مقالات

پاسخگوی پیام جامعه و بویژە زنان خواهیم بود

پاسخگوی پیام جامعه و بویژە زنان خواهیم بود
اوین نژدت ششمین کنگره ی پژاک را در شرایطی برگزار نمودیم که خلق کرد و خلق‌های ایران در برابر نظام حاکم مبارزه‌ی گسترده‌ی دیگری را تجربه نمودند و صدای جامعه، زنان و جوانان...
بیشتر بخوانید

نگاه امنیتی به کوردستان و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی در آن

نگاه امنیتی به کوردستان و پیامدهای مخرب زیست‌محیطی در آن
سرهلدان چیا با تغییر در سبک زندگی و شیوه‌های تولیدی که نامسئولانه آن را تحت عنوان مدرن بودن تعبیر می‌نماییم، عرصه‌ی زیست‌بوم خود را تنگ نموده‌ایم. در حال حاضر با بزرگترین...
بیشتر بخوانید

یهودیان فقط در کوره‌ها نسل‌کشی شدند، اما کُردها به هر طریق…

یهودیان فقط در کوره‌ها نسل‌کشی شدند، اما کُردها به هر طریق...
بیکه‌س کُردستانی تاریخِ معاصر و واقعیتِ تکوین ملی کردستان هم‌زمان است با زایش هیولا‌های دولت-ملت که کُردها کاملاً از محتوای نسل‌کشی و خون‌آشام آن بی‌اطلاع‌اند. از همان اب...
بیشتر بخوانید

پادویی‌کردن برای ترکیه‌ی فاشیست افتخار شما نیست، انتحار شماست

پادویی‌کردن برای ترکیه‌ی فاشیست افتخار شما نیست، انتحار شماست
ریوار آبدانان مسئله‌ی کورد، گرانیگاه موازنات سیاسی خاورمیانه است. این قاعده‌ا‌ی تکرارپذیر است که: هرگاه زمان فروپاشی یک ساختار و شکل‌گیری توازن نوینی در خاورمیانه فرا رسی...
بیشتر بخوانید

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر و تبعیض

کودکان کار، قربانیان کوچک فقر و تبعیض
اوستا آگرین ایران، «جزیره‌ی ثبات است»! جمله‌ای که هیات حاکمه ایران همواره برآن تاکید می‌ورزند و ادعای آن را دارند؛ دیرزمانی است که به جزیره‌ی فقر، فلاکت، اختناق، سرکوب و...
بیشتر بخوانید

رویکرد حاکمیت در برخورد با مردم کشنده‌تر از ویروس کرونا

رویکرد حاکمیت در برخورد با مردم کشنده‌تر از ویروس کرونا
مظلوم هفتن در حال حاضر شیوع ویروس کرونا به یک مسئله‌ی مهم و جهانی تبدیل شده است. از دیدگاه شما دلیل عدم ارائه راهکارهای موثر و کم‌هزینه دولت‌ها در برابر این بحران چه بود؟...
بیشتر بخوانید

تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید

تکرار سیاستهای کهنەی خامنەای با چهرەهای جدید
آمد شاهو درحالی که مجلس ایران بەخاطر کارنامەی سیاه ٤١ سالەی رژیم، در میان خلقهای ایران ارزش و مشروعیت خود را ازدست دادە و بە مجمع مفسدین و بازرگانان رژیم مبدل شده، در روز...
بیشتر بخوانید

مقاومت زنان در زندان گواه اراده‌ی راسخ و مبارزه

مقاومت زنان در زندان گواه اراده‌ی راسخ و مبارزه
پیمان فیان رژیم ایران از بدو بر روی کار آمدن، حقوق طبیعی زنان را از هر لحاظ نقض نمود و قوانین ضدزن بسیاری را به تصویب رساند. در نتیجه چنین رویکردی خشونت علیه زنان در تمام...
بیشتر بخوانید