دیدگاه

نگاه امنیتی به کوردستان و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی در آن

نگاه امنیتی به کوردستان و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی در آن
سرهلدان چیا با تغییر در سبک زندگی و شیوه‌های تولیدی که نامسئولانه آن را تحت عنوان مدرن بودن تعبیر می‌نماییم، عرصه‌ی زیست‌بوم خود را تنگ نموده‌ایم. در حال حاضر با بزرگترین...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان موضع راسخی اتخاذ می‌نماییم

زیلان وژین: در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان موضع راسخی اتخاذ می‌نماییم
ما بر چاره‌يابی مسئله‌ی کورد از راه سیاسی و دموکراتیک اصرار می‌ورزیم، اما در صورت تداوم حملات رژيم ایران بر نیروهایمان گزینه‌ای دیگری اتخاذ می‌نماییم. لازم است خلق کورد و...
بیشتر بخوانید

یهودیان فقط در کوره‌ها نسل‌کشی شدند، اما کُردها به هر طریق…

یهودیان فقط در کوره‌ها نسل‌کشی شدند، اما کُردها به هر طریق...
بیکه‌س کُردستانی تاریخِ معاصر و واقعیتِ تکوین ملی کردستان هم‌زمان است با زایش هیولا‌های دولت-ملت که کُردها کاملاً از محتوای نسل‌کشی و خون‌آشام آن بی‌اطلاع‌اند. از همان اب...
بیشتر بخوانید

پادویی‌کردن برای ترکیه‌ی فاشیست افتخار شما نیست، انتحار شماست

پادویی‌کردن برای ترکیه‌ی فاشیست افتخار شما نیست، انتحار شماست
ریوار آبدانان مسئله‌ی کورد، گرانیگاه موازنات سیاسی خاورمیانه است. این قاعده‌ا‌ی تکرارپذیر است که: هرگاه زمان فروپاشی یک ساختار و شکل‌گیری توازن نوینی در خاورمیانه فرا رسی...
بیشتر بخوانید

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر و تبعیض

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر و تبعیض
اوستا آگرین ایران، «جزیره‌ی ثبات است»! جمله‌ای که هیات حاکمه ایران همواره برآن تاکید می‌ورزند و ادعای آن را دارند؛ دیرزمانی است که به جزیره‌ی فقر، فلاکت، اختناق، سرکوب و...
بیشتر بخوانید

رویکرد حاکمیت در برخورد با مردم کشنده‌تر از ویروس کرونا

رویکرد حاکمیت در برخورد با مردم کشنده‌تر از ویروس کرونا
مظلوم هفتن در حال حاضر شیوع ویروس کرونا به یک مسئله‌ی مهم و جهانی تبدیل شده است. از دیدگاه شما دلیل عدم ارائه راهکارهای موثر و کم‌هزینه دولت‌ها در برابر این بحران چه بود؟...
بیشتر بخوانید

تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید

تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید
آمد شاهو درحالی که مجلس ایران بەخاطر کارنامەی سیاه ٤١ سالەی رژیم، در میان خلقهای ایران ارزش و مشروعیت خود را ازدست دادە و بە مجمع مفسدین و بازرگانان رژیم مبدل شده، در روز...
بیشتر بخوانید

اوین نژدت: خودمدیریتی دموکراتیک راه‌برون رفت از بحران ایران است

اوین نژدت: خودمدیریتی دموکراتیک راه‌برون رفت از بحران ایران است
اوین نژدت عضو مجلس حزب حیات آزاد کردستان «پژاک» در برنامه‌ی هفتگی لاپه‌ره از رادیو ولات به برگزاری ششمین کنگره‌ی پژاک در ۲۰ و ۲۱ اسفند پرداخت. عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی ا...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.

آمد شاهو: پژاک به عنوان یک نیروی مدرن، توان حل بحران‌های کنونی را دارد.
عضو مجلس پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هلی سه«هێلی سێ» اظهار نمود:« برگزای این کنگره‌ در چنین مرحله‌ای نشان از وجود نیروی مدرن و دارای استراتژی، تاکتیک و پلان برای گذار از...
بیشتر بخوانید