دیدگاه

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران

به تمامی جوانان شرق كوردستان و ایران
در آستانه‌ی چهاردهمین سالگرد توطئه‌ی بین‌المللی علیه رهبری‌مان قرار داریم. تحولات خاورمیانه و به ویژه كوردستان در طول این چهارده سال دلایل تاریخی و اهداف روزآمد این توطئه...
بیشتر بخوانید

اپوزسيون؛ نظام ایرانی و مفاهیم غارت و تاراج

اپوزسيون؛ نظام ایرانی و مفاهیم غارت و تاراج
نگاهی به وضعیت آشفته‌ی اپوزسیون خارج از کشور، ریزان جاوید – یکی از مشکلات و معضلات عمده بر سر راه روند دمکراتیزاسیون در ایران، ضعف عظیم در نیروهای مخالف چه آنهایی ک...
بیشتر بخوانید

اپوزسيون

اپوزسيون
سیروان آریو لیلاخ – آیا اثبات خود بایستی با نفی دیگری همراه باشد؟ آیا ناگزیر به انتخاب میان بد و بدتر هستیم؟ در میدان سیاست یك كشور، اگر یك نیروی سیاسی یا حزبی با ب...
بیشتر بخوانید

KCR، یگانه رهیافت اراده‌مندی، خودباوری و خودسازماندهی جوانان شرق كوردستان

KCR، یگانه رهیافت اراده‌مندی، خودباوری و خودسازماندهی جوانان شرق كوردستان
هیرش خوشمهر – در تعریف روابط میان اقشار جامعه و مابین دولت و جامعه از دید نظام قدرت، جوانان همیشه جز در شرایط خاص انقلاب‌ها كه به نیروی آن‌ها نیاز وجود داشته‌اند، م...
بیشتر بخوانید

مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است

مقاومت و ارتقاي سطح مبارزه‌ي آزاديخواهي، كليد آزادي‌ زنان و خلق كورد است
به افكار عمومي خلق کورد و ديگر خلق‌هاي جهان! بيش از 15 ماه است كه دولت مستبد و ديكتاتور تركيه با تحميل سياست در انزوا قرار دادن رهبرآپو، راه‌حل مسالمت‌آميز حل مسئله‌ي كور...
بیشتر بخوانید

همپيمانی احزاب كورد و آنچه بايد شفاف‌سازي شود

همپيمانی احزاب كورد و  آنچه بايد شفاف‌سازي شود
ریوار آبدانان – مدت‌هاست در میان سازمان‌ها و احزاب كورد مسائلی همچون تشكیل جبهه و همپیمانی پیش كشیده می‌شود. در همین راستا، اخیرا میان حزب دموكرات كوردستان ایران و...
بیشتر بخوانید

كنفدراليسم دموكراتيك، پروژه‌اي روزآمد براي حل مسئله‌ي كورد و ديگر خلق‌هاي ايران

كنفدراليسم دموكراتيك، پروژه‌اي روزآمد براي حل مسئله‌ي كورد و ديگر خلق‌هاي ايران
بخش اول, ريوار آبدانان – تقديم به شهيد خسرو گلسرخي، فرزاد كمانگر و تمامي آناني كه براي آزادي خلق‌هاي ايران جان خود را فدا كردند   مفاهيم كليدي: 1ـ ساختار كنفدر...
بیشتر بخوانید

نگاهی گذرا به وضعیت کنونی خاورمیانه و تز «ملت دموکراتیک» یا «ملتِ ملت‌ها»

نگاهی گذرا به وضعیت کنونی خاورمیانه و تز «ملت دموکراتیک» یا «ملتِ ملت‌ها»
باران روژ بریتان – طرح مسئله اگر نگاهی به تحولات امروزه‌ي خاورمیانه بیافکنیم بی‌درنگ متوجه خواهیم شد که خاورمیانه‌ی پیر اما همچنان سرنوشت‌ساز، پس از چند دهه‌ی آغازی...
بیشتر بخوانید

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک

کنفرانس ملی کورد؛ معیارها و محتواها در گفتگو با ریزان جاوید کوردیناسیون پژاک
چرا در اين مقطع برپایی کنفرانس ملی بيش از پيش حائز اهميت است و شما به‌مثابه‌ي حزب حيات آزاد كوردستان بر اين امر تأكيد مي‌ورزيد؟ هرچند برخی از جناح‌ها، احزاب کوردی و حتی ب...
بیشتر بخوانید

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک

دومین کنفرانس ملی زنان کوردستان در گفتگو با رفیق اوین زیلان کوردیناسیون پژاک
رفيق اوين زيلان به عنوان کميته‌ي تدارکات دومين کنفرانس ملي زنان اندکي از روند فعاليت‌هاي اين کميته برايمان بحث بفرماييد؟ نخست، برگزاري اين کنفرانس ملي را به رهبر آپو، همه...
بیشتر بخوانید