مقالات

انكار زندانی سیاسی، تبعیض در آزادی

انكار زندانی سیاسی، تبعیض در آزادی
آرگش کارزان ─ وقتی به واژه‌هایی مانند دموکراسی، آزادی، حقوق بشر و مانند آنها بر‌می‌خوریم، یكی از مواردی كه شاید به صورت ناخود‌آگاه در ذهن تداعی شود، زندانیان سیاسی و یا آ...
بیشتر بخوانید

سیستم آموزشی در ایران؛ تأثیرات و پیامدهای مخرب آن در شكل‌گیری شخصیت

سیستم آموزشی در ایران؛ تأثیرات و پیامدهای مخرب آن در شكل‌گیری شخصیت
آرگش کارزان ─ اگر نگاهی به پیرامون خود بیندازیم و کمی به ویژگی‌های رفتاری و شخصیت افراد توجه نمائیم، می‌بینیم که همه‌ی آدم‌های دور و بر ما دارای خصوصیات شخصیتی مشترکی هست...
بیشتر بخوانید

با دشمنان مروت با دوستان… [خوانشی بر ویژگیهای دیپلماسی ایرانی]

با دشمنان مروت با دوستان... [خوانشی بر ویژگیهای دیپلماسی ایرانی]
گریلا كوردستانی ─ چالش‌های پیش روی دولت یازدهم تلی‌ انباشته‌ شده از مشكلات لاینحل مانده‌ی تمامی طول حیات جمهوری اسلامی ایران است. این مشكلات واقعیت‌‌هایی هستند كه تا به ح...
بیشتر بخوانید

كثرت فرهنگی فرصتی برای تكوین ملت دموكراتیك

كثرت فرهنگی فرصتی برای تكوین ملت دموكراتیك
زاگروس به‌رزه‌وان — مجلەی آلترناتیو تمام جاندارانی كه امروزه در این كره‌ی خاكی زندگی می‌كنند هر كدام شیوه‌ی خاص زندگی خود را دارند كه آن‌ها را به صورت نمونه‌‌ای ویژ...
بیشتر بخوانید

ملی‌گرایی ایرانی‌ـاسلامی و ترور، آغاز شكست‌خوردن روند اعتدال

ملی‌گرایی ایرانی‌ـاسلامی و ترور، آغاز شكست‌خوردن روند اعتدال
ریوار آبدانان — دولت تدبیر و اعتدال با شعار آمد اما به نظر می‌رسد كه قادر نیست تفاوتی ماهیتی با دولت احمدی‌نژاد از خود نشان دهد. این مسئله در دو مورد اساسی خود را ن...
بیشتر بخوانید

جهانی سازی یك طرفه، فاشیسم مدرن علیه خلق‌های جهان

جهانی سازی یك طرفه، فاشیسم مدرن علیه خلق‌های جهان
سیروان آریو لیلاخ — در روند جهانی‌سازی(گلوبالیزاسیون)، به سبب افزایش سرعت تبادل اندیشه‌ها، باوری‌ها، ارزش‌ها، فرهنگ‌ها و کالا ـ‌که به نوبه‌ی خویش حامل ارزش و فرهنگ...
بیشتر بخوانید