مقالات

مبارزه با خشونت، مبارزه با ذهنیت "جنسیت گرایی" است

مبارزه با خشونت، مبارزه با ذهنیت "جنسیت گرایی" است
پیمان ویان کمپین مبارزه علیه خشونت که از سوی کژار، جامعه زنان آزاد شرق کردستان آغاز شده، کمپینی استراتژیک است و در آن به مسائل بینادین زنان پرداخته شده و اتحاد و مبارزه ز...
بیشتر بخوانید

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد

مجموعه مقالات «شهید سیروان» منتشر شد
مرکز مطبوعات و رسانه‌ای کودار، مجموعه مقالات «شهید سیروان آریو لیلاخ» را منتشر کرد مرکز مطبوعات و رسانه‌ای جامعه‌ دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان – کودار، مجموعه مقالات نوش...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد

شماره‌ی‌ 74  نشریه‌ی‌ آلترناتیو منتشر شد
شماره‌ی‌ 74 نشریه‌ی آلترناتیو، ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک منتشر شد. این شماره‌ به بررسی ابعاد وجودی «ماشین تمدن» که روح مدرنیته‌ی سرمایه‌داری است، از جنبه‌ها...
بیشتر بخوانید

در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمائیم و آزاد گردیم.

در برابر خشونت متحد شویم، مبارزه نمائیم و آزاد گردیم.
  زیلان وژین، ریاست مشترک حزب حیات آزاد کردستان   سیستم اقتدارمحور موجود نشات گرفته از ذهنیت مردسالاری، جامعه را دچار بحران و به وضعیت بیمار مبتلا به سرطان و در...
بیشتر بخوانید

پژاک، پدیده‌ای نوین در حوزه‌ی سیاسی

پژاک، پدیده‌ای نوین در حوزه‌ی سیاسی
زاگروس مانی در این مقاله سعی بر آن است که لزوم تشکیل و پدید آمدن حزب حیات آزاد کوردستان- پژاک را با توجه به بسترهای تاریخ سیاسی تحلیل و ارزیابی نماییم. در واقع سوال محوری...
بیشتر بخوانید

خشونت همزاد مردسالاریست

خشونت همزاد مردسالاریست
دیانا اورین واقعیت عینی و موجود جامعه ایران عبارت شده از فقر، بحران و هرج و مرج اقتصادی، بحران مشروعیت و کارائی دولت و تنش‌های خارجی و داخلی در کنار آسیب‌های اجتماعی عمیق...
بیشتر بخوانید

پژاک و تجدد انقلاب سوسیالیستی در ایران 

پژاک و تجدد انقلاب سوسیالیستی در ایران 
گلاویژ اورین از ابتدای تقسیم کوردستان در سال 1514، در میانه‌ی جنگ چالدران مابین دولت‌های ایران و عثمانی کوردها در برابر این مرزبندی سیاسی مبارزه کرده‌اند و تا به امروز هم...
بیشتر بخوانید

سد‌های اشتباهی یا اشتباه سد‌سازی

سد‌های اشتباهی یا اشتباه سد‌سازی
شوگر چیا ایران خشک و خشک‌تر شده است. گرم شدن هوا، کاهش بارندگی و تغییر الگوی بارش از برف به باران در سالهای اخیر، همراه با مدیریت نابه‌سامان مدیریت آب، شرایط امروز ایران...
بیشتر بخوانید