مقالات

تحقيقي در باب پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک و زواياي آن

تحقيقي در باب پروژه‌ي خودمديريتي دموکراتيک و زواياي آن
پنج هزار سال است که نظام تمدن مرکزي تمامي مسايل اجتماعي را که از ريشه‌هاي تاريخي برخوردار مي‌باشند، روي هم انباشته و با تلنبارکردن، آن‌ها را به صورت گره‌ي کوري براي جامعه...
بیشتر بخوانید

انتخابات ایران، فرصت‌ها و دست‌هایی كه رو شد!

انتخابات ایران، فرصت‌ها و دست‌هایی كه رو شد!
ریوار آبدانان — انتخابات ریاست جمهوری ایران به پایان رسید ولی مسائلی كه در ارتباط با آن روی داد مستلزم بازنگری و تحلیل بیشتری هستند تا بتوان به درك صحیحی از وضعیت ك...
بیشتر بخوانید

انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت

انتخابات ایران ماكت پوسیده‌ی مشاركت
سیروان آریو لیلاخ –  تمامی نظام‌های قدرت برای مشروعیت‌بخشی به خویش، بی‌‌عدالتی را در ورای یك دموكراسی شكلی (فرمالیته، صوری) پنهان می‌كنند. درچنین نظام‌هایی، حال تحت...
بیشتر بخوانید

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان

حماسە زندان سرمشق مبارزەی جوانان
مجلە آلترناتیو، زردشت روژهلات — با آلوده نمودن جامعه به قدرت و انحصار‌طلبی، مقاومت به بخش‌‌جدایی ناپذیر از زندگی اجتماعی تبدیل شد. در طول تاریخ جامعه بشری، خط مقاوم...
بیشتر بخوانید

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان

روژئاوا سمبل اتحاد جوانان
باهوز ‌سیروان — با گذشت تقریبا 2600 سال از فروپاشی کنفدراسیون ماد، خلقمان تا کنون نتوانسته جایگاه قبلی خویش را از لحاظ سیاسی بازیابد.از فروپاشی کنفدراسیون مادها بدی...
بیشتر بخوانید