زنان

در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمائیم و آزاد گردیم.

در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمائیم و آزاد گردیم.
  زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان   سیستم اقتدارمحور موجود نشات گرفته از ذهنیت مردسالاری، جامعه را دچار بحران و به وضعیت بیمار مبتلا به سرطان و در...
بیشتر بخوانید

خشونت همزاد مردسالاریست

خشونت همزاد مردسالاریست
دیانا اورین واقعیت عینی و موجود جامعه ایران عبارت شده از فقر، بحران و هرج و مرج اقتصادی، بحران مشروعیت و کارائی دولت و تنش‌های خارجی و داخلی در کنار آسیب‌های اجتماعی عمیق...
بیشتر بخوانید

شکاف ایدئولوژیک در ایران و پیامدهای آن

شکاف ایدئولوژیک در ایران و پیامدهای آن
  زیلان وژین تغییر در ساختار و ایدئولوژی یک سیستم در زمان ناکارآمدی گریزناپذیر است. اگر بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی در مواقع بایسته تغی...
بیشتر بخوانید

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد

بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد
بیستمین شماره مجله زنان شرق منتشر شد. این شماره به ابعاد نظریه‌ی ملت دمکراتیک و نقش زنان در برساخت نظام مبتنی بر ملت دموکراتیک اختصاص داده است. در این شماره مقالاتی در با...
بیشتر بخوانید

از اعتراضات کارگری تا قیامهای مردمی

از اعتراضات کارگری تا قیامهای مردمی
  آرین زانا، عضو کمیته ژنئولوژی یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین جنبشها در همه دنیا جنبشهای کارگری هستند که برای احقاق حقوق برحقشان و برقراری عدالت در مقابل سیستم مبارزه می...
بیشتر بخوانید

سفره خالی مردم، آیینه اقتصاد ناکارآمد ایران

سفره خالی مردم، آیینه اقتصاد ناکارآمد ایران
  دیانا اورین در یکسال گذشته بر دامنه ی اعتراضات مردمی در ایران افزوده شده و بعد از خیزشهای دی ماه 96 و گسترش آن در 70 شهر ایران، تا به امروز همچنان تداوم یافته و با وجود...
بیشتر بخوانید

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸

مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸
مجله‌ی که‌ژوان شماره‌ی ۸ نشریه‌ی ایدئولوژیک و نظامی مـا در ایـن شـاره از مجلـه‌ی کـه‌ژوان کـه پیـشروی شمـا قـرار دارد، سـعی در بیـان دفـاع ذاتـی و دلایل نیـاز بـه سـازمان...
بیشتر بخوانید