مقالات

توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد

توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد
سیامند موعینی توافق هستەای ایران با گروه 1+5 کارکرد خود را از دست دادە و برجام در وضعیتی بحرانی قرار دارد. خروج حکومت ترامپ از برجام، زمینە همکاری‌های تجاری و اقتصادی ایر...
بیشتر بخوانید

چيدمان پنهانی مظاهر قدرت

چيدمان پنهانی مظاهر قدرت
رامين گارا هر تمدنی دارای مظاهری است كه فريبنده‌ترين چيدمان‌های سياسی را در دستگاه‌های طويل و پيچيده خود در معرض انظار سياسی قرار میدهد ولی هيچ دودی از كنده آن برنمی‌خيزد...
بیشتر بخوانید

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است

بدون کوردستان، هر گونه تحول دمکراتیک در ایران محکوم به شکست است
با نگاهی به وضعیت کنونی جهان و خاورمیانه به راحتی می‌توان به نوعی ناپایداری و حالت ژله‌ای رویدادها برخورد.  بازه‌ی زمانی رخدادها چنان محدود است که شکاکیت در خوانش صحیح آن...
بیشتر بخوانید

آموزش دولتی، آسیمیلاسیون و امحای سیستماتیک

آموزش دولتی، آسیمیلاسیون و امحای سیستماتیک
آرین زانا از بدو ظهور دولت و بویژه سیستم تمامیت‌خواه دولت – ملت، قشر حاکم برای تسلط، نابودی و استحاله‌ی فرهنگ‌ها و هویت‌های متفاوت و متنوع روش‌های متفاوت و خصمانه‌ای را ب...
بیشتر بخوانید

ورود عصر نظامی به ساخت قدرت

ورود عصر نظامی به ساخت قدرت
آواشین آوا انقلاب خلق‌های ایران در بهمن ماە سال  ١٣٥٧با مشارکت گسترده طبقات مختلف مردم از جمله بازاریان، احزاب سیاسی مخالف حکومت پهلوی، روشنفکران، زنان و دانشجویان صورت گ...
بیشتر بخوانید

مبارزه با خشونت، مبارزه با ذهنیت "جنسیت گرایی" است

مبارزه با خشونت، مبارزه با ذهنیت "جنسیت گرایی" است
پیمان ویان کمپین مبارزه علیه خشونت که از سوی کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان آغاز شده، کمپینی استراتژیک است و در آن به مسائل بینادین زنان پرداخته شده و اتحاد و مبارزه ز...
بیشتر بخوانید

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد
مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار، مجموعه مقالات «شهید سیروان آریو لیلاخ» را منتشر کرد مرکز مطبوعات و رسانه‌ای جامعه‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار، مجموعه مقالات نوش...
بیشتر بخوانید