مقالات

فسادی بنیادین از کورش و داریوش تا خمینی و خامنەای

فسادی بنیادین از کورش و داریوش تا خمینی و خامنەای
اهون چیاکو   فساد را چگونە ببینیم   ابتدا باید تعریفی جامع و صحیح از فساد را ارائە دهیم. تعریف مرسوم از فساد، از منظر ما ناکافی و حتی تحریفی عامدانە است، جهت لاپوشان...
بیشتر بخوانید

مجلس پژاک: مردم از غم نان به‌تنگ آمده و ناامید از نظام دولتی و نهادهای اجتماعی هستند

مجلس پژاک: مردم از غم نان به‌تنگ آمده و ناامید از نظام دولتی و نهادهای اجتماعی هستند
بحران در حوزه مدیریت، فضای سیاسی کشورهای منطقه و جهان را به چالش کشیده است. طی چند ماه اخیر شاهد روند روبه‌افزایش خیزش‌های مردمی در اعتراض به فساد اقتصادی و تضاد طبقاتی ش...
بیشتر بخوانید

آغاز موج دیگری از اعتراضات خلق‌ها در برابر استبداد

آغاز موج دیگری از اعتراضات خلق‌ها در برابر استبداد
اوین نژدت این روزها دربرخی از کشورهای خاورمیانه و جهان شاهد اعتراضات مردمی که شامل مطالبات مشابه و مشروع است، هستیم. از جلیقه زردها در فرانسه تا معترضین بولیوی، از توده‌ه...
بیشتر بخوانید

با روحیه‌ی روژآوایی علیه فاشیسم اردوغانی به‌پا خیزیم

با روحیه‌ی روژآوایی علیه فاشیسم اردوغانی به‌پا خیزیم
ریوار آبدانان حمله‌ی سرتاسری رژیم اشغالگر ترکیه به شمال و شرق سوریه در روز ۹ـ ۱۰ـ ۲۰۱۹ آغاز شد یعنی همزمان با سالروز توطئه‌ی بین‌الدولتی ۹ اکتبر ۱۹۹۸ علیه رهبر آپو. این ه...
بیشتر بخوانید

یک نسل کشی در راه است یک ژنوساید

یک نسل کشی در راه است یک ژنوساید
زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک نهم اکتبر همزمان با سالروز توطئه بین المللی علیه رهبر عبدالله اوجالان عملیات نظامی ترکیه علیه شمال و شمال شرق سوریه آغاز شد. بدون شک انتخاب ا...
بیشتر بخوانید

ترور فرهنگی در سیستم خسروانی

ترور فرهنگی در سیستم خسروانی
گلاویژ اورین پیشرفت فرهنگ جوامع و به‌مراتب پیشرفت زبان مجرد و خارج از حیطه‌ی دولت‌ها به وجود آمده است. با بررسی ژرف‌تر ساختار سیاسی، اجتماعی و حتی تاریخی ساختار «دولت» می...
بیشتر بخوانید

اصرار بر رویکردهای کلاسیک، نشانی از فروپاشی منطق دولتی

اصرار بر رویکردهای کلاسیک، نشانی از فروپاشی منطق دولتی
مجلس حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک 31/09/2019 آسیب‌پذیری و شکنندگی ساختار و اقتصاد گلوبال در مقطع کنونی، متاثر از تغییر و تحولات خاورمیانه امری بدیهی و غیرقابل انکار می‌باش...
بیشتر بخوانید

کوردستان لابراتوار سیاست سرکوب و شکنجه در ایران

کوردستان لابراتوار سیاست سرکوب و شکنجه در ایران
کاروان کارزان   زمانی که  قدرت در دست اقلیت خاصی از جامعه قبضه شد و  دوران اقتدارطلبی آغاز گشت؛ سرکوب برای  حفظ بقا و استمرار موجودیت این اقلیت به بخش لاینفکی از سیا...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 76 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر گردید. فایل شماره‌ی هفتادوشش، «تروریسم مقدس» نام‌ دارد و‌ به بررسی ابعاد وجودی «ترور و تروریسم...
بیشتر بخوانید