دیدگاه

مقاومت زنان در زندان گواه اراده‌ی راسخ و مبارزه

مقاومت زنان در زندان گواه اراده‌ی راسخ و مبارزه
پیمان فیان رژیم ایران از بدو بر روی کار آمدن، حقوق طبیعی زنان را از هر لحاظ نقض نمود و قوانین ضدزن بسیاری را به تصویب رساند. در نتیجه چنین رویکردی خشونت علیه زنان در تمام...
بیشتر بخوانید

نظام حزبی در کوردستان از بزرگترین موانع مبارزه‌ رهایی خلق

نظام حزبی در کوردستان از بزرگترین موانع مبارزه‌ رهایی خلق
آریو برزن بر سر راه توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی جوامع، موانع و معضلات بسیاری وجود دارد. یکی از مهمترین این موانع وجود ذهنیت پدرسالار است که از میزان تاب‌آوری و آستانه‌ی تحمل...
بیشتر بخوانید

زندانیان سیاسی؛ گروگان‌هایی در دست حکومت ایران

زندانیان سیاسی؛ گروگان‌هایی در دست حکومت ایران
کاروان آگری حکومت ایران در طول حاکمیت خود تا این حد با بحران مشروعیت داخلی روبرو نبوده و اعتراضات دی‌ماه ۹۶ و آبان‌ماه ۹۸ برخلاف اعتراضات پیشتر موجودیت حاکمیت را به چالش...
بیشتر بخوانید

امرالی نبردگاه میان حقیقت و تاریک‌اندیشی

امرالی نبردگاه میان حقیقت و تاریک‌اندیشی
  زیلان وژین – ریاست مشترک پژاک پیش از هر چیزی لازم است زندان را صرفا به محبوس نمودن یک فرد در یک فضای بسته محدود ننماییم. زیرا گاهی یک اتاق، یک روستا، شهر و یا یک سرزمین...
بیشتر بخوانید

آمد شاهو: اعدام کارت فشار دولت در قبال جامعه است

آمد شاهو: اعدام کارت فشار دولت در قبال جامعه است
کورد بودن با هویت تاریخی خویش در جولانگاه نظام ایران جرم محسوب می‌گردد   با توجه به محوریت شماره ۸۳ نشریه آلترناتیو، هیئت تحریریه‌ی نشریه تصمیم برآن گرفت گفتگویی اخت...
بیشتر بخوانید

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است
امسال در شرایطی به اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگری نزدیک شدیم که پیامد بحران ساختاری ایران و بر متن آن، تشدید تحریم های اقتصادی و پیامدهای شیوع گسترده کرونا شرایط بسی...
بیشتر بخوانید