مصاحبە

فواد بریتان: مرحلە نوین جنگ جهانی سوم در ایران روی می‌دهد

فواد بریتان: مرحلە نوین جنگ جهانی سوم در ایران روی می‌دهد
فواد بریتان ریاست مشترک جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کردستان «کودار» اظهار نمود:  در صورت هر هجومی بر گریلاهایمان در چارچوب دفاع مشروع پاسخ‌گو خواهیم بود. نیرومندساختن نه...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: در صورت هرگونه حمله‌ای بر نیروهای ما، در چارچوب دفاع مشروع به آن پاسخ خواهیم داد

سرهلدان چیا: در صورت هرگونه حمله‌ای بر نیروهای ما، در چارچوب دفاع مشروع به آن پاسخ خواهیم داد
ما بر موضع دفاع مشروع اصرار می‌ورزیم و هیچ اقدام و درگیری خارج از دفاع مشروع انجام نپذیرفته است. رویکرد رژیم ایران در رابطه با محیط زیست دیدگاهی استعمارگرایانه در راستای...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان موضع راسخی اتخاذ می‌نماییم

زیلان وژین: در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان موضع راسخی اتخاذ می‌نماییم
ما بر چاره‌يابی مسئله‌ی کورد از راه سیاسی و دموکراتیک اصرار می‌ورزیم، اما در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان گزینه‌ای دیگری اتخاذ می‌نماییم. لازم است خلق کورد و...
بیشتر بخوانید

اوین نژدت: خودمدیریتی دموکراتیک راه‌برون رفت از بحران ایران است

اوین نژدت: خودمدیریتی دموکراتیک راه‌برون رفت از بحران ایران است
اوین نژدت عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی لاپه‌ره از رادیو ولات به برگزاری ششمین کنگره‌ی پژاک در ۲۰ و ۲۱ اسفند پرداخت. عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی ا...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.

آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه«هێلی سێ» اظهار نمود:« برگزای این کنگره‌ در چنین مرحله‌ای نشان از وجود نیروی مدرن و دارای استراتژی، تاکتیک و پلان برای گذار از...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: زندانیان سیاسی باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردند

آمد شاهو: زندانیان سیاسی باید بدون هیچ قید و شرطی آزاد گردند
آمد شاهو از اعضای مجلس پژاک طی مصاحبه‌ای با برنامه‌ی خط سوم در تلویزیون آرین اظهار نمود:« وضعیت زندانیان سیاسی در ترکیه و ایران بسیار خطرناک است. زیرا این خطر وجود دارد ک...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان شمعی را در میان تاریکی افروخت

سرهلدان چیا: وجود نیروهای گریلایی در تمام مناطق شرق کوردستان شمعی را در میان تاریکی افروخت
سرهلدان چیا عضو مجلس حزب  حیات آزاد کوردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی خط سوم (هێلی سێ)  از شبکه‌ی تلویزیونی آرین به ۱۶ فروردین سالروز تولد رهبر اوجالان و تاسیس پژاک و وضع...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: «شرکت کردن مردم در انتخابات، بله گفتن به فتح مجلس از سوی سپاه است».

آمد شاهو: «شرکت کردن مردم در انتخابات، بله گفتن به فتح مجلس از سوی سپاه است».
آمد شاهو، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در برنامه خط‌ سوم آرین تی‌وی در مورد انتخابات پیش رو و راه‌کارهای رژیم برای نمایش مشارکت خلق‌ها، عواقب شرکت در انتخابات و...
بیشتر بخوانید

سیامند معینی: ماهیت حاکمان ایران، ظرفیت رهگشایی و قابلیت حل بحران های موجود را ندارد

سیامند معینی: ماهیت حاکمان ایران، ظرفیت رهگشایی و قابلیت حل بحران های موجود را ندارد
 در این اواخر شاهد تشدید تنش‌ها مابین ایران و امریکا هستیم، از طرفی دیگر تحولات پی‌درپی در خاورمیانه، قیام خلق‌ها در ایران و عراق و بعضی کشورهای دیگر، حساسیت و نگرانی‌ها...
بیشتر بخوانید

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود
با توجە بە اهمیت خیزشهای مردمی در ایران و شرق کوردستان و ارائە آلترناتیوی جهت گذار از بن بست های سیاسی و اجتماعی در ایران، نشریە آلترناتیو تصمیم بر آن گرفت با زیلان تانیا...
بیشتر بخوانید