مصاحبە

زیلان تانیا: خط سوم؛ سیاست دمکراتیک جامعه، جهت برساخت نظام مدرنیته ی دمکراتیک

زیلان تانیا:  خط سوم؛ سیاست دمکراتیک جامعه، جهت برساخت نظام مدرنیته ی دمکراتیک
گفتگوی ویژه ی آلترناتیو با زیلان تانیا ریاست مشترک شورای رهبری کودار در زمینه ی خط سوم، گستره و عمق آن، نقش و جایگاه خط سوم در رویارویی ها و تعاملات میان قدرت های بین الم...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت تن: انتخابات در ایران، شکلی و فرمالیته است

مظلوم هفت تن: انتخابات در ایران، شکلی و فرمالیته است
مظلوم هفت تن عضو شورای رهبری جامعه ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان (کودار) در باب انتخابات مجلس دهم ایران ابراز نمود: انتخابات یکی از شکل‌ها و شیوه‌های دموکراسی است، البت...
بیشتر بخوانید

ریزان جاوید: مجلس ایران باری دیگر به توپ بسته‌شد

ریزان جاوید: مجلس ایران باری دیگر به توپ بسته‌شد
ریزان جاوید ریاست مشترک شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان در برنامه‌ی «رۆژەڤی رۆژهەڵات» تلویزیون نوروز در باب موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی ابراز داشت:...
بیشتر بخوانید

هاجر زاگرس: ایدئولوژی و فلسفه‌ی رهبر آپو هیچ حد و مرزی نمی شناسد

هاجر زاگرس: ایدئولوژی و فلسفه‌ی رهبر آپو هیچ حد و مرزی نمی شناسد
هاجر زاگرس ریاست مشترک کنگره‌ی خلق که به مناسبت توطئه‌ای بین المللی 15 فوریه در برنامه‌ی ویژه تلفزیون نوروز مصاحبه‌ای انجام داده بود، در آغاز هجدهمین سالروز این توطئه را...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود

مظلوم هفت‌تن: خلق باکور کوردستان قطعاً تنها نخواهند بود
جنگ و درگیری در منطقه در حال تشدید است و بحران‌های موجود عمیق‌تر می‌گردد، در همان زمان حملات متعددی علیه خلق کورد در هر چهار بخش کوردستان بخصوص شمال کوردستان اعمال می‌گرد...
بیشتر بخوانید

اهون چیاکو: جمهوری اسلامی از ایده‌ها و سازوکارهای انسانی، ملی و اتحادطلبانه‌ی PJAK هراس بزرگی دارد

اهون چیاکو: جمهوری اسلامی از ایده‌ها و سازوکارهای انسانی، ملی و اتحادطلبانه‌ی PJAK هراس بزرگی دارد
گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با اهون چیاکو ـ عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان ( پژاک) در زمینه‌ی پتانسیل‌های فرهنگی و بسترهای انقلاب دمکراتیک در شرق کوردستان. از مقولاتی که در...
بیشتر بخوانید

آینده‌ی ایران در بحران منطقه

آینده‌ی ایران در بحران منطقه
گفتگوی ویژه‌ی آلترناتیو با سیامند معینی ـ عضو مجلس حزب حیات آزادی کوردستان (PJAK) در زمینه‌ی نقش و رویکرد PJAK در وضعیت موجود سیاسی ایران و بویژه شرق کوردستان شرق کوردستا...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفت‌تن از خلق شرق کردستان و بخصوص خلق کرماشان، ایلام و لرستان قدردانی کرد

مظلوم هفت‌تن از خلق شرق کردستان و بخصوص خلق کرماشان، ایلام و لرستان قدردانی کرد
دکتر مظلوم هفت‌تن عضو شورای رهبری جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان- کودار در طی مصاحبه‌ی ویدیویی با کانال نوروزاز تمامی خلق شرق کوردستان به‌ویژه خلق کرماشان و ایلام...
بیشتر بخوانید

ریوار آبدانان: خودمدیریتی دموکراتیک، مرکز مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوریست

ریوار آبدانان: خودمدیریتی دموکراتیک، مرکز مبارزه با ارتجاع و دیکتاتوریست
مطبوعات PJAK سایت پژاک در خصوص تحولات اخیر در خاورمیانه و حملات وحشیانه‌ی دولت ترکیه علیه خلق کورد و مقاومت‌ تاریخی موجود در شمال کوردستان گفتگویی ویژه با ریوار آبدانان ع...
بیشتر بخوانید

رونیا آویر: اعتیاد؛ دور سازی زنان و جوانان از زندگی

رونیا آویر: اعتیاد؛ دور سازی زنان و جوانان از زندگی
مصاحبه با یكی از اعضای مطبوعاتی کژار رونیا آویر در رابطه با ترویج اعتیاد توسط رژیم جامعه ستیز ایران و تا ثیرات مخرب آن بر زنان و جوانان توسط واران کلهور، از طرف آژانس خبر...
بیشتر بخوانید