از قلم گریلا

انقلاب ذهنیتی، تحقق زندگی آزاد

انقلاب ذهنیتی، تحقق زندگی آزاد
هاوین آرمین — زنی که الهه مقدس وآغازگر زندگی طبیعی بود آفریدگار بود اما چه افسوس که بسیار دردناک است امروز آن الهه مقدس برده مرد حقه‌باز شده است. ذهنیت پنج هزار ساله مردس...
بیشتر بخوانید

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ – شعر

‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ - شعر
‫به شهيد برفین چلچه‌مه‬ ‫هنوز کم سن و سال بودی که درد و کورد بودن را به خوبی درک کردی‬ ‫فهمیدی که کورد بودن یک درد و زن بودنت هزار درد است‬ ‫دیگر از جنس دوم بودن و شهروند...
بیشتر بخوانید