بیانیە

پژاک: خلقمان در هر جا کە باشد لازم است اهانت بە آیین یارسان را اهانتی بە ارزشها و هویت خلق کورد تلقی کند

پژاک: خلقمان در هر جا کە باشد لازم است اهانت بە آیین یارسان را اهانتی بە ارزشها و هویت خلق کورد تلقی کند
بە آراء عمومی: بدون شک خلق کورد با همە ساختار فرهنگی خود زمینە اغناء فرهنگی در منطقە را فراهم کردە کە در آن معیارهای اجتماعی جایگاە والای دارند و ارزشها محفوظ ماندەاند. د...
بیشتر بخوانید

نامه‌ی سرگشاده به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای

نامه‌ی سرگشاده به آیت‌الله سید علی خامنه‌ای
با توجه به احساس مسئولیت‌مان در قبال خلق‌های ایران و آینده‌ی کشور، در این برهه‌ی حساس تاریخی ارائه‌ی این نامه را در مقابل آرای عمومی و خطاب به شخص شما، ضروری می‌دانیم. ای...
بیشتر بخوانید

درگیری نظامی در سردشت و کشتە شدن 2 مزدور محلی

درگیری نظامی در سردشت و کشتە شدن 2 مزدور محلی
بە اطلاع عمومی: روز 19 می 2013 در منطقه جانداران شهرستان سردشت، نیروهای سپاه پاسداران همراه با مزدوران محلی به عملیاتی نظامی علیه گریلاهای نیروهای شرق کوردستان دست زده‌ان...
بیشتر بخوانید

فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات

فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات
فراخوان پژاک از احزاب شرق کردستان برای اتخاذ موضعی‌مشترک در قبال انتخابات همانطور که می‌دانیم، دولت ایران فراروی یازدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری قرار دارد. بدون شک ای...
بیشتر بخوانید

YJRK: رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است

YJRK: رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است
رژیم ایران همواره سیاست كوردستیزی و زن‌ستیزی را به‌شكل همزمان در كوردستان اجرا نموده است. از آنجا كه زنان كورد، سرچشمه‌ی تداوم فرهنگ و هویت كوردی و مقاوت در برابر آسیمیلا...
بیشتر بخوانید

حملات رژیم سوریه به خلقمان در غرب کوردستان را محکوم می‌سازیم

حملات رژیم سوریه به خلقمان در غرب کوردستان را محکوم می‌سازیم
مدتی است که از سوی رژیم محافظه‌کار و فاشیستی سوریه به مناطق کردنشین حمله می‌شود و بگونه‌ای وحشیانه شهروندان را قتل‌عام می‌کنند. همچنین گفته می‌شود که در جریان این حملات ا...
بیشتر بخوانید

جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود

جشن نوروز امسال، آغاز مرحلە جدیدی برای خاورمیانە خواهد بود
ملت کورد در هر چهار بخش کوردستان نوروز امسال را شکوهمندانە جشن گرفتند. نوروز امسال حاوی پیغامی تاریخی در عرصە مقاومت و مبارزە آزادیخواهی و صلح طلبی خلق کورد بود. پیغام صل...
بیشتر بخوانید

پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند

پژاک:‌ با ممنوع‌ کردن نوروز، دشمنان خلقمان نمی‌توانند مانع از آمدن بهارکوردی شوند
نوروز سمبل مقاومت و مبارزات خلقمان در طول تاریخ بوده‌ است. هرچند جشن نوروز یکی از ارزشهای مشترک خلقهای خاورمیانه‌ است اما برای ملت کورد از مفهومی فراتر برخوردار است. نورو...
بیشتر بخوانید

برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید

برای آزادی رهبر آپو به پا خیزید
ما جوانان، فدایی رهبر آپو هستیم. بر این باوریم که آزادی خلقها تنها با آزادی رهبر آپو میسر می‌باشد. لذا توطئه بین المللی 15 فوریه که علیه رهبر آپو صورت گرفت را محکوم می‌دا...
بیشتر بخوانید

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران
در آستانه‌ی چهاردهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبری‌مان قرار داریم. تحولات خاورمیانه و به ویژه كوردستان در طول این چهارده سال دلایل تاریخی و اهداف روزآمد این توطئه...
بیشتر بخوانید