زنان

انقلابی تمام‌عیار با محوریت شعار ژن ژیان آزادی و یا همانا هویت مشترک معترضان

انقلابی تمام‌عیار با محوریت شعار ژن ژیان آزادی و یا همانا هویت مشترک معترضان
بسی شاماری   اگر انقلاب را با بهرە گرفتن از بازخوانی کانت در انقلاب فرانسە معنا کنیم، متوجە خواهیم شد کە انقلاب بەمثابە زیرورو شدن یا پشت و روشدن است کە عناصری مانند...
بیشتر بخوانید

دل این انقلاب در میان خانه و خیابان می‌تپد

دل این انقلاب در میان خانه و خیابان می‌تپد
رزرین کمانگر بیش از سه ماه است که بوی انقلاب و رایحه‌ی پیروزی آن، به مشام می‌رسد. بیش از هشتاد روز است که زنان همچنان پیشاهنگان انقلاب‌اند و موجب گشته‌اند که همه‌ی آحاد ج...
بیشتر بخوانید

زنان مؤلفان تاریخ و فرهنگ اجتماعی

زنان مؤلفان تاریخ و فرهنگ اجتماعی
ماریا حسین پناهی اهمیت فوق‌العاده‌ی تنظیم نظام اجتماعی در جامعه‌ انسانی و جایگاه آن در تداوم زندگی، زنان را به مؤلفان تاریخ و فرهنگ اجتماعی مبدل نمود. جایگاهی که اصالت وج...
بیشتر بخوانید

آزادی زن، کلید حل مشکلات و گشودن درهای آزادی است

آزادی زن، کلید حل مشکلات و گشودن درهای آزادی است
زیلان وژین   سرتاسر ایران در برهه‌‌ای تاریخی بسر می‌برد و روند تحولات آن تمامی منطقه و جهان را تحت تأثیر قرارداده است. در طول این سه ماه از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی...
بیشتر بخوانید

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است
نوژیان آمد روژهلات بریتان(گلناز کاراتاش) با هویت خود و مبارزه خود در برابر سیاست بی اخلاقانه دولت فاشیست ترک و سیاست خائنین کورد، تاریخ را با اسم و ایستار خود بر دل وفکر...
بیشتر بخوانید

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن
گولان فهیم برای اینکه بتوانم تعریف صحیحی از رفیق سارا داشته باشم، به این سخن رهبر آپو که می‌گویند: “تاریخ آغاز بردگی زن نانوشته مانده و تاریخ آزادی زن در حال نوشته...
بیشتر بخوانید

رفتار با رفیق زینب جلالیان، مصداق بارز ستم و شکنجه سیستماتیک و توهین به جامعه و افکار عمومی است

رفتار با رفیق زینب جلالیان، مصداق بارز ستم و شکنجه سیستماتیک و توهین به جامعه و افکار عمومی است
  فشارهای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم فاشیست ایران علیه فعالان سیاسی و مدنی پس از رسیدن اصولگرایان به قدرت، افزایش یافته. سرکوب فعالان زن و رویه تبعید برخی از زنان...
بیشتر بخوانید

«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»

«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»
روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» یک عزم جهانی برای توجهات جوامع جهانی به «مسئله زن» و آزادی زنان است که این روز در چهاربخش کردستان و با پیشاهنگی جنبش آپویی و زنان مب...
بیشتر بخوانید

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران
پیمان ویان نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری امروزه با ذهنیت ملی‌گرایانه و دیکتاتور مابانه‌ی خود، تمامی حوزه‌های زندگی جامعه‌ی بشری، زنان و اکولوژی را به درون  بحرانی عمیق کشانی...
بیشتر بخوانید