شهیدان

کودار: حلبچه، همچنان فریاد آزادی و رهایی کوردستان را زنده‌نگاه‌داشته‌ است

کودار: حلبچه، همچنان فریاد آزادی و رهایی کوردستان را زنده‌نگاه‌داشته‌ است
بیست‌و ششم اسفند ماه برابر با شانزدهم مارس، هر سال یاد‌آور تراژدی انسانی حلبچه، خود تاریخی از قتل‌عام انسان در قرنی‌ست که گویای این واقعیت است که ارزش‌های اخلاقی جامعه‌ی...
بیشتر بخوانید