مطالب ویژە

سال ۲۰۲۲ را به سال ارتقای مبارزات خلق‌محور در ایران و مطالبات دموکراتیک خلقها مبدل‌سازیم

سال ۲۰۲۲ را به سال ارتقای مبارزات خلق‌محور در ایران و مطالبات دموکراتیک خلقها مبدل‌سازیم
    سال ۲۰۲۱ در زمینه وقایع مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در مسیر مبارزات خلق‌ها سالی لبریز از تحولات برای ایران و شرق کوردستان بود. در این سال، بحران‌...
بیشتر بخوانید

سازمان‌یابی خلق‌ها علیه فاشیسم در ایران ضرورت مبارزات است

سازمان‌یابی خلق‌ها علیه فاشیسم در ایران ضرورت مبارزات است
 بحران‌ها در ایران به سطح خطرناک‌تری رسیده. جامعه ایران و شرق کوردستان اسیر سرکوب‌گری گشته که به یک پدیده فراگیر با برنامه‌ریزی از پیش‌تعیین‌شده مبدل گشته. نه اصلاحات ساخ...
بیشتر بخوانید

رویدادهای آیندە منطقە بە چە سمت و سویی خواهد رفت؟

رویدادهای آیندە منطقە بە چە سمت و سویی خواهد رفت؟
سیامند معینی – ریاست مشترک پژاک معادلات و روابط در منطقە،  روزانە متحول می شود و روند ثابت و پایانی وجود ندارد. طالبان در افغانستان با بهره گیری از علایق و احساسات ضد خار...
بیشتر بخوانید

شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید

شماره‌ی ٩٨ی نشریه‌ی آلترناتیو منتشر گردید
شماره ی ٩٨ی نشریه ی آلترناتیو ارگان رسمی حزب حیات آزاد کوردستان – پژاک منتشر گردید. در این شماره از نشریه‌ی آلترناتیو ارگان رسمی پژاک، طی مقالاتی به بررسی اتحاد ملی در کو...
بیشتر بخوانید

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند

زنان طرفدار جنگ و خونریزی نیستند
زیلان وژین جنگ و درگیری های خشونت بار بشکلی هدفمند و طرح ریزی شده پدیده ای است که همزمان با سیستم های سلطه گر مردسالار بمیان می آیند. جنگ سیستماتیک که تالان، غارت، اسارت...
بیشتر بخوانید

تغییر ساختاری در ایران بدون خیزش و خیابان امکان‌ناپذیر است

تغییر ساختاری در ایران بدون خیزش و خیابان امکان‌ناپذیر است
 تداوم خیزش خلق آزادیخواه استان خوزستان و اقلیم الاحواز اعم از عرب و  لر و سرایت تدریجی آن به سایر نقاط و شهرهای ایران و شرق کوردستان بویژه «کرماشان، بانه، ایوان و...
بیشتر بخوانید

عید فطر را به عید مقاومت و آزادی مبدل‌سازید

عید فطر را به عید مقاومت و آزادی مبدل‌سازید
یک ماه دیگر از مقاومت خلقمان و نیروی گریلا به موازات ماه رمضان پشت‌سر گذاشته شد. عید فطر رمضان همچو یکی از اعیاد جامعه مسلمان ایران و شرق کوردستان باید به عید مقاومت و آز...
بیشتر بخوانید

استفاده‌ی ابزاری از حضور مردم در انتخابات، حربه‌ی نظام جهت کسب مشروعیت است.

استفاده‌ی ابزاری از حضور مردم در انتخابات، حربه‌ی نظام جهت کسب مشروعیت است.
ورود به آستانه‌ی سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری و ششمین دوره‌ی انتخابات شوراهای شهر و روستا در حالی است که بیش از چهار دهه، تنها مقوله‌‌ی مورد مشاهده در کارنامه‌ی نظام مط...
بیشتر بخوانید

شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.

شماره جدید نشریه‌ی ژیله‌مو منتشر شد.
شماره شانزدهم نشریه‌ی ایدئولوژیکی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ژیله‌مو منتشر گردید. مجله‌ی ژیله‌مو، شماره شانزدهم ارگان رسمی جامعه‌ی جوانان شرق کوردستان «ک.ج.ر» چاپ و منتشر گ...
بیشتر بخوانید

اردیبهشت، ماه مقاومت و عدم تسلیمیت

اردیبهشت، ماه مقاومت و عدم تسلیمیت
آریو برزن مسئله زیستن یا نزیستن نیست مسئله توانایی درست زیستن است. رهبر آپو ستایش‌ها و سرزنش‌هایمان چقدر معنادارند؟ چه چیزهایی را بزرگ می‌داریم و چه مواردی را مورد نکوهش...
بیشتر بخوانید