مطالب ویژە

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)

زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم)
زیلان وژین، رئیس مشترک حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک) در میانه شرکت در برنامه هِلی سیِ (خط سوم) شبکه تلویزیونی آرین به ارزیابی و تحلیل اوضاع خاورمیانه و خصوصاً تشدید تنش م...
بیشتر بخوانید

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک

اتحاد خلق‌های ایران، ضامن حیاتی آزاد و دمکراتیک
در حالی وارد سال ٢٠٢٠ می‌شویم که سال گذشته سرشار از مقاومت و مبارزات راسخ و مصمم خلق‌ها، جوامع و به‌ویژه زنان و جوانان در برابر ستم و خشونت سیستماتیک رژیم استبدادی ایران...
بیشتر بخوانید

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است

سرهلدان چیا: هزینه‌های پرداخت‌ شده در اعتراضات آبان‌ماه ۹۸، در راه آزادی و دموکراسی بوده است
سرهلدان چیا عضو مجلس حزب حیات آزاد کوردستان، پژاک در برنامه‌ی این هفته‌ی هِلی‌سه گفت:« شهدا از ارزش‌های معنوی هر خلقی‌ به شمار می‌آیند. در روز پنجم دی‌ماه لازم است تمام آ...
بیشتر بخوانید

هراس رژیم از اتحاد و تداوم مبارزه خلق‌ها است

هراس رژیم از اتحاد و تداوم مبارزه خلق‌ها است
در سال‌های اخیر شاهد طوفان تغییر و تحولی هستیم که منطقه را فراگرفته و خشم و اعتراض خلق‌ها بر ضد حاکمان مستبد و خودکامه، به اوج خود رسیده است. خلق‌های ایران نیز با توجه به...
بیشتر بخوانید

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری

فساد  دستگاه داد و غریو بیدادگری
رُزرین کمانگر «حکومت ایران مطلقاً فساد را نمی‌پذیرد، برخورد با پرونده‌های فساد، مقطعی و موسمی نیست و موجی است که فساد را به‌طورکلی ریشه‌کن خواهد کرد. قوه‌ی قضائیه، عرصه‌ی...
بیشتر بخوانید

رنسانس خاورمیانه، چراغ روشنایی‌بخش جهان

رنسانس خاورمیانه، چراغ روشنایی‌بخش جهان
زیلان وژین – رئیس مشترک پژاک   «کسی چراغی روشن نمی‌کند که پشت در پنهانش کند، هدف‌، آوردن نور بیشتر به پیرامون و گشودن چشم‌ها و نشان‌دادن شگفتی‌های اطراف است». نویسند...
بیشتر بخوانید

مظلوم هفتن: فساد در نظام حاکمیت ایران، هدفمند و کلان است

مظلوم هفتن: فساد در نظام حاکمیت ایران، هدفمند و کلان است
با توجە بە محوریت نشریە آلترناتیو بە واکاوی پدیدە فساد در دستگاە حاکمیت ایران، تصمیم برآن گرفتە شد کە با رفیق مظلوم هفتن، عضو شورای مدیریتی کودار، مصاحبەای اختصاصی در راب...
بیشتر بخوانید

نگاهی به آیین و جامعه‌ی یارسان

نگاهی به آیین و جامعه‌ی یارسان
 سارو خسروی مناطق زاگرس از دیرباز مرکز آیین‌، فرهنگ و باورهای بسیاری ازجمله هوری، مهرپرستی (میتراییسم)، زردشتی و … بوده است. پس از حملە اعراب و فراگیر شدن اسلام، در...
بیشتر بخوانید

ريشه‌های ساخت قدرت در فساد اقتصادی ايران

ريشه‌های ساخت قدرت در فساد اقتصادی ايران
رامین گارا دلايل و ريشه‌های فساد اقتصادی در ساختار فاسد نظام استبدادی ايران از كجا نشأت می‌گيرد؟ برای درک دلایل دخیل در این موضوع، بايد به چند مقوله بنيادين توجه نماییم؛...
بیشتر بخوانید

بحران عراق؛ بازی ایران و آمریکا

بحران عراق؛ بازی ایران و آمریکا
 فرهاد پاوه  در این اواخر اعتراضات و نارضایتی‌های مردم عراق نسبت به وضعیت بغرنج و بحران‌های کشورشان از جمله؛ فساد، نابرابری و دخالت‌های خارجی، شدت گرفته است. در...
بیشتر بخوانید