مقالات

رژیم استبدادی ایران بر لبه پرتگاه

رژیم استبدادی ایران بر لبه پرتگاه
زیلان وژین جنگ و رویارویی‌های نظامی و سیاسی در خاورمیانه هیچ‌گاه برنده‌ای نداشته و هیچ یک از طرفین تنش‌ها و درگیری‌ها، سودی از این جنگ افروزی‌ها نداشته‌اند و تنها مردمان...
بیشتر بخوانید

مدیران ناکارآمد؛ سرچشمه ی بحران در ایران

مدیران ناکارآمد؛ سرچشمه ی بحران در ایران
هوگر دلیل بدون شک انسان در آنچه امروزه به عنوان گرم شدن جهانی از آن یاد می شود، نقش چشم گیر و موثری دارد. دخالت وبرداشت های بی حد وحصر انسانها از طبیعت باعث دگرگونی عظیمی...
بیشتر بخوانید

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد

شماره جدید فصلنامه ملت دموکراتیک با عنوان «اکو اقتصاد سبز» منتشر شد
مرکز مطبوعات جامعه‌ی دموکراتیک و آزاد شرق کوردستان-کودار برای شناخت بیشتر، نظرگاه راهبردی سیستم کودار نسبت به حوز‌ه‌ی اقتصاد و زیست‌بوم و همچنین نقش‌ویژه‌ی آن‌ها در سیستم...
بیشتر بخوانید

عصر انقلاب زن ،آفرینش جامعه ای نوین

عصر انقلاب زن ،آفرینش جامعه ای نوین
تنیا هایا کوردستان از اولین سرزمین‌هایی است که در آن زن و مرد از یکسانی و عدالت برخوردار بوده‌اند و زنان به عنوان پیشاهنگان چنین جامعه‌ای در تمامی حوزه‌های زیستی و اجتماع...
بیشتر بخوانید

   سیل درآمدی بر ناکارآمدی دولت

   سیل درآمدی بر ناکارآمدی دولت
دیانا اورین  در میان انبوه مشکلات اقتصادی من جمله تورم، رکود اقتصادی و فقر، نابرابری و تبعیض، در آغاز سال جدید سیل و آبگرفتگی در بسیاری از شهرهای ایران مصائب مردم را دوچن...
بیشتر بخوانید

نیرو و پتانسیل گذار از جمهوری اسلامی بە جمهوری دموکراتیک، خود جامعە است

نیرو و پتانسیل گذار از جمهوری اسلامی بە جمهوری دموکراتیک، خود جامعە است
سیامند معینی سیستم و نظام غیردموکراتیک و الیگارشیک جمهوری اسلامی ایران رهاوردی جز بحرانهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی برای خلقهای ایران در بر نداشتە است. جمهوری ا...
بیشتر بخوانید

کردستان پاشنه آشیل ترکیه و چشم اسفندیار ایران

کردستان پاشنه آشیل ترکیه و چشم اسفندیار ایران
باران بریتان در طی دو دهه اخیر مناسبات سیاسی، اقتصادی و نظامی ترکیه و ایران با همه فرازوفرودهایش همواره دارای یک فکت مشترک بوده است؛ مساله کرد. نقاط فصل این دو دولت یونیت...
بیشتر بخوانید

شکاف ایدئولوژیک در ایران و پیامدهای آن

شکاف ایدئولوژیک در ایران و پیامدهای آن
  زیلان وژین تغییر در ساختار و ایدئولوژی یک سیستم در زمان ناکارآمدی گریزناپذیر است. اگر بر اساس واقعیت‌ها و نیازهای جامعه و شرایط سیاسی و اجتماعی در مواقع بایسته تغی...
بیشتر بخوانید

نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰

نشریه‌ی آلترناتیو شماره‌ی ۷۰
شماره‌ی ۷۰ نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید. هفتادمین شماره‌ی نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی جزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر شد. در این شماره می‌خوانیم:   الیگارشی شیعی...
بیشتر بخوانید