مصاحبە

باران بریتان: مردم ایران به وعده‌های تغییر رای دادند نه به حسن روحانی

باران بریتان: مردم ایران به وعده‌های تغییر رای دادند نه به حسن روحانی
“نباید رای ملل ایرانی را به‌عنوان رای به شخص حسن روحانی قلمداد کرد و یا اینکه مردم کل گفتمان سیاسی روحانی را قبول دارند. بلکه مردم ایران خواهان تغییر و دموکراسی واق...
بیشتر بخوانید

مازیار کارن: حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال پاکسازی درونی و تک‌حزبی نمودن خود است

مازیار کارن: حکومت جمهوری اسلامی ایران در حال پاکسازی درونی و تک‌حزبی نمودن خود است
« با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران به حذف مخالفان خود می‌پردازد در آخرین مناظره کاندیداهای ریاست جمهوری کاملا مشخص شد که جمهوری اسلامی یک حزب است. در این مناظرات فقط...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: شهیدان متعلق به هیچ حزبی و جناحی نیستند، بلکه متعلق به ملت می‌باشند

آمد شاهو: شهیدان متعلق به هیچ حزبی و جناحی نیستند، بلکه متعلق به ملت می‌باشند
آمد شاهو عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(PJAK) طی گفتگویی ویژه با شبکه‌ی تلویزیونی«freedom» شرکت نمود. محوریت این گفتگو با موضوع شهدای نوزدهم اردیبهشت( 9 گولان) و تحولات...
بیشتر بخوانید

پژاکِ پنجم ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با سیامند معینی ریاست مشترک پژاک

پژاکِ پنجم ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با سیامند معینی ریاست مشترک پژاک
** پژاک به پنجمین کنگره‌ی خود رسید؛ حزبی که در فراز و نشیب‌های سیاسی موجود در کوردستان و به ویژه شرق، خوانشی نوین از سیاست و مفاهیم کوردی دارد. نزدیک به چهارده‌سال از موج...
بیشتر بخوانید

گفتمان هویت‌ساز ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با شیرزاد کمانگر عضو مجلس پژاک

گفتمان هویت‌ساز ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با شیرزاد کمانگر عضو مجلس پژاک
پنجمین کنگره‌ی پژاک، پژاک را به مرحله‌ای حساس از مبارزه‌ی سیاسی خود در شرق کوردستان وارد نموده‌است. برنامه‌های استراتژیک و رویکرد پژاک از سال 2004 تا 2016 و اکنون نیز مصو...
بیشتر بخوانید

هویت دموکراتیک ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با زیلان وژین ریاست مشترک پژاک

هویت دموکراتیک ــ گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با زیلان وژین ریاست مشترک پژاک
سیاست‌ورزی در کوردستان به ویژه در شرق نیازمند خوانشی نوین از مطالبه‌ی سیاسی و نیز کسب هویتی سیاسی‌ست که در آن گذار از نگرش‌های سنتی سیاست در کوردستان صورت گیرد. آن نگرش س...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: پیشنهاد عملی ما برای این مرحله در شرق کوردستان (تشکیل کمیسیون مشترک احزاب) است.

زیلان وژین: پیشنهاد عملی ما برای این مرحله در شرق کوردستان (تشکیل کمیسیون مشترک احزاب) است.
زیلان وژین در یکی از برنامه‌های شبکه‌ی تلویزیونی نوروز شرکت کرد و درمورد آخرین وضعیت تلاشها برای متحد کردن احزاب شرق کوردستان بحث کرد. رئیس مشترک پژاک با اعلام اینکه بعد...
بیشتر بخوانید

« سیاست‌هایی که ایران در همکاری با ترکیه در پیش گرفته، به طور قطع در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت، نتها منافع خلق‌های ایران، بلکه منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران را نیز تامین نمی‌کند. »

« سیاست‌هایی که ایران در همکاری با ترکیه در پیش گرفته، به طور قطع در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت، نتها منافع خلق‌های ایران، بلکه منافع حکومت جمهوری اسلامی ایران را نیز تامین نمی‌کند. »
باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) « سیاست‌هایی که ایران در همکاری با ترکیه در پیش گرفته، به طور قطع در بلندمدت و نیز در کوتاه مدت، نتها منافع خلق‌های ایر...
بیشتر بخوانید

«باید به فراسوی سویه‌های وجودی رویدادها، نظر و پرداخت شود»

«باید به فراسوی سویه‌های وجودی رویدادها، نظر و پرداخت شود»
باران بریتان، عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در مصاحبه با تلویزون نوروز گفت: ایران نیز مانند کشورهای درگیر در بحران های بوجود آمده در خاورمیانه به دنبال برون رفتی...
بیشتر بخوانید

پیش‌انگاشته‌های پشت‌پرده‌ی سفر روحانی به روژهَلات کوردستان

پیش‌انگاشته‌های پشت‌پرده‌ی سفر روحانی به روژهَلات کوردستان
باران بریتان عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک)، در برنامه‌ی رۆژەڤی رۆژهەلاتِ تلویزیون نوروز، به آسیب‌شناسی و پیش‌انگاشته‌های پشت‌‌پرده‌ی سفر اخیر حسن روحانی (رئیس‌ جم...
بیشتر بخوانید