زنان

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است

بریتان، درمقابل هرگونه تهاجمی، سمبل مبارزه زیباگشتن و دوستدار حیات آزاد است
نوژیان آمد روژهلات بریتان(گلناز کاراتاش) با هویت خود و مبارزه خود در برابر سیاست بی اخلاقانه دولت فاشیست ترک و سیاست خائنین کورد، تاریخ را با اسم و ایستار خود بر دل وفکر...
بیشتر بخوانید

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن

واقعیت وجودی رفیق سارا؛ آغاز تاریخ آزادی زن
گولان فهیم برای اینکه بتوانم تعریف صحیحی از رفیق سارا داشته باشم، به این سخن رهبر آپو که می‌گویند: “تاریخ آغاز بردگی زن نانوشته مانده و تاریخ آزادی زن در حال نوشته...
بیشتر بخوانید

رفتار با رفیق زینب جلالیان، مصداق بارز ستم و شکنجه سیستماتیک و توهین به جامعه و افکار عمومی است

رفتار با رفیق زینب جلالیان، مصداق بارز ستم و شکنجه سیستماتیک و توهین به جامعه و افکار عمومی است
  فشارهای دستگاه قضایی و نهادهای امنیتی رژیم فاشیست ایران علیه فعالان سیاسی و مدنی پس از رسیدن اصولگرایان به قدرت، افزایش یافته. سرکوب فعالان زن و رویه تبعید برخی از زنان...
بیشتر بخوانید

«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»

«تحقق جامعه آزاد با آزادی زنان ممکن می‌شود»
روز جهانی «مبارزه با خشونت علیه زنان» یک عزم جهانی برای توجهات جوامع جهانی به «مسئله زن» و آزادی زنان است که این روز در چهاربخش کردستان و با پیشاهنگی جنبش آپویی و زنان مب...
بیشتر بخوانید

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران

 کژار و نقش آن در سازماندهی فراملیتی زنان ایران
پیمان ویان نظام مدرنیته‌ی سرمایه‌داری امروزه با ذهنیت ملی‌گرایانه و دیکتاتور مابانه‌ی خود، تمامی حوزه‌های زندگی جامعه‌ی بشری، زنان و اکولوژی را به درون  بحرانی عمیق کشانی...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید

نشریه‌ی زنان شرق شماره ٤٠ منتشر گردید
‌نشریه‌ی زنان شرق شماره٤٠،  جامعه زنان آزاد شرق کوردستان  با فرمت تازە منتشر گردید. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە بنا به بررسی وضعیت زنان در منطقە بە...
بیشتر بخوانید

مکانیزم دفاعی زنان؛ تشکیلات زنان

مکانیزم دفاعی زنان؛ تشکیلات زنان
مریم فتحی دنیای امروز ما و بیشتر سرزمین‌های امروزی با معضلات بسیار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند کە نتیجە  بحران سیستم مرد _ پدر سالار سرمایه‌داری می‌باشد. بسیاری...
بیشتر بخوانید

در اینجا یک انقلاب اجتماعی روی داده

در اینجا یک انقلاب اجتماعی روی داده
بسی شاماری حملات استعماری در کوردستان مقولە‌ی جدیدی نبودە و بە تاریخ معاصر بر نمی‌گردد بلکە ریشە در گذشتەهای بسیار دور دارد اما آنچە حائز اهمیت بیشتر است همانا اتحاد عمل...
بیشتر بخوانید

نیروی اعتراض مردمی – براندازی و تحول

نیروی اعتراض مردمی - براندازی و تحول
اوین نژدت یکی از نظام هایی که نسبت به سیستم های قبلی در مقابل جامعه با زره پوش های بسیاری خود را مجهز کرده و تا حد بسیار بالایی نیز بشکلی منفی و مخرب بر علیه موجودیت جامع...
بیشتر بخوانید