مقالات

رابطه با ترکیه، خطای استراتژیک میانه روهای ایران

رابطه با ترکیه، خطای استراتژیک میانه روهای ایران
ریوار آبدانان کشوری که دموکراسی در آن ریشه نداوند، طوفان جنگ و بحران طومارش را درهم خواهدپیچید. کودتای 15 جولای ترکیه زلزله‌ای سیاسی بود که هرچند فرجامش سرنگون‌سازی رژیم...
بیشتر بخوانید

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است – بخش پایانی

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است - بخش پایانی
چه تمامی احزابی كه در مركز با دال اعظم ملت ایران به فعالیت پرداختند و چه احزابی كه در خارج از مركز به نام خلق‌های خویش به امر سیاست مبادرت ورزیدند، به‌رغم تفاوت‌های ظاهری...
بیشتر بخوانید

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است. – بخش دوم

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است. - بخش دوم
تحزب نیز به مانند سایر مولفه‌ها كه به كشورهای غیر غربی وارد شد تنها در حوزه‌ی روبنایی كالبد یافت. به‌ویژه در ایران آن زمان كه گفتمان غالب در حوزه‌ی اندیشه‌ی سیاسی گفتمان...
بیشتر بخوانید

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است. بخش اول

شکوفایی خرد اجتماعی عملی جمعی است. بخش اول
مازیار کارن، عضو مجلس پژاک: در این مختصر سعی بر این خواهیم داشت تا به بررسی بستر اندیش‌های معضل تكوین حزبی در ایران بپردازیم. به جای پرداختن به این مسئله از راهی متدوال و...
بیشتر بخوانید

خودمختاری و دمکراسی از دیدگاه کورنلیوس کاستوریادیس

خودمختاری و دمکراسی از دیدگاه کورنلیوس کاستوریادیس
اندیشه‌ی انتقادی کورنلیوس کاستوریادیس با آن که مدتی طولانی در دسترس همگان نبوده است، اما بر تشکّل فکری جریان‌های سیاسی بیست‌ساله‌ی اخیر فرانسه و دیگر کشورها نیز بی‌تأثیر...
بیشتر بخوانید

مبارزی به نام زندان

مبارزی به نام زندان
کاوه ئه‌والان ـ زنده آنان‌اند که پیکار می‌کنند آنان که جان و تنشان از عزمی راسخ آکنده است آنان که از شیب تند سرنوشتی بلند، بالا می‌روند و پیوسته  در خیال خویش آرزویی بزرگ...
بیشتر بخوانید

گذار  از هویت مرثیه‌سرا به هویت شادان انقلابی

گذار  از هویت مرثیه‌سرا به هویت شادان انقلابی
مقاله‌ای از شهید هیژا  مَد (مریوان) در ژماره 56 نشریه آلترناتیو چاپ شده است. وضعیت خلق کورد در طول تاریخ معاصر فراز و فرود‌های فراوانی در عرصه‌ها‌ی مختلف به‌ خود دیده‌است...
بیشتر بخوانید