مقالات

مسئله‌ی زن در جامعه‌ی خاورمیانه

مسئله‌ی زن در جامعه‌ی خاورمیانه
  برگرفته‌از مانیفست تمدن دموکراتیک،‌ جلد‌چهارم، عبدالله‌اوجالان نکته‌ی حائز اهمیت این است که مسائل زن در جامعه، پیش از هر چیز در چارچوب ابعاد تاریخی-اجتماعی ارزیابی گردن...
بیشتر بخوانید

مدل دولت-ملت شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه

مدل دولت-ملت شیعی ایران و نقش آن در خاورمیانه
عبدالله اوجالان انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ ایران، به اندازه‌ای که سیاسی است، یک انقلاب فرهنگی نیز می‌باشد. این انقلاب توانش را صرفا از سازماندهی علمای شعه کسب نکرد، بلکه بالعکس،...
بیشتر بخوانید

نگاهی گذرا به چگونگی روی کارآمدن حکومت ایران

نگاهی گذرا به چگونگی روی کارآمدن حکومت ایران
غفور محمدی ٤۲ سال از حاکمیت خونبار نظام موجود بر خلق‌های ایران می‌گذرد. ٤۲ سال توطئە، دروغ، فریب، قتل، ترور، اعدام، تیرباران و تجاوز. ٤۲ سال کشتار خلق‌ها، پاکسازی دگراندی...
بیشتر بخوانید

تکرار تاریخ دشمنی با آزادی و انسانیت

تکرار تاریخ دشمنی با آزادی و انسانیت
پیمان ویان بدون شک سده‌ی بیست، سده‌ای است که در تاریخ بشریت بیش‌ترین جنگ‌های ویرانگر و قتل‌عام به وقوع پیوسته‌ است. در ادامه و در سده‌ی ۲۱ با ظهور ذهنیت دولت ملت و لویاتا...
بیشتر بخوانید

کتاب کردها – بررسی کتاب‌ها و‌ آثار عبدالله اوجالان

کتاب کردها - بررسی کتاب‌ها و‌ آثار عبدالله اوجالان
آ. کاردوخ خلق کرد در منطقه همواره از عناصر اساسی فرهنگی‌ـ اجتماعی و در مقاطعی نیز از فاکتورهای مهم قدرت و مدیریت بوده و به پشتوانه این پیشینه‌ی فرهنگی‌ـ‌ اجتماعی نیز توان...
بیشتر بخوانید

انقلاب آزادی زن انتقام از توطئه گران خواهد بود

انقلاب آزادی زن انتقام از توطئه گران خواهد بود
اوین تجدت از سرزمینی که همواره مورد استعمار، استثمار و فشار قرار گرفته بود، از همان جایی که استخوان کشتارهای دسته جمعی قرن هنوز دفن نشده بود، اقدام‌های هویت‌زدایی تا دورد...
بیشتر بخوانید