مقالات

مبارزه‌ی انقلابی، پیش‌شرط کسب آزادی و دموکراسی

مبارزه‌ی انقلابی، پیش‌شرط کسب آزادی و دموکراسی
اهون چیاکو اگر بخواهیم بە وضعیت سیاسی خاورمیانە بپردازیم، یقین باید مسئلە رویارویی استعمارگران کردستان، به‌ویژە ایران و ترکیە با خلق کرد و جنبش رهایی‌بخش را مبنای تحلیل ق...
بیشتر بخوانید

آلودگی کره‌ی‌زمین، ناشی از آلودگی نظام جهانی است.

آلودگی کره‌ی‌زمین، ناشی از آلودگی نظام جهانی است.
بیکس کوردستانی اگر چه مبحث ما زیست‌بوم‌شناسی است و این بحث محتوای ایدئولوژیکی، سیاسی، جامعه‌شناختی، علمی، تاریخی و فلسفی دارد،‌‌ اما  با تمام این  جوانب و محتویات ارتباطی...
بیشتر بخوانید

گدایی حقوق خلق ها دور از شعور سیاسی و انقلابی است

گدایی حقوق خلق ها دور از شعور سیاسی و انقلابی است
سیامند معینی استقرار آزادی، دموکرسی و جامعەای مدنی، نیازمند مقدمات و پیش زمینەهایی است همانند ساختار مناسب اجتماعی، سطح رشد و توسعە اجتماعی و اقتصادی. بستر مناسب با بینش...
بیشتر بخوانید

فساد؛ روغن چرخ قدرت، سلطه و اقتدار در ایران

فساد؛ روغن چرخ قدرت، سلطه و اقتدار در ایران
آمد شاهو تعریف فساد در ایران هر شیوه‌ی استفاده‌ی نامشروع از مسئولیت، اختیارات و قدرت و تصرف غیرقانونی و غیراخلاقی در اموال عمومی به منظور بهره‌وری و سو‌ء‌استفاده از امکان...
بیشتر بخوانید

«کارزار «آری به دموکراسی، نه به اعدام» کارزار خلق‌‌هاست»

«کارزار «آری به دموکراسی، نه به اعدام» کارزار خلق‌‌هاست»
آزادی خلق کُرد و سایر ملل تحت ستم خاورمیانه به مبارزه‌ رادیکال و خلقی نیاز دارد. هیچ مبارزه‌ای بدون زیربنای فکری برای عمل رادیکال انقلابی علیه فاشیسم در جوامع ممکن نیست ز...
بیشتر بخوانید

سومین کنگره کودار، آغاز مرحله‌ای نوین برای جامعه

سومین کنگره کودار، آغاز مرحله‌ای نوین برای جامعه
رامین گارا اوضاع کردستان سومین کنگره کودار درحالی برگزار گردید که اوضاع کردستان، ایران و خاورمیانه بسیار بحرانی و درگیر جنگ جهانی بنیان‌برانداز سوم است و کماکان کانون این...
بیشتر بخوانید

زندانیان سیاسی زن نماد مقاومت و استبدادستیزی

زندانیان سیاسی زن نماد مقاومت و استبدادستیزی
پیمان فیان وجود نارضایتی و خیزش در یک نظام نشان دهنده‌ی اقتدارطلبی، ستم و نابرابری در آن است. حکومت ایران بر اساس  حذف مخالفان و تبعیض پایه‌ریزی شده است. هر زمان که فشاره...
بیشتر بخوانید

سیاست‌های کُردستیزی و وضعیت زنان در زندان

سیاست‌های کُردستیزی و وضعیت زنان در زندان
بسی شاماری در قوانین بین‌المللی و داخلیِ بیشترِ کشورها، حقوق زندانیان امری «مسلم» است، اما آنچه برجسته می‌نماید، کیفیت نظارت بر رعایت این حقوق در زندان‌ها است. حقوقی که ب...
بیشتر بخوانید

نظام آموزشی زن‌ستیز ایران و کارکردهای آن

نظام آموزشی زن‌ستیز ایران و کارکردهای آن
بهار اورین دوران مدرسه و تحصیل بلکه برای بسیاری تداعی‌کننده‌ی روزهای خاطره‌انگیزی باشد. اما برای کسانی که در سرزمینی مستعمره زندگی می‌کنند این روزها متفاوت و طعم تلخی دار...
بیشتر بخوانید