بیانیە

پژاک: جریان‌های کردستانی ضروریست از پارادایم مقطع لوزان گذار نمایند

پژاک: جریان‌های کردستانی ضروریست از پارادایم مقطع لوزان گذار نمایند
ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان پژاک به مناسبت سالروز انعقاد پیمان ننگین لوزان بیانیه‌ای کتبی منتشر کرده می‌گوید:”ضروریست جریان‌های کردستانی با بازنگری خطمشی از ر...
بیشتر بخوانید

پژاک یاد و خاطره شهید دلخواز بینگول را گرامی داشت

پژاک یاد و خاطره شهید دلخواز بینگول را گرامی داشت
در ابتدا یاد رفیق و پیشاهنگ حزبمان دلخواز بینگول و تمامی شهدایی که در راه مبارزات به شهادت رسیدند را گرامی می‌داریم و پیمان می‌بندیم که تا زمان دستیابی به موفقیت در راهی...
بیشتر بخوانید

مبارزه در کردستان با برساخت جنبشی اجتماعی و سرتاسری به آزادی مزین خواهد گشت

مبارزه در کردستان با برساخت جنبشی اجتماعی و سرتاسری به آزادی مزین خواهد گشت
  “تاریخ مبارزات آزادیخواهانه در کردستان نشان داده که دستاوردهای سرنوشت ساز و نقاط عطف هماره محصول مقاومت و ایستادگی بی‌امان و خستگی ناپذیر بوده‌اند. اکنونیت مبارزه...
بیشتر بخوانید

مجلس پژاک: مه ماه پیشاهنگان مبارزه‌ی آزادیخواهی خلق‌های فرودست است

مجلس پژاک: مه ماه پیشاهنگان مبارزه‌ی آزادیخواهی خلق‌های فرودست است
“در هشتمین سالروز شهادت رفقای تلاشگر و پیشاهنگ مبارزه آزادی خلق فرزاد کمانگر، شیرین علم‌هولی، فرهاد وکیلی، علی حیدریان و مبارز مهدی اسلامیان یاد و خاطره تمامی شهدای...
بیشتر بخوانید

یاد شهدای راه آزادی و قلم را گرامی می داریم

یاد شهدای راه آزادی و قلم را گرامی می داریم
بمباران هوایی مرکز مطبوعات حزب حیات آزاد کوردستان «پژاک» در اردیبهشت‌ماه سال هشتادوهفت که توسط دولت فاشیست ترکیه و همکاری حکومت استبدادی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفت، مو...
بیشتر بخوانید

ارتقای مبارزات در مسیر شهدا مسئولیت تاریخی، انقلابی و اخلاقی ماست

ارتقای مبارزات در مسیر شهدا مسئولیت تاریخی، انقلابی و اخلاقی ماست
در سومین سالگرد شهادت شهدای ترور، کمال شیخ صادق و صدیق سالیاوایی یاد همه شهیدانی که حیات پربارشان را صرف مبارزه در راه آزادی نموده اند، گرامی میداریم   ترور، دهشت و...
بیشتر بخوانید

پانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به  تمامی خلقهای آزادیخواه تبریک می گوییم

پانزدهمین سالروز تاسیس پژاک را به  تمامی خلقهای آزادیخواه تبریک می گوییم
پانزدهم فروردین سالروز تولد رهبر اوجالان معمار پارادایم جامعه سیاسی و اخلاقی و موجد فلسفه حیات آزاد در سپهر سیاست خاورمیانه را به لیلا گوون و رفقایش که با شعار «ایزولاسیو...
بیشتر بخوانید

سوم اسفند ۱۳۷۷ نقطه عطفی در مبارزات شرق کوردستان

سوم اسفند ۱۳۷۷ نقطه عطفی در مبارزات شرق کوردستان
دو دهه از سالگرد قیام سوم اسفند ۱۳۷۷در پشتیبانی و حمایت از رهبر آپو در شرق کوردستان می‌گذرد. قیامی که نشان از ورود به مرحله‌ای نوین از پویایی سیاسی و سازمانی در شرق کوردس...
بیشتر بخوانید

ایزولاسیون را شکسته، فاشیسم را نابود نموده و کوردستان را آزاد خواهیم نمود

ایزولاسیون را شکسته، فاشیسم را نابود نموده و کوردستان را آزاد خواهیم نمود
بیستمین سالروز توطئه بین‌الدولی علیه رهبر خلق کورد رهبر آپو را که در واقع توطئه‌ای علیه همه‌ی کوردهاست را محکوم نموده، یاد و خاطره‌ی همه میهن‌دوستان، مبارزان و تمامی کسان...
بیشتر بخوانید

انقلاب راستین و دموکراتیک به پیشاهنگی‌ همه‌ی خلق‌های ایران رقم خواهد خورد

انقلاب راستین و دموکراتیک به پیشاهنگی‌ همه‌ی خلق‌های ایران رقم خواهد خورد
  چهار دهه از انقلاب خلق‌های ایران می‌گذرد. انقلابی که ریشه‌های عمیق سیاسی و فرهنگی داشت و تمامیت خلق‌ها و تفاوتمندی‌های جغرافیایی ایران را در برگرفت و والاترین هدفش...
بیشتر بخوانید