مصاحبە

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)
زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم) شبکه تلویزیونی آرین به ارزیابی و تحلیل اوضاع خاورمیانه و خصوصاً تشدید تنش م...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است
سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هِلی‌سه گفت:« شهدا از ارزش‌های معنوی هر خلقی‌ به شمار می‌آیند. در روز پنجم دی‌ماه لازم است تمام آ...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفتن: فساد در نظام حاکمیت ایران، هدفمند و کلان است

مظلوم هفتن: فساد در نظام حاکمیت ایران، هدفمند و کلان است
با توجە بە محوریت نشریە آلترناتیو بە واکاوی پدیدە فساد در دستگاە حاکمیت ایران، تصمیم برآن گرفتە شد کە با رفیق مظلوم هفتن، عضو شورای مدیریتی کودار، مصاحبەای اختصاصی در راب...
بیشتر بخوانید

حمله به روژآوا، تهاجمی علیه سیستم مدرنیته دمکراتیک

حمله به روژآوا، تهاجمی علیه سیستم مدرنیته دمکراتیک
 آمد شاهو: مقاومت خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان می‌تواند متضمن سیستم مدرنیته دموکراتیک باشد و پرچم مقاومت را در این برهه حساس تاریخی به اهتزاز درآورد. عضو مجلس پژاک، آ...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: حمایت از روژاوا و گام‌های عملی در تمامی عرصه‌ها تنها راه پیروزی است

سرهلدان چیا: حمایت از روژاوا و گام‌های عملی در تمامی عرصه‌ها تنها راه پیروزی است
عضو مجلس پژاک به توطئه‌ی حملات‌ دولت فاشیست ترکیه به روژاوا، اهداف این جنگ و موضع خلق کورد در وضعیت کنونی پرداخت. سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان«پژاک» در برنا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هفتادوشش، «تروریسم مقدس» نام‌ دارد و‌ به بررسی ابعاد وجودی «ترور و تروریسم...
بیشتر بخوانید

باران بریتان: ماهیت و فلسفه‌ی وجودی مجمع عمومی سازمان ملل هیچ پیوند و ارتباطی با مشکلات و معضلات خلق‌ها ندارد

باران بریتان: ماهیت و فلسفه‌ی وجودی مجمع عمومی سازمان ملل هیچ پیوند و ارتباطی با مشکلات و معضلات خلق‌ها ندارد
عضو مجلس «پژاک» به ارزیابی هفتاد وچهارمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل و سیاست‌های رژیم ایران در منطقه پرداخت. باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان«پژاک» در برنامه‌ی...
بیشتر بخوانید

پژاک بازیگری کارا، کارآزموده و توانمند در میدان مبارزات انقلابی است

پژاک بازیگری کارا، کارآزموده و توانمند در میدان مبارزات انقلابی است
سرهلدان چیا، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک در مورد همایش گفتگوی ملی روژهلات کوردستان که در روزهای اخیر در شهر استکهلم – سوئد برگزار شد، مصاحبه ای را با برنامه (لا...
بیشتر بخوانید

زیلان وژين: مبارزات و سیاست مشترک و ملی، شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک را ایجاد می‌گرداند

زیلان وژين: مبارزات و سیاست مشترک و ملی، شرق کوردستان آزاد و دموکراتیک را ایجاد می‌گرداند
زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کوردستان «پژاک» در برنامه‌‌ی هفتگی خط سوم شبکه‌ی تلویزیونی آرین گفت: مشارکت فعالانه‌ی زنان در  کنفراس رایزنی ملی شرق کوردستان نشان ا...
بیشتر بخوانید

درهم شکستن شخصیت یک انسان مبارز، در واقع درهم شکستن جامعه‌ای مقاوم است 

درهم شکستن شخصیت یک انسان مبارز، در واقع درهم شکستن جامعه‌ای مقاوم است 
‌  مصاحبه رادیویی با آمد شاهو عضو مجلس پژاک درباره ترور و تروریسم در برنامه (لاپه‌ره) که از رادیو (ده‌نگی وه‌لات) پخش شد. عضو مجلس پژاک، آمد شاهو در ابتدای سخنانش گفت: تر...
بیشتر بخوانید