از قلم گریلا

شعری از رونیا آویر بە مناسبت 15 فوریە

شعری از رونیا آویر بە مناسبت 15 فوریە
ابرهای فوریه سراسر آسمان آبی را فرار گرفته‌اند. چنانكه پرتوهای خورشید درخشان را در خود پناه داده باشد: دیدن این ابرهای سیاه در پهنای آبی روح مرا به صلیب مي‌كشد. شاید هم آ...
بیشتر بخوانید

شهید ویان سوران آتشی كه امید را نوید داد

شهید ویان سوران آتشی كه امید را نوید داد
روزرین كمانگر — شب بود و خاموش؛ دلها یخ زده بودند آن آه‌هایی که برمی‌خواستند از نهاد، دگر سرما را نمی‌شكاند. 2 فوریه فرا رسید ظلمت همه جا را فرا گرفته بود؛ دیر زمان كه شب...
بیشتر بخوانید

انقلاب ذهنیتی، تحقق زندگی آزاد

انقلاب ذهنیتی، تحقق زندگی آزاد
هاوین آرمین — زنی که الهه مقدس وآغازگر زندگی طبیعی بود آفریدگار بود اما چه افسوس که بسیار دردناک است امروز آن الهه مقدس برده مرد حقه‌باز شده است. ذهنیت پنج هزار ساله مردس...
بیشتر بخوانید

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ – شعر

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ - شعر
‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ ‫هنوز کم سن و سال بودی که درد و کورد بودن را به خوبی درک کردی‬ ‫فهمیدی که کورد بودن یک درد و زن بودنت هزار درد است‬ ‫دیگر از جنس دوم بودن و شهروند...
بیشتر بخوانید