دیدگاه

اشاعه‌گرايي و تحول‌گرايي، گفتمان‌هاي جديد در ايران

اشاعه‌گرايي و تحول‌گرايي، گفتمان‌هاي جديد در ايران
آریو برزن در مقاله‌ي قبلي و در پايان آن به برخي از نيروها در ايران اشاره نموده بودم كه در قالب اپوزيسيون قرار نمي‌گيرند اما تحول‌آفرين خواهند بود. همچنين به اين مورد اشار...
بیشتر بخوانید

اعدام و دموکراسی؛ درد مشترک خلق‌های ایران

اعدام و دموکراسی؛ درد مشترک خلق‌های ایران
بیکس کوردستانی در پس هر واقعه‌ای اجتماعی و سیاسی، پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی وجود دارد که هیچ رویدادی نمی‌تواند خودسرانه از این پیش‌زمینه‌های تاریخی به وقوع پیوسته و تحت ت...
بیشتر بخوانید

تصویری از حرکت تاریخی طبقات اجتماعی از بهمن 57 تا آبانماه 98

تصویری از حرکت تاریخی طبقات اجتماعی از بهمن 57 تا آبانماه 98
 امیر شاهرخی اینک یک سال از اعتراضات آبان‌ماه 98 می‌گذرد. در این متن سعی خواهد شد تا با نگاهی اجمالی به عملکرد رژیم و توازن قوا بین نیروهای اجتماعی گوناگون، تصویری روشن ا...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است

آمد شاهو: اتحاد احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم استعمارگر ایران امری ضروری است
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی هفتگی هلی سه، دستگیری رئیس اسبق حزب النزال الاهواز را زنگ خطری برای احزاب و اپوزیسیون‌های مخالف رژيم ایران دانست و در این مورد گفت: حکومت‌های اس...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است

زیلان وژین: تغییرات بنیادین در حکومت ایران راهگشای بحران‌های کنونی است
بحران کنونی ناشی از ذهنیت، ایدئولوژی و نظام رژيم ایران است. نظامی که در برابر تغییر و تحول دموکراتیک ایستادگی و مقاومت می‌نماید. ریاست مشترک پژاک در مورد وضعیت سیاسی، نظا...
بیشتر بخوانید

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است

روهات رووار: گریلاگری یگانه آلترناتیو موجود در برابر اشغالگری است
ملحق شدن به صفوف گریلایی پاسخی قاطع و راسخ به سیاست‌های اعدام و یگانه راه رسیدن به دموکراسی است. ملحق شدن به صفوف مبارزات آزادیخواهی گریلا همراستا با مبارزات بر حق برای ت...
بیشتر بخوانید

دموکراسی با موانع ساختاری نظام ایران روبروست

دموکراسی با موانع ساختاری نظام ایران روبروست
رامین گارا عصری که در آن قرار داریم، گام‌برداشتن به‌سوی تمدن دموکراتیک را تضمین نموده است. تمدن‌ اروپا به‌مثابه پیش‌قراول هژمونی سیاست، اقتصاد و نظامی‌گری خاستگاه‌های نظر...
بیشتر بخوانید

تاریخ اعدام در کردستان و دلیل تداوم سیاست حذف مخالفین و انقلابیون از جانب رژیم

تاریخ اعدام در کردستان و دلیل تداوم سیاست حذف مخالفین و انقلابیون از جانب رژیم
سعید سنندجی ‎روح‌الله خمینی پیش از انقلاب به شرط حضور در همه جریانات، وعده‌ی حل تمامى مشکلات را داد، اما پس از پیروزی انقلاب اظهار داشت: «کسانی که مسئله‌ی کُرد و ترک و...
بیشتر بخوانید

توطئه بین‌المللی، تجدید سیاست نسل‌کشی کردها

توطئه بین‌المللی، تجدید سیاست نسل‌کشی کردها
بیکس کوردستانی در پس هر واقعه‌ای اجتماعی و سیاسی، پیشینه‌ای تاریخی و فرهنگی وجود دارد که هیچ رویدادی نمی‌تواند خودسرانه از این پیش‌زمینه‌های تاریخی به وقوع پیوسته و تحت ت...
بیشتر بخوانید