مقالات

کنفدرالیسم دموکراتیک راه برون رفت از بحران

کنفدرالیسم دموکراتیک راه برون رفت از بحران
فواد بریتان – دولت همچون نهادی اصلی و بسیار قدیمی که سال‌ها است در راس قدرت بوده، شناخته‌ می‌شود. همان‌‌طور که می‌دانیم، دولت هیچ‌گاه با روش‌های دموکراتیک ایجاد نگر...
بیشتر بخوانید

آیا شوک‌های سیاسی و اجتماعی رژیم ایران در شرق کوردستان بە اهداف خویش می‌رسد؟

آیا شوک‌های سیاسی و اجتماعی رژیم ایران در شرق کوردستان بە اهداف خویش می‌رسد؟
شایان سنه ـ     شکنجه از آن دسته اعمالی‌ست که دولت‌ها به‌صورت سامانمند برای دستیابی به اهداف خود همواره مورد استفاده قرار داده‌اند. هدف از شکنجە را می‌توان سست‌نمودن اراد...
بیشتر بخوانید

خاورمیانه، در جستجوی سرنوشت خویش

خاورمیانه، در جستجوی سرنوشت خویش
باران بریتان – عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) خاورمیانه،‌ سرزمینی که در آن انسان، گذشته، حال و آینده‌اش را به صورتی همزمان می‌زید. تاریخ در این هارتلند کوچک...
بیشتر بخوانید

سکوت معنادار جامعه‌ی جهانی

سکوت معنادار جامعه‌ی جهانی
شیرزاد کمانگر عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) بحران‌های موجود در خاورمیانە بە مرحلەی حساسی رسیده است، به گونه‌ای که هم اینک مداخله و جنگ مستقیم روسیه بسیاری از معا...
بیشتر بخوانید

واشکافی و تحلیل اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران

واشکافی و تحلیل اوضاع سیاسی-اجتماعی ایران
سیامند معینی ـ عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان برای واشکافی و تحلیل بهتر اوضاع ایران، پیش از هر موردی بایست شرایط عمومی حاکمیت و اوضاع کشور، همچنین شرایط جامعە را در مقطع...
بیشتر بخوانید

KODAR: حماسه‌ی «کوبانی تنها نیست» را این‌بار در حمایت از شمال کوردستان تکرار کنیم

KODAR: حماسه‌ی «کوبانی تنها نیست» را این‌بار در حمایت از شمال کوردستان تکرار کنیم
در روزهای اخیر، مبارزات خلقمان در شمال کوردستان وارد مقطعی بس حساس و سرنوشت‌ساز شده است. تحولاتی که در این بخش از میهن‌مان روی می‌دهند بی‌شک برای تمام خلق کورد حیاتی و مه...
بیشتر بخوانید

شرق یک انقلاب

شرق یک انقلاب
اگر چه واکنش جامعه‌ی کورد در رویداد سیاسی مهاباد را می‌توان از منظر سیاسی و اجتماعی، واکنش ملتی پویا و کنش‌گر برای محکومیت و عدم پذیرش سیاست نظام جمهوری اسلامی خواند، اما...
بیشتر بخوانید