مصاحبە

ریوار آبدانان: خودمدیریتی دموکراتیک، مرکز مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوریست

ریوار آبدانان: خودمدیریتی دموکراتیک، مرکز مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوریست
مطبوعات PJAK سایت پژاک در خصوص تحولات اخیر در خاورمیانه و حملات وحشیانه‌ی دولت ترکیه علیه خلق کورد و مقاومت‌ تاریخی موجود در شمال کوردستان گفتگویی ویژه با ریوار آبدانان ع...
بیشتر بخوانید

رونیا آویر: اعتیاد؛ دور سازی زنان و جوانان از زندگی

رونیا آویر: اعتیاد؛ دور سازی زنان و جوانان از زندگی
مصاحبه با یكی از اعضای مطبوعاتی کژار رونیا آویر در رابطه با ترویج اعتیاد توسط رژیم جامعه ستیز ایران و تا ثیرات مخرب آن بر زنان و جوانان توسط واران کلهور، از طرف آژانس خبر...
بیشتر بخوانید

زیلان تانیا: کودار در تمامی عرصه‌های مبارزاتی، از قیام شرق کوردستان حمایتی عملی می‌کند

زیلان تانیا: کودار در تمامی عرصه‌های مبارزاتی، از قیام شرق کوردستان حمایتی عملی می‌کند
زیلان تانیا از روسای مشترک کودار روز یکشنبه 10.05.2015 با شرکت در یک ویژه‌برنامه‌ی تلویزیون نوروز، به بررسی ابعاد رویداد مهاباد پرداخت. وی در پاسخ به پرسش‌های این تلویزیو...
بیشتر بخوانید

مصاحبە با شورش آلان فرماندهی کل HRK

مصاحبە با شورش آلان فرماندهی کل HRK
آلتنارتیو: مشکلات اقتصادی در ایران، از مواردی است که دغدغه‌ی اصلی جامعه را تشکیل داده است. آیا پروژه‌های اقتصادی دولت روحانی توان رفع این مشکلات را دارد؟ شورش آلان: دولت...
بیشتر بخوانید

مصاحبە با سیروان آریو برزن در مورد انقلاب 57 ایران

مصاحبە با سیروان آریو برزن در مورد انقلاب 57 ایران
مصاحبە با سیروان آریو برزن عضو کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مورد انقلاب 57 ایران چه عواملی سبب شکل‌گیری انقلاب 57 گشتند؟ در مورد چرایی شکل‌گیری انقلاب بای...
بیشتر بخوانید

مصاحبه با اوین زیلان عضو کوردیناسیون پژاک در مورد منشور حقوق شهروندی و زنان

مصاحبه با اوین زیلان عضو کوردیناسیون پژاک در مورد منشور حقوق شهروندی و زنان
آلترناتیو: تعریف شما از اصطلاح شهروندی چیست؟ بایستی قبل از تعریف این اصطلاح مشخص سازیم که با کدام دیدگاه و نظر، شهروند را تحلیل مي‌کنیم. چون اگر بر اساس دیدگاه‌های بورژوا...
بیشتر بخوانید

روابط اخیر ایران و آمریكا در گفت‌وگو با ریزان جاوید عضو كوردیناسیون پژاک

روابط اخیر ایران و آمریكا در گفت‌وگو با ریزان جاوید عضو كوردیناسیون پژاک
مصاحبە مجلە آلترناتیو با عضو کوردیناسیون حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)، ریزان جاوید روابط ایران و آمریکا آلترناتیو:‌ مشکل بین آمریکا و ایران از کجا آغاز شده و چرا طرفین ت...
بیشتر بخوانید

دغدغه های دولت روحانی و کلیدی به نام دموکراسی کورد

دغدغه های دولت روحانی و کلیدی به نام دموکراسی کورد
مصاحبه هفته نامه آلترناتیو با رفیق ریوار آبدانان — 1. صحنه سیاسی کشورهای خاورمیانه بسیار ملتهب است. به نظر شما تحولات اخیر حول کدام محورها شکل میگیرند؟ گسستها، جبهه...
بیشتر بخوانید

گفتگو با ریوار آبدانان از اعضای مجلس PJAK در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحولات منطقه‌ای

گفتگو با ریوار آبدانان از اعضای مجلس PJAK در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران و تحولات منطقه‌ای
پروژه‌ی سیاست دموكراتیك با تكیه بر اراده‌ی خلقها و نیروهای اجتماعی در مسیر تحقق آزادی جوامع، به عنوان مهمترین اصل سیاست گذاری، همواره محور برنامه‌ها و سیاستهای استراتژیك...
بیشتر بخوانید