از قلم گریلا

اتحاد و مبارزه، یگانه راه مبارزه در برابر خشونت علیه زنان

اتحاد و مبارزه، یگانه راه مبارزه در برابر خشونت علیه زنان
25 زیلان وژین ریاست مشترک پژاک خشونت علیه زنان در واقع خشونت علیه جامعه است. سیستم مدرنیته سرمایه داری تمام سیاستهای خود را بر روی جسم و روح زنان پیش می برد. در عصری قرار...
بیشتر بخوانید

رودی از آواز سنگ

رودی از آواز سنگ
مجموعه شعر کُردی با ترجمه‌ی فارسی «رودی از آواز سنگ». شاعر ریوار آبدانان. هایکوها و اشعار کوتاه کُردی، با لهجه‌های کُردی جنوبی(کلهری، فیلی، آبدانانی‌ـ ایلامی‌ـ پهله‌ای، ل...
بیشتر بخوانید

ظلم و خیانت

ظلم و خیانت
آرگش تولهلدان دو چیز شیرازه‌ی زندگی جوامع را تباه میگرداند، یکی ظلم و دیگری خیانت که تعامل، تحمل و پذیرش آنها به هر دلیل و برهانی بمعنای شراکت در آنهاست. در تمامی باورها،...
بیشتر بخوانید

ناگهان پرده بر انداخته‌ای یعنی چه؟

ناگهان پرده بر انداخته‌ای یعنی چه؟
زاگرس مانی حملات اخیر جمهوری اسلامی ایران به اقلیم کوردستان پیش از هر چیز نشان از ناچاری و ‌بیچارگی در حوزه‌ی سیاسی و روابط استراتژیک حکومت ایران می‌باشد. باید توجه داشت...
بیشتر بخوانید

مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است

مقاومت رهبر آپو، قلب تپنده‌ی انقلابیگری و آزادیخواهی در خاورمیانه است
ریوار آبدانان(عضو شورای ریاست کل کنفدرالیسم دموکراتیک کوردستان؛ ک.ج.ک) نیروهایی که می‌خواهند کوچک‌ترین صدایی از زندان جزیره‌ی امرالی به گوش جهانیان نرسد، همان‌هایی هستند...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی شصت و هفتم نشریه‌ی آلترناتیو

شماره‌ی شصت و هفتم نشریه‌ی آلترناتیو
شصت و هفتمین شماره از نشریه‌ی « آلترناتیو » با محوریت « لزوم دموکراتیک نمودن ایران » منتشر شد. آلترناتیو نشریه‌ی ایدوئولوژیک، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ارگان رسمی حزب حیات...
بیشتر بخوانید

وضعیت زندانیان سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران

وضعیت زندانیان سیاسی و نقض گسترده حقوق بشر در ایران
  دیانا اورین نام ساواک در زمان محمدرضا پهلوی نماد وحشت و شکنجه بود. با سرنگونی شاه همه از پایان یافتن دوران این وحشت و فشار بر زندانیان سیاسی خشنود بودند. اما با گذ...
بیشتر بخوانید

همسویی جریان‌های کُرد حول محور منافع ملی یک ضرورت است [بخش پایانی]

همسویی جریان‌های کُرد حول محور منافع ملی یک ضرورت است [بخش پایانی]
فواد بریتان بخشی از اپوزیسیون معتقدند که جمهوری اسلامی غیرقابل تغییر است و از این رو نباید خواستار و پیگیر گذار دمکراتیک در ایران شد.به همین علت ارایه‌ی پروژ‌ه‌ی کودار را...
بیشتر بخوانید