مقالات

15فروردین(4 آوریل) رستاخیز ملت های تحت ستم

15فروردین(4 آوریل) رستاخیز ملت های تحت ستم
شوگر چیا در دورانی که ما زندگی می‌کنیم، انسانیت دچار بحران شدید هویتی گشته و راه‌حل‌های ارائه شده دیگر جوابگوی نیازهای جامعه بشری نیستند، به این دلیل برای دستیابی به یک ز...
بیشتر بخوانید

ساختار فاسد، بحرانی فراسوی مظاهر قانون اساسی

ساختار فاسد، بحرانی فراسوی مظاهر قانون اساسی
رامین گارا مبحث انتخابات در نظام ايران به قانون اساسی ضددموكراتيك بازمی‌گردد. قوانين نظام آبشخور ستم ملی عليه مليت‌هايی است كه بطور اخص در چهار دهه گذشته با «مهندسی زور»...
بیشتر بخوانید

گام دوم انقلاب، پروژه برقراری تمدن نوین اسلامی

گام دوم انقلاب، پروژه برقراری تمدن نوین اسلامی
مظلوم هفت تن گام دوم انقلاب یا به عبارتی دیگر گسترش و نفوذ سیطره‌ی حاکمیتی رژیم ولایت مطلقه‌فقیه در سطح منطقه و فرا‌منطقه از اهداف اصلی رژیم است و آن را نه تنها هدفی جهت...
بیشتر بخوانید

آخرین سکانس نمایشی چهل ساله

آخرین سکانس نمایشی چهل ساله
جوانا سنە معیار دموکراسی و آزادی یک جامعه برمبنای اخلاقی و سیاسی بودن آن جامعه می‌باشد، اگر در جامعەای سیاست از طریق مدیریت آزادانە تعریف شود و تمامی افراد جامعە در پیشبر...
بیشتر بخوانید

کلیت رژیم محصول انتصاب است نە انتخاب، چه باید کرد؟

کلیت رژیم محصول انتصاب است نە انتخاب، چه باید کرد؟
اهون چیاکو نیک می‌دانیم کە رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی به‌عنوان یک ضد‌انقلاب از درون انقلاب ٥٧ سر برآورد، با این وصف، کلیت آن، محصول انتصابی است کە از سوی سیاست سرمایە جها...
بیشتر بخوانید

زیلان وژین: رژیم استبدادگر ایران مشروعیت مردمی‌اش را از دست دادە است

زیلان وژین: رژیم استبدادگر ایران مشروعیت مردمی‌اش را از دست دادە است
با توجە بە محوریت نشریە آلترناتیو بە مقولەی انتخابات در ایران، هیئت تحریریە تصمیم بر آن گرفت مصاحبەای اختصاصی با زیلان وژین، ریاست مشترک پژاک در مورد یازدهمین دورەی مجلس...
بیشتر بخوانید

عدم انسجام و مشروعیت، ارکان رژیم ایران را دچار پوسیدگی و ناکارآمدی نموده است

عدم انسجام و مشروعیت، ارکان رژیم ایران را دچار پوسیدگی و ناکارآمدی نموده است
در نگاهی کلی به وضعیت کنونی سیستم مدرنیته‌ی کاپیتالیستی، گرفتار شدنش در بحرانی ساختاری و عمیق کاملا مشهود است. این سیستم، سرمنشا بحران، کائوس و درگیری است که با توسل به ت...
بیشتر بخوانید

بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي

بيوقدرت، سلاح دولت‌ـ ملت براي ستم ملي
رامين گارا مقوله‌ی بيوقدرت(زيست‌قدرت) به معناي خاص وعام ‌واژه‌ا‌ی مفهومي در ادبيات سياسي معاصر، به شيوه كاملاً سلطه‌مدارانه معطوف به «ساختار قدرت» در هر كشوري به‌ويژه اير...
بیشتر بخوانید