مقالات

کولونیالیسم، سرمنشا و تعمیق ‌دهنده‌ خیانت

کولونیالیسم، سرمنشا و تعمیق ‌دهنده‌ خیانت
بیکس کوردستانی هرچند در افکار عمومی، ادبیات سیاسی و فرهنگی کُردستان بسیار  از پدیده‌ی «خیانت»  بحث صورت  می‌گیرد و  هرچند این مباحث آموزنده‌اند، اما بسیار تک بعدی، سطحی و...
بیشتر بخوانید

دوران به پايان رسيدن اسلام قدرت‌محور

دوران به پايان رسيدن اسلام قدرت‌محور
 جهان اَرَن بسياری اسلام را بويژه در سده‌ی بيستم همچون «گنج»ی بی‌صاحب بکار بردند! اکثر آنانی که خويش را صاحب اين «گنج» می‌ناميدند، عموما فوايدی نيز از آن کسب کردند. آنان...
بیشتر بخوانید

علل جلوگیری از بیانی آزاد – انسانی آزاد

علل جلوگیری از بیانی آزاد - انسانی آزاد
تولهلدان بیان در تعریفی کلی؛ بیان، سخن یا گفتار بە معنی اظهار واقعیات است کە بنا بە تحلیلات هوش تحلیل‌گر و حتی هوش عاطفی در مغز انسان شکل گرفتە و از طرق مختلف؛ از جملە گف...
بیشتر بخوانید

کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟

کیسه‌ی پینه بسته‌ی بودجه‌ی سال برای زنان چه دارد؟
اوین نژدت قبل از پرداختن به بودجه ی سال، باید مختصرأ جایگاه زن را در اقتصاد ایران تعریف کرد. آیا در عرصه ی اقتصادی ایران می توان تعریفی درست بنا به منافع زن ارائه داد؟ به...
بیشتر بخوانید

 رویکرد حاکمیت ایران در برابر آین یاری

 رویکرد حاکمیت ایران در برابر آین یاری
از تحریف تا تکفیر  برخودان شوان روی کار آمدن یک حکومت اسلام‌گرای شیعی در ایران در سال ۱۹۷۹(۱۳۵۸خورشیدی) از همان آغاز برای گروه­های مختلف مردم و به ویژه اقلیت­های دینی و م...
بیشتر بخوانید

سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک؛ نوید یک انقلاب جهانی

سیستم کنفدرالیسم دموکراتیک؛ نوید یک انقلاب جهانی
گُلان فهیم عمق و ژرفایابی بحران‌ به گونه‌ای وسیع و همه‌جانبه‌ در ساختار سیاسی-مدیریتی نظام سرمایه‌داری، گریبان جامعه‌ی بشری در سراسر دنیا را گرفته است. این بحران‌ها به طو...
بیشتر بخوانید

اقتصاد مقاومتی ایران، دولتی است نه مردمی

اقتصاد مقاومتی ایران، دولتی است نه مردمی
رامتین صبا اقتصاد ایران در وضعیت فوق‌بحران قرار دارد. نجات این اقتصاد بیمار که آه از نهاد جامعه برآورده، تنها به‌دست جامعه‌ی آزاد صورت می‌گیرد، اما جامعه و مردمی آزاد در...
بیشتر بخوانید