رویدادها

شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.

شماره‌ی شصت ویک نشریه‌ی «آلترناتیو» منتشر شد.
آلترناتیو نشریه‌ی ایدئولوژی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پژاک است. که این شماره‌ی خود را در بهمن و اسفند 1395 منتشر نمود. این شماره شامل مقالاتی با محوریت سالروز سوم اسفند، ر...
بیشتر بخوانید

حضور در حماسه‌ی سوم اسفند، بازتاب درهم‌تنیدگی جهان خیال، اندیشه و عمل یک خلق با رهبر خویش و سرنوشت آن بود.

حضور در حماسه‌ی سوم اسفند، بازتاب درهم‌تنیدگی جهان خیال، اندیشه و عمل یک خلق با رهبر خویش و سرنوشت آن بود.
روز سوم اسفند روز حضور همیشه در صحنه‌ی خلقی است که با ازخودگذشتگی‌ها و جان‌فشانی‌های بسیار در مقاطع حساس تاریخی نشان داده است که حتی یک لحظه از همراهی و همروی با رهبران و...
بیشتر بخوانید

آزادی را نمی‌توان به بند کشید

آزادی را نمی‌توان به بند کشید
در فلسفه‌ی آپویی تعریف و مفهوم اسارت و زندان بسیار متفاوت‌تر از مفاهیم دیگر است. در طول تاریخ جنبش آپویی همواره زندان جایی بوده که اراده و مقاومت خلقی را به رخ کشیده و ای...
بیشتر بخوانید

سمینار پژاک در مورد بررسی اوضاع سیاسی، در استکهلم سوئد

سمینار پژاک در مورد بررسی اوضاع سیاسی، در استکهلم سوئد
کمیتە سوئد حزب حیات آزاد کوردستان پژاک روز ٢٥ فوریە سمیناری در شهر استکهلم سوئد برگزار می‌کند. موضوع سمینار: تحلیل شرایط کنونی خاورمیانە، ایران و کوردستان سخنران: سیامند...
بیشتر بخوانید

هویت دموکراتیک ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با زیلان وژین ریاست مشترک پژاک

هویت دموکراتیک ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با زیلان وژین ریاست مشترک پژاک
سیاست‌ورزی در کوردستان به ویژه در شرق نیازمند خوانشی نوین از مطالبه‌ی سیاسی و نیز کسب هویتی سیاسی‌ست که در آن گذار از نگرش‌های سنتی سیاست در کوردستان صورت گیرد. آن نگرش س...
بیشتر بخوانید

سازنده‌ترین راه‌کار برای ایران، حل دموکراتیک مسئله‌ی کورد است

سازنده‌ترین راه‌کار برای ایران، حل دموکراتیک مسئله‌ی کورد است
شاهد تغییرات بنیادینی در خاورمیانه هستیم. تداوم جنگ‌ها و عدم گرایش دولت‌های منطقه به چاره‌یابی سیاسی و دموکراتیک باعث شده که آثار بحران و ویرانی هرچه‌بیشتر تشدید یابد. نی...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.

شماره‌ی 60  نشریه‌ی آلترناتیو منتشر شد.
شماره‌ی 60 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان حزب حیات آزاد کوردستان منتشر شد. این شماره ـ ویژه‌نامه‌ی کنگره‌ی پنجم پژاک ـ به بررسی اهمیت برگزاری کنگره‌ی پنجم پرداخته است. گفتگوی و...
بیشتر بخوانید

فصل نوین سیاسی احزاب شرق کوردستان

فصل نوین سیاسی احزاب شرق کوردستان
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و هیئت همراه او روز پنج‌َشنبه 12/1/2017 در شهر سلیمانیه در راستای گفتگو و تبادل نظر با باباشیخ حسینی دبیرکل سازمان خ...
بیشتر بخوانید

نشست مشترک پژاک و حزب کومه‌له‌ی زحمتکشان کوردستان

نشست مشترک پژاک و حزب کومه‌له‌ی زحمتکشان کوردستان
سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) و هیئت همراه در روز چهارشنبه 11.01.2017 در راستای گفتگو و تبادل نظر با حزب کومله ی زحمتکشان کوردستان به سرپرستی رضا...
بیشتر بخوانید

ریاست مشترک پژاک با حزب دموکرات کوردستان، دیدار کرد.

ریاست مشترک پژاک با حزب دموکرات کوردستان، دیدار کرد.
در مورخه‌ی 11/01/2017 سیامند معینی ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)همراه با هیئتی از اعضای این حزب با هدف دیدار و تبادل نظر با اعضای دفتر سیاسی حزب دموکرات کوردست...
بیشتر بخوانید