مقالات

سرنوشت در خیابان رقم خواهد خورد

سرنوشت در خیابان رقم خواهد خورد
مازیار کارن عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان‌ـپژاک یکی از بزرگترین معضلات و مسایلی که جوامع تحت ستم و استثمار بدان گرفتارند حضور طیفی است که خواهان میانجی‌گری و جمع بین مص...
بیشتر بخوانید

آلترناتیو شماره‌ی ۶۴

آلترناتیو شماره‌ی ۶۴
آلترناتیو شماره‌ی ۶۴ ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان-پژاک منتشر شد در این شماره خواهید خواند آسیب‌شناسی احزاب چپ و لزوم همگرایی و اتحاد دغدغه‌های مشترک چپ‌ها آزمونی فرا...
بیشتر بخوانید

انقلاب خاورمیانه، انقلاب زنان

انقلاب خاورمیانه، انقلاب زنان
زیلان وژین سیستمهای قدرت محور برای تداوم حیات سیاسی خویش بیشتر بر سیستم مجلس و انتخابات اصرار می ورزند و چون از نارضایتی مردم آگاهند هر زمان چوب ظلم و بی عدالتی آنان بر س...
بیشتر بخوانید

مصاحبه وبگاه پژاک با زیلان وژین در مورد نقش جنبش زنان در پیشبرد جامعه

مصاحبه وبگاه پژاک با زیلان وژین در مورد نقش جنبش زنان در پیشبرد جامعه
– در دهه‌های اخیر جنبش و حرکت زنان دچار شدت و ضعف‌های زیادی شده است این شدت و ضعف‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی قابل رویت است. دلیل عدم استمرار در حوزه‌ها...
بیشتر بخوانید

رهبريت در کوردستان و موانع و آسیب ها

رهبريت در کوردستان و موانع و آسیب ها
«سربرز کرماشان» کوردها در عرصه ی نظامی، جنگجویان ماهری هستند. آنها بارها در راستای تعیین سرنوشت و حقوق خویش، دست به قیامها و عصیان های خونینی نموده اند. به طوریکه میتوان...
بیشتر بخوانید

خاورميانه «از مونارشي تا دموکراسي»

خاورميانه «از مونارشي تا دموکراسي»
«پارتیزان منگور» بحث را با این سوالات میتوان آغاز نمود: پیشاهنگ یا رهبر کیست و چه نقشی در تحولات اجتماعی و مسائل سیاسی میتواند ایفا نماید؟ آیا رهبری را میتوان به عنوان یک...
بیشتر بخوانید

آبادی دموکراسی و ناکجاآباد اقتصاد مقاومتی!

آبادی دموکراسی و ناکجاآباد اقتصاد مقاومتی!
ریوار آبدانان ایران با شعار «اقتصاد مقاومتی‌ـ اشتغال و تولید» به استقبال سال 96 رفت. سالی که از ‌هم‌اکنون، آبستن رخدادهایی بزرگ است. نظام جمهوری اسلامی فعلا بازی برجام(تو...
بیشتر بخوانید

هویت و آزادی | سربرز کرماشان

هویت و آزادی | سربرز کرماشان
برگرفته از آلترناتیو شماره‌ی ۶۰| یکی از مهم‌ترین چالش‌های مداوم پیش‌‌روی سیاست‌ورزی جامعه‌ی کورد، مسئله‌ی هویت است. مسئله‌ای که قیام‌های هویت‌خواهی متعددی را در طول تاریخ...
بیشتر بخوانید