزی ارزشمند همگان است
بیانیه پژاک – کودار   تداوم سه روز اعتراض و تظاهرات دمکراتیک و برحق خلق شرق کردستان که برای تظاهرات‌های سراسر ایران پیشاهنگی نمود، قیام شکوهمند آزادیخواهی و دم...
بیشتر بخوانید

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات

فراخوان پژاک و کودار برای اعتصاب عمومی و اعتراضات
بیانیه پژاک و کودار   قتل «ژینا امینی(مهسا)» بدست نیروهای رژیم زن‌ستیز و فاشیست در روز جمعه 25 شهریور، اقدامی بر ضد تمامی جامعه ایران و شرق کردستان می‌باشد. این عملک...
بیشتر بخوانید

شهید جنگاور و رفقایش اسوه مبارزه‌گری آپویی در شرق کردستان هستند

شهید جنگاور و رفقایش اسوه مبارزه‌گری آپویی در شرق کردستان هستند
بیانیه پژاک   شهادت، بدیلی عظیم از جانب جنبش آزادیخواهی آپویی برای حصول آزادی کامل خلق کورد است. مبارزات خلقمان هم امروز در اوج جانفدایی فرزندان آزادیخواه‌ خلق با وق...
بیشتر بخوانید

راه مبارزاتی فرمانده حماسه قندیل، شهید سمکو را پررهرو خواهیم ساخت

راه مبارزاتی فرمانده حماسه قندیل، شهید سمکو را پررهرو خواهیم ساخت
بیانیه پژاک   حماسه قندیل در سال ۲۰۱۱ از سرنوشت‌سازترین نبردهای تعیین‌کننده در تاریخ مبارزات پژاک تلقی‌می‌گردد. فدایی‌گری و فداکاری فرمانده این حماسه تاریخی، شهید سم...
بیشتر بخوانید

ترور ماموستا شمال لزوم ارتقای مبارزات خلقی را به آزادیخواهان یادآور می‌کند

ترور ماموستا شمال لزوم ارتقای مبارزات خلقی را به آزادیخواهان یادآور می‌کند
بیانیه پژاک   شهادت هزینه‌‌ای است برای حصول آزادی. شهادت مبارز بزرگ «سهیل خورشید عزیز(ماموستا شمال)»، عضو مجلس «جنبش آزادی جامعه کردستان» برای خلق کورد و جنبش آزادیخ...
بیشتر بخوانید