دیدگاه

دین به مثابه‌ی حافظه‌ جمعی در تقابل با دین دولتی شده

دین به مثابه‌ی حافظه‌ جمعی در تقابل با دین دولتی شده
سیروان چیا تاریخ ظهور انسان و گذار از مرحله‌ی پریمات منطبق با سمت‌وسو گرفتن باوری و ایجاد حافظه‌ی جمعی است. برخلاف این تعبیر که دین را برآیندی فرا زمان ، فرا مکان  و خارج...
بیشتر بخوانید

هر گامی که زن به‌سوی آزادی برمی‌دارد، به تمام جامعه تعلق خواهد یافت!

هر گامی که زن به‌سوی آزادی برمی‌دارد، به تمام جامعه تعلق خواهد یافت!
پیمان ویان زن زندگی‌ است و درک کردن زن، در عین حال درک کردن زندگی است. زیرا «درک نمودن»، [خود] زندگی است و هدف از زندگی، درک کردن است. جهت اینکه زندگی درک شود، باید [خود]...
بیشتر بخوانید

تنها راه رهایی تداوم مقاومت و مبارزه است

تنها راه رهایی تداوم مقاومت و مبارزه است
چیا مهاباد در تاریخ ما کُردها روزهای بسیاری وجود دارند که آن‌ها را «روز سیاه» می‌نامیم، زیرا یادآور وقایع و رویدادهای تلخ و غم‌انگیزی ازجمله قتل‌عام، ژینوساید، بمباران شی...
بیشتر بخوانید

رقابت غیردمکراتیک و سنگ‌اندازی دشمنان و قدرت‌ها مخل تحقق اتحاد احزاب است

رقابت غیردمکراتیک و سنگ‌اندازی دشمنان و قدرت‌ها مخل تحقق اتحاد احزاب است
نویسنده مقاله: کورش صادقی مقوله رقابت میان احزاب در شرق کردستان در جریان شکل‌گیری جنبش انقلابی «ژن، ژیان، آزادی» به یک گفتمان محوری و تحریک‌کننده قوه تفکر و تصمیم‌‌ساز مب...
بیشتر بخوانید

اصول خوددفاعی جامعه در بطن قیام و انقلاب عملی می‌گردد

اصول خوددفاعی جامعه در بطن قیام و انقلاب عملی می‌گردد
رامین گارا خوددفاعی در زندگی فردی انسان و یا حیات سیاسی او وقتی معنی دارد که یک تغییر کیفی بزرگ و ریشه‌ای در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور ایجاد نماید  دفاع اصلی پذیرفته شد...
بیشتر بخوانید

انقلابی تمام‌عیار با محوریت شعار ژن ژیان آزادی و یا همانا هویت مشترک معترضان

انقلابی تمام‌عیار با محوریت شعار ژن ژیان آزادی و یا همانا هویت مشترک معترضان
بسی شاماری   اگر انقلاب را با بهرە گرفتن از بازخوانی کانت در انقلاب فرانسە معنا کنیم، متوجە خواهیم شد کە انقلاب بەمثابە زیرورو شدن یا پشت و روشدن است کە عناصری مانند...
بیشتر بخوانید