مقالات

جهانی سازی یك طرفه، فاشیسم مدرن علیه خلق‌های جهان

جهانی سازی یك طرفه، فاشیسم مدرن علیه خلق‌های جهان
سیروان آریو لیلاخ — در روند جهانی‌سازی(گلوبالیزاسیون)، به سبب افزایش سرعت تبادل اندیشه‌ها، باوری‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و کالا ـ‌که به نوبه‌ی خویش حامل ارزش و فرهنگ...
بیشتر بخوانید

کنگره دموکراتیک ملی کورد، مرکز دیپلماسی چاره یاب است

کنگره دموکراتیک ملی کورد، مرکز دیپلماسی چاره یاب است
ریوار آبدانان — تجزیه کوردستان در میان چهار دولت‌ـ‌‌ملت خاورمیانه کاراترین ابزاری بود که نیروهای جهانی در قرن گذشته از آن جهت کنترل منطقه استفاده کردند. این امر هم...
بیشتر بخوانید

روژئاوا، سنگر مقاومت کل کوردستان است

روژئاوا، سنگر مقاومت کل کوردستان است
به مناسبت سالگرد انقلاب 19 جولای غرب کوردستان(روژئاوا)، سفری به این بخش کوردستان داشتیم تا پیام حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) را به عموم خلق مبارزمان در غرب کوردستان برسان...
بیشتر بخوانید

خشنونت دولتي عليه زنان ايراني

خشنونت دولتي عليه زنان ايراني
پديده‌ي خشونت يكي از جمله آسيب‌هاي اجتماعي است كه امروزه در حوزه‌ي حقوق بشر و گفتمان بين المللي بيشتر از هر موضوع ديگري مورد تحقيق و تفحص قرار مي‌گيرد. اين نوع آسيب اجتما...
بیشتر بخوانید

وضعيت سياسي و اقتصادي زنان در ايران

وضعيت سياسي و اقتصادي زنان در ايران
سياست‌هاي اعمال‌شده از سوي دولت، جامعه و به‌خصوص موقعيت زن را با نابساماني‌هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و … مواجه نموده و در بحران اجتماعي فرو برده است. نظام ديني با...
بیشتر بخوانید

تحقيقي در باب پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک و زواياي آن

تحقيقي در باب پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک و زواياي آن
پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسايل اجتماعي را که از ريشه‌هاي تاريخي برخوردار مي‌باشند، روي هم انباشته و با تلنبارکردن، آن‌ها را به صورت گره‌ي کوري براي جامعه...
بیشتر بخوانید

انتخابات ایران، فرصت‌ها و دست‌هایی كه رو شد!

انتخابات ایران، فرصت‌ها و دست‌هایی كه رو شد!
ریوار آبدانان — انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید ولی مسائلی كه در ارتباط با آن روی داد مستلزم بازنگری و تحلیل بیشتری هستند تا بتوان به درك صحیحی از وضعیت ك...
بیشتر بخوانید

انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت

انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت
سیروان آریو لیلاخ –  تمامی نظام‌های قدرت برای مشروعیت‌بخشی به خویش، بی‌‌عدالتی را در ورای یك دموكراسی شكلی (فرمالیته، صوری) پنهان می‌كنند. درچنین نظام‌هایی، حال تحت...
بیشتر بخوانید