مصاحبە

«باید به فراسوی سویه‌های وجودی رویدادها، نظر و پرداخت شود»

«باید به فراسوی سویه‌های وجودی رویدادها، نظر و پرداخت شود»
باران بریتان، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مصاحبه با تلویزون نوروز گفت: ایران نیز مانند کشورهای درگیر در بحران های بوجود آمده در خاورمیانه به دنبال برون رفتی...
بیشتر بخوانید

پیش‌انگاشته‌های پشت‌پرده‌ی سفر روحانی به روژهَلات کوردستان

پیش‌انگاشته‌های پشت‌پرده‌ی سفر روحانی به روژهَلات کوردستان
باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، در برنامه‌ی رۆژەڤی رۆژهەلاتِ تلویزیون نوروز، به آسیب‌شناسی و پیش‌انگاشته‌های پشت‌‌پرده‌ی سفر اخیر حسن روحانی (رئیس‌ جم...
بیشتر بخوانید

زیلان تانیا: خط سوم؛ سیاست دمکراتیک جامعه، جهت برساخت نظام مدرنیته ی دمکراتیک

زیلان تانیا:  خط سوم؛ سیاست دمکراتیک جامعه، جهت برساخت نظام مدرنیته ی دمکراتیک
گفتگوی ویژه ی آلترناتیو با زیلان تانیا ریاست مشترک شورای رهبری کودار در زمینه ی خط سوم، گستره و عمق آن، نقش و جایگاه خط سوم در رویارویی ها و تعاملات میان قدرت های بین الم...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت تن: انتخابات در ایران، شکلی و فرمالیته است

مظلوم هفت تن: انتخابات در ایران، شکلی و فرمالیته است
مظلوم هفت تن عضو شورای رهبری جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) در باب انتخابات مجلس دهم ایران ابراز نمود: انتخابات یکی از شکل‌ها و شیوه‌های دموکراسی است، البت...
بیشتر بخوانید

ریزان جاوید: مجلس ایران باری دیگر به توپ بسته‌شد

ریزان جاوید: مجلس ایران باری دیگر به توپ بسته‌شد
ریزان جاوید ریاست مشترک شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان در برنامه‌ی «رۆژەڤی رۆژهەڵات» تلویزیون نوروز در باب موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:...
بیشتر بخوانید

هاجر زاگرس: ایدئولوژی و فلسفه‌ی رهبر آپو هیچ حد و مرزی نمی شناسد

هاجر زاگرس: ایدئولوژی و فلسفه‌ی رهبر آپو هیچ حد و مرزی نمی شناسد
هاجر زاگرس ریاست مشترک کنگره‌ی خلق که به مناسبت توطئه‌ای بین المللی 15 فوریه در برنامه‌ی ویژه تلفزیون نوروز مصاحبه‌ای انجام داده بود، در آغاز هجدهمین سالروز این توطئه را...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود

مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود
جنگ و درگیری در منطقه در حال تشدید است و بحران‌های موجود عمیق‌تر می‌گردد، در همان زمان حملات متعددی علیه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان بخصوص شمال کوردستان اعمال می‌گرد...
بیشتر بخوانید

اهون چیاکو: جمهوری اسلامی از ایده‌ها و سازوکارهای انسانی، ملی و اتحادطلبانه‌ی PJAK هراس بزرگی دارد

اهون چیاکو: جمهوری اسلامی از ایده‌ها و سازوکارهای انسانی، ملی و اتحادطلبانه‌ی PJAK هراس بزرگی دارد
گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با اهون چیاکو ـ عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک) در زمینه‌ی پتانسیل‌های فرهنگی و بسترهای انقلاب دمکراتیک در شرق کوردستان. از مقولاتی که در...
بیشتر بخوانید

آینده‌ی ایران در بحران منطقه

آینده‌ی ایران در بحران منطقه
گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با سیامند معینی ـ عضو مجلس حزب حیات آزادی کوردستان (PJAK) در زمینه‌ی نقش و رویکرد PJAK در وضعیت موجود سیاسی ایران و بویژه شرق کوردستان شرق کوردستا...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت‌تن از خلق شرق کردستان و بخصوص خلق کرماشان، ایلام و لرستان قدردانی کرد

مظلوم هفت‌تن از خلق شرق کردستان و بخصوص خلق کرماشان، ایلام و لرستان قدردانی کرد
دکتر مظلوم هفت‌تن عضو شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار در طی مصاحبه‌ی ویدیویی با کانال نوروزاز تمامی خلق شرق کوردستان به‌ویژه خلق کرماشان و ایلام...
بیشتر بخوانید