مقالات

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است

پژاک: هم‌پیمانی و مبارزه مشترک ملل تحت ستم، با کارگران و زحمتکشان متضمن نظمی عادلانه است
امسال در شرایطی به اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگری نزدیک شدیم که پیامد بحران ساختاری ایران و بر متن آن، تشدید تحریم های اقتصادی و پیامدهای شیوع گسترده کرونا شرایط بسی...
بیشتر بخوانید

پژاک: فلسفه، ذهنیت، انسان‌سازی و روشنگری است

پژاک: فلسفه، ذهنیت، انسان‌سازی و روشنگری است
رامین گارا در تاریخ هر ملت، آنچه به‌مثابه برآیند فرهنگ و تمدن یک ملت برآید، همچون یک ذهنیت غالب در جامعه تبلور عینی می‌یابد. این ذهنیت می‌تواند از حیث مادی و معنوی ملتی ر...
بیشتر بخوانید

جنگ با رهبر آپو، تسویه‌حساب تاریخی

جنگ با رهبر آپو، تسویه‌حساب تاریخی
مظلوم هفت تن برای درک بهتر مقوله‌ی اعمال سیاست غیراخلاقی – غیرانسانی ایزولاسیون لازم است شعله‌ی توطئه‌ی بین‌الدولی علیه رهبر آپو و جنبش آزادی‌خواهی خلق کورد را درک کرد که...
بیشتر بخوانید

سیستم خودمدیریت دموکراتیک مسیر گذر از بحران و معضلات است

سیستم خودمدیریت دموکراتیک مسیر گذر از بحران و معضلات است
سیامند معینی – ریاست مشترک پژاک قدرت‌های جهانی از اوایل دهەی ٩٠ به شکلی نوین خاورمیانە را طرح ریزی کردند. بخشی از نیروهای منطقەای در این معادلات نقش گرفتند و با پروژەی اس...
بیشتر بخوانید