مقالات

بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي

بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي
رامين گارا مقوله‌ی بيوقدرت(زيست‌قدرت) به معناي خاص وعام ‌واژه‌ا‌ی مفهومي در ادبيات سياسي معاصر، به شيوه كاملاً سلطه‌مدارانه معطوف به «ساختار قدرت» در هر كشوري به‌ويژه اير...
بیشتر بخوانید

 مرگ آرزوها در برف و سنگلاخ مرزها 

 مرگ آرزوها در برف و سنگلاخ مرزها 
نوال ژیان   هرساله صدها نفر از کولبران در مرزهای کوردستان با شلیک مستقیم مأموران رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی جان خود را از دست می‌دهند، یکی از دلایل اصلی بروز و تداوم...
بیشتر بخوانید

دموکراسی، پروسه‌ای طولانی‌مدت است که با کنش جمعی رشد می‌نماید

دموکراسی، پروسه‌ای طولانی‌مدت است که با کنش جمعی رشد می‌نماید
حوادث اخیر از کشته شدن قاسم سلیمانی گرفته تا حمله‌های انتقام‌جویانه جمهوری اسلامی ایران، همچنین ساقط کردن هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی سپاه پاسداران، بیانگر وخیم‌ت...
بیشتر بخوانید

فساد بنیادین از کورش و داریوش تا خمینی و خامنه‌ای

فساد بنیادین از کورش و داریوش تا خمینی و خامنه‌ای
دولت ـ ملت ایرانی و دورەای گستردە، عمیق و مهلک‌تر از فساد اهون چیاکو قسمت دوم و پایانی الف: دورەی فساد سلطنتی پهلوی با ماسک تجدد درواقع کلیت مفهوم دولت- ملت کە سعی شدە به...
بیشتر بخوانید

جنگ دولت با دمکراسی و صلح

جنگ دولت با دمکراسی و صلح
مظلوم هفتن انتخابات یکی از مشخصه‌های دموکراسی ‌است، اما نحوه‌ی انتخابات، شروط آن، میزان صداقت و درستی در محاسبه‌ی رأی و اراده‌ی انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شونده‌گان، مقوله‌ا...
بیشتر بخوانید

 فروریختن دیوارهای استبداد با اتحاد زنان

 فروریختن دیوارهای استبداد با اتحاد زنان
دیانا اورین جهت پرداختن به نقش زنان در خیزش‌های مردمی در چهار دهه از عمر رژیم استبدادی و زن‌ستیز ایران، مدنظر قراردادن و واکاوی گذشته امری مبرم و مفید خواهد بود. همچنین و...
بیشتر بخوانید

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود

زیلان تانیا: در ایران زمان آن فرا رسیده که درها به‌سوی پروژه‌ی جوامع گشوده شود
با توجە بە اهمیت خیزشهای مردمی در ایران و شرق کوردستان و ارائە آلترناتیوی جهت گذار از بن بست های سیاسی و اجتماعی در ایران، نشریە آلترناتیو تصمیم بر آن گرفت با زیلان تانیا...
بیشتر بخوانید

تیشه‌ به‌ ریشه‌ی هویت خلق‌ها از سوی حاکمیت ایران

تیشه‌ به‌ ریشه‌ی هویت خلق‌ها از سوی حاکمیت ایران
 جوانا سنە روشنفکران ایرانی کە در خاورمیانە بیش از همه بە اندیشەی مدرنیستی مشغول‌اند، قادر نشدەاند از یک تفکر شیعیِ مدرنیستی فراتر روند. اسلام سیاسی که یک ایدئولوژی ملی‌گ...
بیشتر بخوانید

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک
در حالی وارد سال ٢٠٢٠ می‌شویم که سال گذشته سرشار از مقاومت و مبارزات راسخ و مصمم خلق‌ها، جوامع و به‌ویژه زنان و جوانان در برابر ستم و خشونت سیستماتیک رژیم استبدادی ایران...
بیشتر بخوانید

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری
رُزرین کمانگر «حکومت ایران مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد، برخورد با پرونده‌های فساد، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که فساد را به‌طورکلی ریشه‌کن خواهد کرد. قوه‌ی قضائیه، عرصه‌ی...
بیشتر بخوانید