زنان

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند
زیلان وژین جنگ و درگیری های خشونت بار بشکلی هدفمند و طرح ریزی شده پدیده ای است که همزمان با سیستم های سلطه گر مردسالار بمیان می آیند. جنگ سیستماتیک که تالان، غارت، اسارت...
بیشتر بخوانید

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران
روکن کوُسالان با توجه به شکست یکی از مجهزترین دولت‌های عضو ناتو، دولت ترکیه در برابر گریلاهای آزادی کوردستان، پرداختن به چگونگی تحول و نوسازی در شیوه و تاکتیک‌های گریلا ا...
بیشتر بخوانید

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان

 قوانین اساسی حکومت ایران، مکانیزمی برای نابودی زنان
  افسانه روحنده در ابتدا اشارە بە این نکتە اساسی لازم است کە ایران جزو محدود کشورهایی است کە بە کنوانسیون سازمان ملل برای رفع تبعیض علیە زنان نپیوستە و این قانون هنو...
بیشتر بخوانید

کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟

کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟
اوین نژدت قبل از پرداختن به بودجه ی سال، باید مختصرأ جایگاه زن را در اقتصاد ایران تعریف کرد. آیا در عرصه ی اقتصادی ایران می توان تعریفی درست بنا به منافع زن ارائه داد؟ به...
بیشتر بخوانید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید

نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ منتشر گردید
نشریەی زنان شرق شمارە ٣٥ جامعە زنان آزاد شرق کوردستان منتشر شد. جامعە  زنان آزاد شرق کوردستان (کژار) در این مرحلە از تاریخ کە ایران در بحران اقتصادی بە سر می برد  نشریەی...
بیشتر بخوانید

آزادی زنان با تحقق نظامی دموکراتیک امکان‌پذیر است

آزادی زنان با تحقق نظامی دموکراتیک امکان‌پذیر است
اوین نجدت جنبش و نهادهای زنان در پایان هر سال این سئوال را مطرح می‌کنند که آیا در وضعیت زنان پیشرفتی حاصل گشته و یا مشکلات بیشتری بر آن افزوده شده است. پس از بازنگری مختص...
بیشتر بخوانید

زندانیان سیاسی زن نماد مقاومت و استبدادستیزی

زندانیان سیاسی زن نماد مقاومت و استبدادستیزی
پیمان فیان وجود نارضایتی و خیزش در یک نظام نشان دهنده‌ی اقتدارطلبی، ستم و نابرابری در آن است. حکومت ایران بر اساس  حذف مخالفان و تبعیض پایه‌ریزی شده است. هر زمان که فشاره...
بیشتر بخوانید

نظام آموزشی زن‌ستیز ایران و کارکردهای آن

نظام آموزشی زن‌ستیز ایران و کارکردهای آن
بهار اورین دوران مدرسه و تحصیل بلکه برای بسیاری تداعی‌کننده‌ی روزهای خاطره‌انگیزی باشد. اما برای کسانی که در سرزمینی مستعمره زندگی می‌کنند این روزها متفاوت و طعم تلخی دار...
بیشتر بخوانید