مقالات

تظاهرات خوزستان، متعلق به سراسر ایران و شرق کوردستان است

تظاهرات خوزستان، متعلق به سراسر ایران و شرق کوردستان است
تظاهرات خلق غیور خوزستان در چهار شبانه‌روز گذشته نشانه بیداری و آگاهی خلق‌های عرب و لر در سیر مبارزه علیه ستم‌های نظام مستبد ایران است. ما «جامعه دموکراتیک و آزاد شرق کور...
بیشتر بخوانید

استعمار سده‌ی بیست و یکمی در کردستان

استعمار سده‌ی بیست و یکمی در کردستان
  هیمن اَرمَوی استعمار کهن و استعمار نو در کردستان با طرح تز «کردستان مستعمره» و حتی «مستعمره‌ای بین‌الدولی» است؛ ابعاد استعمار در کردستان و اجزا و بخش‌های مختلف آن به مو...
بیشتر بخوانید

زندان؛ مرکز مطیع‌سازی جامعە و استثمار اذهان

زندان؛ مرکز مطیع‌سازی جامعە و استثمار اذهان
زندان؛ مرکز مطیع‌سازی جامعە و استثمار اذهان بسی شاماری   ٣٠ خرداد سال ١٣٦٠ نقطه عطف مهمی در به خاک و خون کشیدن مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران و جنبش چپ بە حساب می آ...
بیشتر بخوانید

دست‌های پشت‌پرده‌ در پیمان سعدآباد

دست‌های پشت‌پرده‌ در پیمان سعدآباد
دست‌های پشت‌پرده‌ در پیمان سعدآباد کاوان کامدین انسانیت پس از مواجه با شوک‌های مکرری که از سوی مدرنیته‌ی سرمایه‌داری  به آن وارد شد، نهایتا ندای «مرگ خدا» را از زبان ناقو...
بیشتر بخوانید

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران

زنان گریلای کورد، کانون همبستگی زنان ایران
روکن کوُسالان با توجه به شکست یکی از مجهزترین دولت‌های عضو ناتو، دولت ترکیه در برابر گریلاهای آزادی کوردستان، پرداختن به چگونگی تحول و نوسازی در شیوه و تاکتیک‌های گریلا ا...
بیشتر بخوانید

نیروی اجتماعی؛ نیروی گذار از رژیم جمهوری ‌اسلامی

نیروی اجتماعی؛ نیروی گذار از رژیم جمهوری ‌اسلامی
اهون چیاکو آنچه در سیاست جهانی نمایان گشته، تمام رویدادها و تحولات منطقە، در راستای هدف طولانی مدت بازترسیم خاورمیانە در قرن بیست و یکم رخ می‌دهند. بدون تردید نە تنها روی...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد شماره‌ی‌ ٩٧ نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کردستان – پژاک منتشر گردید. در این شماره، پژاک تحلیلی سیاسی از وضعیت کنونی...
بیشتر بخوانید

انتخابات، جنگ آشکار میان جامعه و رژیم سلطه‌گر است

انتخابات، جنگ آشکار میان جامعه و رژیم سلطه‌گر است
انتخابات، جنگ آشکار میان جامعه و رژیم سلطه‌گر است رامین گاراـ سیزدهمین دور انتخابات ریاست‌جمهوری در ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ از جمله انتخابات بسیار حساس در نقطه‌ عطف تغییر در نظام و...
بیشتر بخوانید